Waarnemingen in De Bundertjes en Natuurtuin De Robbert

Hieronder staan de waarnemingen van bijna alle soortgroepen (indeling van waarneming.nl) in De Bundertjes. Planten, Vogels, Wantsen en sieralgen hebben een ook eigen pagina. Per tabel worden tien soorten tegelijk getoond. Onder de tabellen staat vorige-volgende om te bladeren.

De waarnemingen zijn gesorteerd op de kolom Laatste Waarneming. Zo is snel te zien welke soort al een tijd niet gemeld is. Dat wil niet zeggen dat de soort er niet meer is. Het is wel een aanmoediging voor de waarnemers om naar deze soorten extra uit te kijken. In de kolom Natuurtuin staat aangegeven wanneer de soort (ook) in de natuurtuin is gezien.

In de kolom Opmerking staat aangegeven wanneer sprake is van een verzamelsoort. Dit zijn waarnemingen waarvan niet zeker is welke soort precies is gezien. Het kan dus zijn dat verzamelsoorten overlappen met soorten die elders op de lijst staan. Sommige soorten lijken uiterlijk zoveel op elkaar dat een veldwaarneming altijd onder een verzamelsoort valt. Bijvoorbeeld de Aardhommelgroep bestaat uit Aardhommel, Veldhommel, Grote hommel en Wilgenhommel.

Niet alle waarnemingen zijn goedgekeurd door waarneming.nl . Er kunnen dus soorten afvallen of nog van naam veranderen.

Algen, wieren en eencelligen

NaamWetenschappelijke naamEersteLaatstenatuurtuinopmerking
   KikkerdrilwierBatrachospermum turfosum24-Mar-1224-Mar-12ja
   Closterium idiosporumClosterium idiosporum25-May-1525-May-15
   Closterium juncidumClosterium juncidum25-May-1525-May-15ja
   Closterium naviculaClosterium navicula25-May-1525-May-15ja
   Closterium pritchardianumClosterium pritchardianum25-May-1525-May-15
   Cosmarium ancepsCosmarium anceps25-May-1525-May-15ja
   Cosmarium botrytisCosmarium botrytis25-May-1525-May-15ja
   Cosmarium formosulumCosmarium formosulum25-May-1525-May-15
   Cosmarium regnelliiCosmarium regnellii25-May-1525-May-15ja
   Cosmarium subcrenatumCosmarium subcrenatum25-May-1525-May-15ja
   Hyalotheca dissiliensHyalotheca dissiliens25-May-1525-May-15ja
   Pleurotaenium trabeculaPleurotaenium trabecula25-May-1525-May-15ja
   Staurastrum aviculaStaurastrum avicula25-May-1525-May-15ja
   Staurastrum borgeanumStaurastrum borgeanum25-May-1525-May-15ja
   Staurastrum hirsutumStaurastrum hirsutum25-May-1525-May-15ja
   Staurastrum inflexumStaurastrum inflexum25-May-1525-May-15ja
   Closterium dianae var. minusClosterium dianae var. minus25-May-1525-May-15ja
   Euastrum bidentatum var. bidentatumEuastrum bidentatum var. bidentatum25-May-1525-May-15ja
   Staurastrum borgeanum f. minorStaurastrum borgeanum f. minor25-May-1525-May-15ja
   Closterium acutumClosterium acutum30-Jul-2230-Jul-22ja
   Closterium dianaeClosterium dianae25-May-1530-Jul-22ja
   Closterium incurvumClosterium incurvum25-May-1530-Jul-22ja
   Closterium praelongumClosterium praelongum30-Jul-2230-Jul-22ja
   Closterium pronumClosterium pronum30-Jul-2230-Jul-22ja
   Closterium rostratumClosterium rostratum30-Jul-2230-Jul-22ja
   Closterium striolatumClosterium striolatum25-May-1530-Jul-22ja
   Cosmarium impressulumCosmarium impressulum25-May-1530-Jul-22ja
   Euastrum bidentatumEuastrum bidentatum25-May-1530-Jul-22ja
   Pseudopediastrum boryanumPseudopediastrum boryanum30-Jul-2230-Jul-22ja
   Scenedesmus quadricauda [1]Scenedesmus quadricauda [1]30-Jul-2230-Jul-22ja
   Euglena sanguineaEuglena sanguinea30-Jul-2230-Jul-22ja
   Trachelomonas euchloraTrachelomonas euchlora30-Jul-2230-Jul-22ja
   Phacus longicaudaPhacus longicauda30-Jul-2230-Jul-22ja
   Phacus pleuronectesPhacus pleuronectes30-Jul-2230-Jul-22ja
   Peranema trichophorumPeranema trichophorum30-Jul-2230-Jul-22ja
   Closterium acutum var. acutumClosterium acutum var. acutum30-Jul-2230-Jul-22ja
   Closterium acerosumClosterium acerosum29-Apr-2329-Apr-23ja
   Closterium kuetzingiiClosterium kuetzingii29-Apr-2329-Apr-23ja
   Closterium moniliferumClosterium moniliferum25-May-1529-Apr-23ja
   Closterium parvulumClosterium parvulum30-Jul-2229-Apr-23ja
   Closterium tumidulumClosterium tumidulum29-Apr-2329-Apr-23ja
   Cosmarium boitierenseCosmarium boitierense25-May-1529-Apr-23ja
   Cosmarium dickiiCosmarium dickii29-Apr-2329-Apr-23ja
   Cosmarium hornavanenseCosmarium hornavanense29-Apr-2329-Apr-23ja
   Cosmarium jemtlandicumCosmarium jemtlandicum29-Apr-2329-Apr-23ja
   Cosmarium obtusatumCosmarium obtusatum25-May-1529-Apr-23ja
   Cosmarium punctulatumCosmarium punctulatum30-Jul-2229-Apr-23ja
   Cosmarium quadratumCosmarium quadratum29-Apr-2329-Apr-23ja
   Cosmarium subgranatumCosmarium subgranatum25-May-1529-Apr-23ja
   Pleurotaenium nodulosumPleurotaenium nodulosum29-Apr-2329-Apr-23ja
   Staurastrum dilatatumStaurastrum dilatatum29-Apr-2329-Apr-23ja
   Staurastrum punctulatumStaurastrum punctulatum25-May-1529-Apr-23ja
   Staurastrum striatumStaurastrum striatum25-May-1529-Apr-23ja
   Astasia klebsiiAstasia klebsii29-Apr-2329-Apr-23ja
   Trachelomonas hispidaTrachelomonas hispida25-May-1529-Apr-23ja
   Trachelomonas volvocinaTrachelomonas volvocina30-Jul-2229-Apr-23ja
   Anisonema acinusAnisonema acinus29-Apr-2329-Apr-23ja
   Phacus monilatusPhacus monilatus30-Jul-2229-Apr-23ja
   Coleps hirtusColeps hirtus29-Apr-2329-Apr-23ja
   Cosmarium spec.Cosmarium spec.29-Apr-2329-Apr-23javerzamelsoort
   Phacus suecicusPhacus suecicus30-Jul-2229-Apr-23ja
   Cosmarium punctulatum var. subpunctulatumCosmarium punctulatum var. subpunctulatum30-Jul-2229-Apr-23ja
   Cosmarium subgranatum var. borgeiCosmarium subgranatum var. borgei25-May-1529-Apr-23ja

Bijen, wespen en mieren

NaamWetenschappelijke naam Eerste WaarnemingLaatste WaarnemingNatuurtuinOpmerking
Symmorphus gracilis Symmorphus gracilis 21-Aug-1121-Aug-11Ja
Steenhommel Bombus lapidarius 6-Aug-136-Aug-13
Limonadewesp onbekend Vespula spec. 18-Apr-2018-Apr-20JaVerzamelsoort
Knollenbladwesp Athalia rosae 9-May-209-May-20Ja
Heterischnus truncator Heterischnus truncator 9-May-209-May-20Ja
Nematinae indet. Nematinae indet. 23-May-2023-May-20JaVerzamelsoort
Pottenbakkerswesp onbekend Trypoxylon spec. 30-May-2030-May-20JaVerzamelsoort
Macrophya annulata Macrophya annulata 7-Jun-207-Jun-20Ja
Tenthredopsis spec. Tenthredopsis spec. 7-Jun-207-Jun-20JaVerzamelsoort
Kauwende/Zwartbronzen Houtmetselbij Osmia leaiana/niveata 13-Jun-2013-Jun-20JaVerzamelsoort
Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes 21-Jun-2021-Jun-20Ja
Aritranis director Aritranis director 11-Jul-2011-Jul-20Ja
Kruiskruidzandbij Andrena denticulata 25-Jul-2025-Jul-20Ja
Lensgalwesp Neuroterus quercusbaccarum 26-Sep-2026-Sep-20Ja
Trichrysis cyanea Trichrysis cyanea 13-May-2113-May-21Ja
Cratichneumon culex Cratichneumon culex 22-May-2122-May-21Ja
Macrophya albicincta/alboannulata Macrophya albicincta/alboannulata 22-May-2122-May-21JaVerzamelsoort
Bonte viltbij Epeoloides coecutiens 17-Jul-2117-Jul-21Ja
Ectemnius lituratus Ectemnius lituratus 9-Aug-219-Aug-21Ja
Gewone knotswesp Sapyga clavicornis 18-May-2011-May-22Ja
Boomhommel Bombus hypnorum 20-Feb-2114-May-22Ja
Rhogogaster viridis s.l. Rhogogaster viridis s.l. 14-May-2214-May-22JaVerzamelsoort
Sluipwesp onbekend Ichneumonidae indet. 28-May-2228-May-22JaVerzamelsoort
Dolichomitus-complex Dolichomitus-complex 18-May-2011-Jun-22JaVerzamelsoort
Kattenstaartdikpoot Melitta nigricans 25-Jul-2023-Jul-22Ja
Theroscopus pedestris Theroscopus pedestris 23-Jul-2223-Jul-22Ja
Slobkousbij onbekend Macropis spec. 23-Jul-2223-Jul-22JaVerzamelsoort
Plaatjesgalwesp Neuroterus albipes 17-Sep-2217-Sep-22Ja
Gewone wesp Vespula vulgaris 22-Oct-2222-Oct-22Ja
Bronswespachtige onbekend Chalcidoidea indet. 22-Oct-2222-Oct-22JaVerzamelsoort
Roodgatje Andrena haemorrhoa 2-Apr-232-Apr-23Ja
Aardhommelgroep Bombus terrestris/lucorum/magnus/cryptarum 18-Apr-202-Apr-23JaVerzamelsoort
Gehoornde metselbij Osmia cornuta 12-Apr-204-Apr-23Ja
Dolerus spec. Dolerus spec. 29-Apr-2329-Apr-23JaVerzamelsoort
Ranonkelbij Chelostoma florisomne 16-May-2013-May-23Ja
Rosse metselbij Osmia bicornis 26-Apr-2020-May-23Ja
Muurwesp onbekend Ancistrocerus spec. 20-May-2320-May-23JaVerzamelsoort
Weidehommel Bombus pratorum 5-Jun-945-Jun-23Ja
Europese Hoornaar Vespa crabro 11-Sep-1110-Jun-23Ja
Ephialtes manifestator Ephialtes manifestator 12-Jun-2312-Jun-23Ja
Chrysis ignita-groep Chrysis ignita-gr. 28-May-2112-Jun-23JaVerzamelsoort
Athalia lugens Athalia lugens 19-Jun-2319-Jun-23Ja
Tronkenbij Heriades truncorum 7-Jun-2224-Jun-23Ja
Hongerwesp onbekend Gasteruption spec. 24-Jun-2324-Jun-23JaVerzamelsoort
Grote snuittordoder Cerceris arenaria 8-Jul-238-Jul-23Ja
Gewone koekoekshommel Bombus campestris 22-Jul-2322-Jul-23Ja
Bladwesp onbekend Symphyta indet. 29-Aug-2329-Aug-23JaVerzamelsoort
Honingbij Apis mellifera 18-Apr-204-Sep-23Ja
Akkerhommel Bombus pascuorum 18-Apr-204-Sep-23Ja
Tenthredo procera Tenthredo procera 10-Sep-2310-Sep-23Ja

Dagvlinders

NaamWetenschappelijke naamEerste WaarnemingLaatste WaarnemingNatuurtuin
   Groot koolwitjePieris brassicae27-Aug-0927-Aug-09ja
   KoevinkjeAphantopus hyperantus21-Jul-124-Jul-20ja
   BoomblauwtjeCelastrina argiolus21-Jul-1221-Aug-21ja
   LandkaartjeAraschnia levana9-Jul-161-May-22ja
   DistelvlinderVanessa cardui21-May-2228-Jun-22ja
   Gehakkelde aureliaPolygonia c-album17-Apr-1828-Jun-22ja
   EikenpageFavonius quercus24-Jul-1230-Jun-22ja
   Bruin blauwtjeAricia agestis12-Jul-2212-Jul-22ja
   IcarusblauwtjePolyommatus icarus30-Jul-2230-Aug-22ja
   OranjetipjeAnthocharis cardamines3-May-0822-Apr-23ja
   Klein koolwitjePieris rapae10-Jul-2117-May-23ja
   Groot dikkopjeOchlodes sylvanus9-Jul-1624-Jun-23ja
   CitroenvlinderGonepteryx rhamni24-Jul-128-Jul-23ja
   Bruin zandoogjeManiola jurtina4-Jul-208-Jul-23ja
   Oranje zandoogjePyronia tithonus21-Jul-125-Aug-23ja
   Klein geaderd witjePieris napi3-May-2029-Aug-23ja
   AtalantaVanessa atalanta7-Jul-2029-Aug-23ja
   HooibeestjeCoenonympha pamphilus8-Jun-1429-Aug-23ja
   DagpauwoogAglais io7-Jul-204-Sep-23ja
   Bont zandoogjePararge aegeria18-May-1425-Sep-23ja
   Kleine vuurvlinderLycaena phlaeas24-Jul-1226-Sep-23ja

Geleedpotigen overig

naamwetenschappelijke naameerste waarneminglaatste waarnemingnatuurtuinopmerking
   GeluksspinnetjeTrombidium holosericeum9-Jun-149-Jun-14
   Watermijt onbekendHydrachnidia indet.1-Feb-201-Feb-20javerzamelsoort
   Boekschorpioen onbekendPseudoscorpiones indet.8-Feb-208-Feb-20javerzamelsoort
   SchapenteekIxodes ricinus18-Apr-2018-Apr-20ja
   ZomerwielwebspinMetellina mengei25-Apr-2025-Apr-20ja
   Krabspin (Xysticus) onbekendXysticus spec.25-Apr-2025-Apr-20javerzamelsoort
   Amerikaanse vlokreeftCrangonyx pseudogracilis1-Feb-2016-May-20ja
   Strekspin onbekendTetragnatha spec.16-May-2016-May-20 verzamelsoort
   Strekspin onbekendTetragnathidae indet.16-May-2016-May-20 verzamelsoort
   Komkommerspin onbekendAraniella spec.17-May-2017-May-20 verzamelsoort
   ElzennerfhoekmijtEriophyes inangulis22-Jun-2022-Jun-20 ja
   Rode hooiwagenOpilio canestrinii22-Jun-2022-Jun-20ja
   Gerande oeverspinDolomedes fimbriatus25-Jun-2025-Jun-20ja
   Orchesella cinctaOrchesella cincta25-Jun-2025-Jun-20ja
   Bonte hooiwagenParoligolophus agrestis25-Jul-2025-Jul-20ja
   MoeraskrabspinXysticus ulmi30-May-2029-May-21ja
   Heliophanus spec.Heliophanus spec.29-May-2129-May-21javerzamelsoort
   Gewone kameleonspinMisumena vatia20-Jun-207-Aug-21ja
   MarmerspinAraneus marmoreus9-Aug-219-Aug-21ja
   KruisspinAraneus diadematus15-Sep-2118-Sep-21ja
   PoelpiraatPirata piraticus15-Jun-195-May-22ja
   Orchesella villosaOrchesella villosa23-Jan-2223-Jul-22ja
   ZoetwatervlokreeftGammarus pulex25-Jun-224-Feb-23ja
   KraamwebspinPisaura mirabilis16-May-2027-Apr-23ja
   TijgervlokreeftGammarus tigrinus29-Jun-2329-Jun-23ja
   Gewone zoetwaterpissebedAsellus aquaticus15-Jun-1929-Jun-23ja
   Gammaridae indet.Gammaridae indet.29-Jun-2329-Jun-23 verzamelsoort
   Gewone doolhofspinAgelena labyrinthica22-Jul-2322-Jul-23ja
   WespspinArgiope bruennichi27-Aug-162-Sep-23ja
   Leiobunum rotundumLeiobunum rotundum2-Sep-232-Sep-23ja
   Gewone hooiwagenPhalangium opilio29-Sep-2329-Sep-23
   KruidhangmatspinNeriene clathrata30-Sep-2330-Sep-23ja
   Bonte springspinEvarcha falcata30-Sep-2330-Sep-23ja
   KnotskronkelCylindroiulus punctatus30-Sep-2330-Sep-23ja
   KelderpissebedOniscus asellus30-Sep-2330-Sep-23ja
   MospissebedPhiloscia muscorum7-Aug-2130-Sep-23ja
   Kaardespin onbekendAmaurobius spec.30-Sep-2330-Sep-23javerzamelsoort
   MuurkaardespinAmaurobius similis7-Oct-237-Oct-23ja
   Gewone bodemkrabspinOzyptila praticola7-Oct-237-Oct-23ja
   Grote aardkruiperStigmatogaster subterranea30-Sep-237-Oct-23ja
   Gewone duizendpootLithobius forficatus23-Jul-227-Oct-23ja
   Grote platrugPolydesmus angustus7-Oct-237-Oct-23ja

Insecten overig

NaamWetenschappelijke naamEerste waarnemingLaatste waarnemingnatuurtuinopmerking
   Trichostegia minorTrichostegia minor15-Feb-2015-Feb-20ja
   Duitse schorpioenvliegPanorpa germanica23-Aug-0916-May-20
   Hydropsyche angustipennisHydropsyche angustipennis17-May-2017-May-20
   Oorworm onbekendDermaptera indet.28-May-2028-May-20javerzamelsoort
   Bont gaasvliegjeMicromus variegatus20-Jul-196-Jul-20ja
   Stenopsocus stigmaticusStenopsocus stigmaticus18-Jul-2018-Jul-20ja
   Gewone tweevleugelCloeon dipterum15-Feb-2015-May-21ja
   Schorpioenvlieg onbekendPanorpa spec.21-Aug-2121-Aug-21javerzamelsoort
   Limnephilus spec.Limnephilus spec.30-May-2023-Apr-22javerzamelsoort
   Kokerjuffer onbekendTrichoptera indet.14-Aug-2123-Apr-22javerzamelsoort
   Limnephilus auriculaLimnephilus auricula2-May-2030-Apr-22ja
   Mesopsocus spec.Mesopsocus spec.30-Apr-2230-Apr-22javerzamelsoort
   TuinbruintjeHemerobius humulinus30-Apr-227-May-22ja
   Gewone schorpioenvliegPanorpa communis14-May-224-Jun-22ja
   Triaenodes bicolorTriaenodes bicolor16-May-209-Jun-22ja
   Gewone slijkvliegSialis lutaria19-Apr-204-Feb-23
   Graphopsocus cruciatusGraphopsocus cruciatus16-Jun-2120-May-23ja
   Gevorkte geelvlekkameelXanthostigma xanthostigma20-May-2320-May-23ja
   Beeksteenvlieg onbekendNemouridae indet.20-May-2320-May-23javerzamelsoort
   Pseudomallada spec.Pseudomallada spec.20-May-2320-May-23javerzamelsoort

Kevers

NaamWetenschappelijke naamEersteLaatsteNatuurtuinOpmerking
   Gedoornde mestkeverGeotrupes stercorarius11-Aug-1311-Aug-13ja
   Gewone oeverkortschildkeverPaederus riparius16-Aug-1716-Aug-17ja
   Graphoderus spec.Graphoderus spec.8-Jun-198-Jun-19jaVerzamelsoort
   BossnelloperLimodromus assimilis23-Nov-1923-Nov-19ja
   Snelzwemmer onbekendAgabus spec.11-Jan-2011-Jan-20jaVerzamelsoort
   Ilybius spec.Ilybius spec.25-Jan-2025-Jan-20jaVerzamelsoort
   Groene distelschildpadtorCassida rubiginosa18-Apr-2018-Apr-20ja
   Groene struiksnuitkeverPolydrusus formosus9-May-209-May-20ja
   Oedemera lurida/virescensOedemera lurida/virescens14-May-2014-May-20jaVerzamelsoort
   Gevlekt wilgenhaantjeChrysomela vigintipunctata16-May-2016-May-20
   Tienstippelig lieveheersbeestjeAdalia decempunctata16-May-2016-May-20
   LissenboorderMononychus punctumalbum16-May-2016-May-20ja
   RoodaarskniptorAthous haemorrhoidalis16-May-2016-May-20
   Grote populierenhaanChrysomela populi16-May-2017-May-20
   Tweestippelig lieveheersbeestjeAdalia bipunctata17-May-2017-May-20
   Groene distelsnuitkeverChlorophanus viridis7-Jun-207-Jun-20ja
   OogvleksteilkopjeCryptocephalus ocellatus22-Jun-2022-Jun-20ja
   NiervleklieveheersbeestjeChilocorus renipustulatus25-Jun-2025-Jun-20ja
   Altica spec.Altica spec.4-Jul-204-Jul-20jaVerzamelsoort
   Tweevlekkig Aziatisch lieveheersbeestjeHarmonia axyridis f. conspicua20-Jun-206-Jul-20ja
   ViervleklieveheersbeestjeExochomus quadripustulatus11-Jul-2011-Jul-20ja
   Kleine eikelboorderCurculio glandium18-Jul-2018-Jul-20ja
   Cassida hemisphaericaCassida hemisphaerica25-Jul-2025-Jul-20ja
   Galerucella spec.Galerucella spec.25-Jul-2025-Jul-20jaVerzamelsoort
   Scirtidae indet.Scirtidae indet.8-Aug-208-Aug-20jaVerzamelsoort
   Gestreepte bladsnuitkeverPhyllobius pyri15-May-2115-May-21ja
   Dubbelgevlekte bastaardweekschildkeverAnthocomus fasciatus15-May-2115-May-21ja
   StruweelnepkapoentjeRhyzobius chrysomeloides29-May-2129-May-21ja
   Oranje aaskeverOiceoptoma thoracicum31-May-2131-May-21ja
   Helochares spec.Helochares spec.1-Jul-211-Jul-21jaVerzamelsoort
   Malthinus flaveolusMalthinus flaveolus3-Jul-213-Jul-21ja
   KrompootdoodgraverNicrophorus vespillo28-May-213-Jul-21ja
   RoodpootwatertorHydrobius fuscipes8-Jul-218-Jul-21ja
   WeverboktorLamia textor17-Jul-2117-Jul-21
   HennepnetelgoudhaanChrysolina fastuosa17-Jul-2117-Jul-21ja
   NeushoornkeverOryctes nasicornis26-Jul-2126-Jul-21
   Helophorus spec.Helophorus spec.14-Aug-2114-Aug-21jaVerzamelsoort
   Suphrodytes figuratusSuphrodytes figuratus23-Oct-2123-Oct-21ja
   EssenbastkeverHylesinus fraxini29-Jan-2229-Jan-22ja
   VeengeelgerandeDytiscus dimidiatus23-Oct-2126-Mar-22ja
   MeeldauwlieveheersbeestjeHalyzia sedecimguttata16-Apr-2216-Apr-22ja
   Meligethes spec.Meligethes spec.16-Apr-2216-Apr-22jaVerzamelsoort
   Anaspis spec.Anaspis spec.16-Apr-2216-Apr-22jaVerzamelsoort
   Curculio spec.Curculio spec.19-Apr-2219-Apr-22 Verzamelsoort
   ElzenhaantjeAgelastica alni24-Apr-2123-Apr-22ja
   FrambozenkeverByturus tomentosus30-Apr-2230-Apr-22ja
   LisaardvloAphthona nonstriata30-Apr-2230-Apr-22ja
   Cyphon spec.Cyphon spec.30-Apr-2230-Apr-22jaVerzamelsoort
   Liopterus haemorrhoidalisLiopterus haemorrhoidalis8-Jul-215-May-22ja
   Geelrand onbekendDytiscus spec.24-May-125-May-22jaVerzamelsoort
   Rhagonycha nigriventrisRhagonycha nigriventris15-May-217-May-22ja
   Gewone bloesemboktorGrammoptera ruficornis15-May-217-May-22ja
   Negentienstippelig lieveheersbeestjeAnisosticta novemdecimpunctata30-Apr-227-May-22ja
   Grote gele glanskeverCychramus luteus7-May-227-May-22ja
   ZwartpootsoldaatjeCantharis fusca16-May-1114-May-22ja
   RoodkopvuurkeverPyrochroa serraticornis14-May-2214-May-22ja
   Larinus turbinatusLarinus turbinatus18-Jul-2017-May-22ja
   Smalle kniptorDenticollis linearis21-May-2221-May-22ja
   Veelstippig Aziatisch lieveheersbeestjeHarmonia axyridis f. succinea18-Apr-2021-May-22ja
   Aziatisch lieveheersbeestjeHarmonia axyridis17-May-147-Jun-22ja
   Viervlekkig Aziatisch lieveheersbeestjeHarmonia axyridis f. spectabilis18-Apr-207-Jun-22ja
   Tuimelaar (kever)Cybister lateralimarginalis27-Jun-2011-Jun-22ja
   Gewone distelboktorAgapanthia villosoviridescens17-Jun-1916-Jun-22ja
   SlijktorRhantus suturalis17-Jul-2116-Jun-22ja
   Donacia marginataDonacia marginata18-Jun-2218-Jun-22ja
   Gegroefde haarwaterroofkeverAcilius sulcatus16-May-2023-Jun-22ja
   Helophorus brevipalpisHelophorus brevipalpis23-Jun-2223-Jun-22ja
   Rhantus exsoletusRhantus exsoletus23-Apr-2225-Jun-22ja
   Penseelkever (gallicus / “zonatus” auct.)Trichius gallicus25-Jun-2225-Jun-22ja
Penseelkever (gallicus/”zonatus”auct.)Trichius gallicus gallicus25-Jun-2225-Jun-22ja
   Laccophilus poecilusLaccophilus poecilus11-Jun-2230-Jun-22ja
   Cartodere nodiferCartodere nodifer30-Jun-2230-Jun-22ja
   Groen zuringhaantjeGastrophysa viridula17-May-202-Jul-22ja
   Gestrekte watertrederHaliplus lineatocollis2-Jul-222-Jul-22
   Kleine spinnende watertorHydrochara caraboides2-Jul-222-Jul-22
   Wolkever onbekendLagria spec.4-Jul-202-Jul-22jaVerzamelsoort
   Bolitophagus reticulatusBolitophagus reticulatus19-Jul-2219-Jul-22ja
   KettingschallebijterCarabus granulatus25-Aug-1328-Jul-22ja
   BerkensigarenmakerByctiscus betulae17-Sep-2217-Sep-22ja
   Crepidodera plutusCrepidodera plutus6-Jul-2017-Sep-22ja
   SchaakbordlieveheersbeestjePropylea quatuordecimpunctata18-Apr-204-Oct-22ja
   Hydroporus erythrocephalusHydroporus erythrocephalus29-May-218-Oct-22ja
   Dertienstippelig lieveheersbeestjeHippodamia tredecimpunctata19-Aug-1822-Oct-22ja
   Suphrodytes dorsalis/figuratusSuphrodytes dorsalis/figuratus5-Nov-225-Nov-22jaVerzamelsoort
   Watertreder onbekendHaliplus spec.11-Jan-205-Nov-22jaVerzamelsoort
   MoeraswaterroofkevertjeHydroporus palustris1-Feb-2019-Nov-22ja
   Zevenstippelig lieveheersbeestjeCoccinella septempunctata25-Apr-2026-Apr-23ja
   Cantharis decipiensCantharis decipiens18-Apr-2029-Apr-23ja
   VuurboktorPyrrhidium sanguineum17-May-202-May-23ja
   Gewone dwergboktorTetrops praeustus20-May-2320-May-23ja
   Grote eikelboorderCurculio venosus17-May-2020-May-23ja
   Anthocomus equestrisAnthocomus equestris20-May-2320-May-23ja
   RoodtipbasterdweekschildMalachius bipustulatus25-Apr-2020-May-23ja
   ZwartkopvuurkeverPyrochroa coccinea14-May-2020-May-23ja
   Gewone meikeverMelolontha melolontha14-May-2020-May-23ja
   KortvleugelboorkeverValgus hemipterus15-May-2120-May-23ja
   Cantharis cryptica/pallidaCantharis cryptica/pallida20-May-2320-May-23jaVerzamelsoort
   Cantharis obscura/paradoxaCantharis obscura/paradoxa21-May-2220-May-23jaVerzamelsoort
   DiksprietwaterroofkeverNoterus clavicornis5-May-2225-May-23ja
   Gewone geelrandDytiscus marginalis23-Aug-0927-May-23ja
   Korte smalboktorPachytodes cerambyciformis7-Jun-2030-May-23ja
   Groene bladsnuitkeverPhyllobius pomaceus25-Apr-2030-May-23ja
   ElzenboktorPoecilium alni3-Jun-233-Jun-23ja
   Kleine wespenboktorClytus arietis9-May-205-Jun-23ja
   Kielsprietloopkever onbekendPoecilus spec.5-Jun-235-Jun-23jaVerzamelsoort
   ModderkeverHygrobia hermanni8-Jun-198-Jun-23ja
   Zwarttip-smalboktorParacorymbia fulva18-Jun-2210-Jun-23ja
   LiesgrasrietkeverDonacia semicuprea5-Jun-2310-Jun-23ja
   RoomvleklieveheersbeestjeCalvia quatuordecimguttata17-May-1412-Jun-23ja
   Fraaie schijnbokOedemera nobilis17-Jun-1812-Jun-23ja
   Rouwende gouden torOxythyrea funesta13-May-2312-Jun-23ja
   Hoplia spec.Hoplia spec.14-Jun-2314-Jun-23jaVerzamelsoort
   Roestbruine bladsprietkeverSerica brunna17-Jun-2317-Jun-23ja
   Graphoderus cinereusGraphoderus cinereus27-Jun-2022-Jun-23ja
   DwarsbandwaterroofkeverHydaticus transversalis1-Jul-2122-Jun-23ja
   Hygrotus versicolorHygrotus versicolor29-Jun-2329-Jun-23
   Eironde watertorHyphydrus ovatus27-Jun-2029-Jun-23ja
   Laccophilus hyalinusLaccophilus hyalinus25-Jun-2229-Jun-23
   Brede watertrederPeltodytes caesus29-Oct-2229-Jun-23ja
   CitroenlieveheersbeestjePsyllobora vigintiduopunctata1-Aug-204-Jul-23ja
   Hygrotus impressopunctatusHygrotus impressopunctatus23-Jun-226-Jul-23ja
   Hygrotus inaequalisHygrotus inaequalis25-Jun-226-Jul-23ja
   Laccophilus minutusLaccophilus minutus9-Jun-226-Jul-23ja
   Rhantus frontalisRhantus frontalis6-Jul-236-Jul-23ja
   Grote spinnende watertorHydrophilus piceus9-Jul-166-Jul-23ja
   Gevlekte smalboktorLeptura quadrifasciata19-Jun-168-Jul-23ja
   MoertjeChrysolina polita15-Jul-2315-Jul-23ja
   Donkere helmkruidbladschaverCionus tuberculosus15-Jul-2315-Jul-23ja
   Kleine rode weekschildRhagonycha fulva18-Jul-2022-Jul-23
   Slanke smalboktorStrangalia attenuata9-Aug-2122-Jul-23ja
   ColoradokeverLeptinotarsa decemlineata20-Jul-1922-Jul-23ja
   Klein vliegend hertDorcus parallelipipedus22-Jul-2322-Jul-23ja
   MuskusboktorAromia moschata27-Jul-2129-Jul-23ja
   ViervlekrietklimmerDemetrias imperialis23-Sep-2323-Sep-23ja
   Enochrus testaceusEnochrus testaceus24-Sep-2324-Sep-23ja
   Glanzende snelloperAgonum emarginatum30-Sep-2330-Sep-23ja
   Gewone viervlekpriemkeverBembidion tetracolum30-Sep-2330-Sep-23ja
   Ampedus sanguinolentusAmpedus sanguinolentus30-Sep-2330-Sep-23ja
   SlakkenaaskeverPhosphuga atrata14-Aug-2130-Sep-23ja
   Gepuncteerde zwartschildPterostichus strenuus7-Oct-237-Oct-23ja
   Grote plasduikerHydaticus seminiger8-Jul-217-Oct-23ja
   SlootschrijvertjeGyrinus substriatus7-Oct-237-Oct-23ja
   Achenium humileAchenium humile7-Oct-237-Oct-23ja
   Tasgius morsitansTasgius morsitans7-Oct-237-Oct-23ja
   Gyrinus spec.Gyrinus spec.7-Oct-237-Oct-23jaVerzamelsoort
   Gewone snelzwemmerAgabus bipustulatus23-May-2018-Nov-23ja
   Bruine duikerColymbetes fuscus15-Jun-1918-Nov-23ja

Libellen

NaamWetenschappelijke naamEerste WaarnemingLaatste WaarnemingNatuurtuinOpmerking
   Juffer onbekendZygoptera indet.18-Jan-2018-Jan-20jaVerzamelsoort
   Waterjuffer onbekendCoenagrion spec.16-May-2016-May-20jaVerzamelsoort
   Libel onbekendAnisoptera indet.16-May-2023-May-20jaVerzamelsoort
   PlatbuikLibellula depressa16-Jun-2116-Jun-21ja
   Glazenmaker onbekendAeshna spec.23-Oct-2123-Oct-21jaVerzamelsoort
   KanaaljufferErythromma lindenii2-Jul-222-Jul-22ja
   Aeshnidae indet.Aeshnidae indet.2-Jul-222-Jul-22jaVerzamelsoort
   Blauwe glazenmakerAeshna cyanea19-May-2224-Jul-22ja
   Heidelibel onbekendSympetrum spec.23-May-2017-Sep-22jaVerzamelsoort
   Grote roodoogjufferErythromma najas8-Jun-238-Jun-23ja
   VuurjufferPyrrhosoma nymphula17-May-148-Jun-23ja
   Vroege glazenmakerAeshna isoceles25-Jan-208-Jun-23ja
   AzuurwaterjufferCoenagrion puella17-May-1419-Jun-23ja
   Bruine korenboutLibellula fulva17-May-1519-Jun-23ja
   ViervlekLibellula quadrimaculata16-Jun-2119-Jun-23ja
   WeidebeekjufferCalopteryx splendens11-Aug-1324-Jun-23ja
   Grote keizerlibelAnax imperator16-May-1124-Jun-23ja
   Gewone oeverlibelOrthetrum cancellatum5-Jun-2324-Jun-23ja
   LantaarntjeIschnura elegans2-Jun-198-Jul-23ja
   Blauwe breedscheenjufferPlatycnemis pennipes6-Jun-208-Jul-23ja
   Tengere pantserjufferLestes virens24-Jun-2322-Jul-23ja
   Bruine winterjufferSympecma fusca16-Jun-2122-Jul-23ja
   Bloedrode heidelibelSympetrum sanguineum27-Aug-0912-Sep-23ja
   HoutpantserjufferChalcolestes viridis27-Aug-0916-Sep-23ja
   Bruinrode heidelibelSympetrum striolatum30-Jul-1816-Sep-23ja

Mossen en korstmossen

naamwetenschappelijke naameerste waarneminglaatste waarnemingnatuurtuin
   BoomsnavelmosRhynchostegium confertum4-Mar-124-Mar-12ja
   Gewoon schijfjesmosRadula complanata14-Apr-1214-Apr-12
   Rode heideluciferCladonia floerkeana14-Nov-2014-Nov-20ja
   Gelobde poederkorstLepraria finkii17-Oct-209-Jan-21ja
   Grauw rijpmosPhysconia grisea12-Feb-2112-Feb-21
   Grove geelkorstCandelariella vitellina25-Mar-2125-Mar-21ja
   Rond schaduwmosPhaeophyscia orbicularis25-Mar-2125-Mar-21
   Fraai haarmosPolytrichum formosum1-Apr-211-Apr-21
   BroedhaarmutsOrthotrichum lyellii6-Nov-216-Nov-21ja
   MuurachterlichtmosSchistidium crassipilum13-Nov-2113-Nov-21ja
   DuinsterretjeSyntrichia ruralis13-Nov-2113-Nov-21ja
   Klein DuinsterretjeSyntrichia ruralis var. calcicola13-Nov-2113-Nov-21ja
   Gewone haarmutsOrthotrichum affine14-Apr-124-Dec-21ja
   ZandhaarmosPolytrichum juniperinum21-Mar-2221-Mar-22
   ParapluutjesmosMarchantia polymorpha21-Mar-2221-Mar-22
   Gewoon krulmosFunaria hygrometrica26-Mar-2226-Mar-22ja
   Gewoon boomzonnetjeAthallia pyracea7-Apr-227-Apr-22
   SpoorkorrelloofStereocaulon nanodes25-Apr-2225-Apr-22
   Gewoon puntmosCalliergonella cuspidata4-Oct-224-Oct-22ja
   Gewoon muursterretjeTortula muralis13-Nov-2110-Oct-22
   KapjesvingermosPhyscia adscendens17-Oct-2022-Oct-22
   Fijn laddermosKindbergia praelonga5-Nov-1919-Nov-22ja
   Gewoon purperschaaltjeLecidella elaeochroma26-Sep-2026-Nov-22ja
   Groot rimpelmosAtrichum undulatum16-May-2018-Feb-23ja
   Gesnaveld klauwtjesmosHypnum cupressiforme13-Nov-2122-Feb-23ja
   Vals dooiermosCandelaria concolor12-Feb-2111-Mar-23ja
   MuurschotelkorstLecanora muralis14-Nov-2011-Mar-23ja
   Groot dooiermosXanthoria parietina17-Oct-2026-Apr-23
   Gewoon knikkertjesmosPhyscomitrium pyriforme29-Apr-2329-Apr-23ja
   Gewoon dikkopmosBrachythecium rutabulum6-Nov-2114-Oct-23ja
   BosschildmosFlavoparmelia caperata4-Nov-234-Nov-23ja

Nachtvlinders en micro’s

NaamWetenschappelijke naamEerste WaarnemingLaatste WaarnemingNatuurtuinOpmerking
   Geoogde bandspannerXanthorhoe montanata17-May-1417-May-14ja
   PopulierenpijlstaartLaothoe populi1-Aug-141-Aug-14ja
   Variabele grasmotAgriphila tristella19-Aug-1819-Aug-18
   WindevedermotEmmelina monodactyla5-Oct-195-Oct-19ja
   Halmrupsvlinder / WeidehalmuiltjeMesapamea secalis / secalella9-May-209-May-20jaVerzamelsoort
   KoolbladrollerClepsis spectrana17-May-2017-May-20
   ZilverstreepgrasmotCrambus pascuella13-Jun-2013-Jun-20ja
   PootmotStathmopoda pedella25-Jun-2025-Jun-20ja
   ZomerbladrollerDitula angustiorana25-Jun-2025-Jun-20ja
   Stippelmot onbekendYponomeuta spec.4-Jul-204-Jul-20jaVerzamelsoort
   KardinaalsmutsstippelmotYponomeuta cagnagella6-Jul-206-Jul-20ja
   RoesjeScoliopteryx libatrix19-May-1819-Sep-20ja
   Gewone/Bonte kaartmotAgonopterix heracliana / ciliella21-Nov-2021-Nov-20jaVerzamelsoort
   Piramidevlinder onbekendAmphipyra pyramidea/berbera12-Dec-2012-Dec-20jaVerzamelsoort
   Grote wintervlinderErannis defoliaria15-May-2115-May-21ja
   Kleine blokspannerPterapherapteryx sexalata29-May-2129-May-21ja
   PlakkerLymantria dispar18-May-1429-May-21ja
   HoornaarvlinderSesia apiformis9-Jun-1427-Jun-21ja
   ZuringuilAcronicta rumicis10-Jul-2110-Jul-21ja
   Bruine molmboorderHarpella forficella10-Jul-2110-Jul-21ja
   Groot avondroodDeilephila elpenor17-Jul-2117-Jul-21ja
   WapendragerPhalera bucephala4-Sep-1131-Jul-21ja
   MeriansborstelCalliteara pudibunda7-Aug-217-Aug-21ja
   Geel beertjeEilema sororcula7-Aug-217-Aug-21ja
   Kleine zwartwitmotEthmia quadrillella7-Aug-217-Aug-21ja
   Sint-jacobsvlinderTyria jacobaeae9-Aug-219-Aug-21ja
   Groente-uilLacanobia oleracea14-Sep-2114-Sep-21ja
   Kleine beerPhragmatobia fuliginosa20-Apr-1425-Oct-21ja
   Bleke kaartmotAgonopterix arenella21-Nov-2022-Jan-22ja
   RoodvlekkaartmotAgonopterix ocellana19-Oct-1922-Jan-22ja
   Gepluimde spannerColotois pennaria16-Apr-2216-Apr-22ja
   Kamperfoelie-uilXylocampa areola16-Apr-2216-Apr-22ja
   PerentakPhigalia pilosaria30-Apr-2230-Apr-22ja
   DwerghuismoederPanemeria tenebrata18-May-147-May-22ja
   ZilverstreepDeltote bankiana16-May-207-May-22ja
   BrandnetelmotAnthophila fabriciana31-May-207-May-22ja
   PinksterbloemlangsprietmotCauchas rufimitrella14-May-2214-May-22ja
   BrandnetelbladrollerCelypha lacunana10-Jul-2121-May-22ja
   AppeltakCampaea margaritaria19-May-2028-May-22ja
   Groene eikenbladrollerTortrix viridana4-Jun-224-Jun-22ja
   Gevlamde bladrollerArchips xylosteana7-Jun-227-Jun-22ja
   Gerande spannerLomaspilis marginata14-May-2211-Jun-22ja
   HelmkruidvlinderCucullia scrophulariae19-Jun-2021-Jun-22ja
   Gewone spikkelspannerEctropis crepuscularia15-Jul-2215-Jul-22ja
   WilgenstippelmotYponomeuta rorrella16-Jul-2216-Jul-22ja
   ZwartkamdwergspannerGymnoscelis rufifasciata20-Jul-2220-Jul-22ja
   PopulierenwespvlinderParanthrene tabaniformis23-Jul-2223-Jul-22ja
   Gestreepte goudspannerCamptogramma bilineata26-Jun-2123-Jul-22ja
   Witte grijsbandspannerCabera pusaria23-Jul-2223-Jul-22ja
   MuisbeertjePelosia muscerda23-Jul-2223-Jul-22ja
   Oranje dwergbladrollerPammene aurana25-Jul-2225-Jul-22ja
   BlauwooggrasmotAgriphila straminella30-Jul-2230-Jul-22ja
   KlaverspannerChiasmia clathrata6-Aug-226-Aug-22ja
   Gewone velduilAgrotis segetum26-Sep-2226-Sep-22ja
   WilgengouduilXanthia togata1-Oct-221-Oct-22ja
   Kleine wintervlinderOperophtera brumata19-Nov-2219-Nov-22ja
   Agriopis spec.Agriopis spec.20-May-2320-May-23jaVerzamelsoort
   GeelbandlangsprietmotNemophora degeerella17-May-1423-May-23ja
   MuntvlindertjePyrausta aurata20-Jul-1929-May-23ja
   ReuzenbladrollerChoristoneura hebenstreitella3-Jun-233-Jun-23ja
   Gewone zakdragerPsyche casta9-May-2010-Jun-23ja
   Grote parelmotGlyphipterix thrasonella14-May-2210-Jun-23ja
   Donkere marmeruilDeltote pygarga18-Jun-2212-Jun-23ja
   Vroege granietmotScoparia ambigualis19-Jun-2319-Jun-23ja
   AgaatvlinderPhlogophora meticulosa26-Sep-2221-Jun-23ja
   HopwortelboorderHepialus humuli1-Jul-231-Jul-23ja
   Bleke grasmotCrambus perlella1-Jul-231-Jul-23ja
   LievelingTimandra comae17-May-148-Jul-23ja
   Gamma-uilAutographa gamma13-Jun-208-Jul-23ja
   Gewone grasmotChrysoteuchia culmella8-Jul-238-Jul-23ja
   Gewone bandspannerEpirrhoe alternata14-May-2219-Jul-23ja
   TaxusspikkelspannerPeribatodes rhomboidaria2-Sep-232-Sep-23ja
   AardappelstengelboorderHydraecia micacea2-Sep-232-Sep-23ja
   Stro-uiltjeRivula sericealis17-May-2216-Sep-23ja
   Witte dominomotOegoconia deauratella7-Oct-237-Oct-23ja

Paddenstoelen

NaamWetenschappelijke naamEersteLaatsteopmerkingnatuurtuin
   Echt judasoorAuricularia auricula-judae5-Jan-085-Jan-08ja
   DennenvoetzwamPhaeolus schweinitzii11-Aug-1311-Aug-13
   Stuifzwam p.p.Lycoperdon spec.25-Nov-1725-Nov-17verzamelsoort
   OliebolzwamRhizina undulata3-Oct-203-Oct-20 ja
   EikenweerschijnzwamPseudoinonotus dryadeus11-Oct-2011-Oct-20 ja
   PanteramanietAmanita pantherina3-Nov-203-Nov-20
   Tonderzwam (Ganoderma)Ganoderma spec.22-Nov-2022-Nov-20verzamelsoort
   TroskalknetjeBadhamia utricularis28-Nov-2028-Nov-20 ja
   Zwarte trilzwamExidia plana5-Jan-0828-Nov-20 ja
   ZadelzwamPolyporus squamosus24-May-2124-May-21
   VoorjaarspronkridderCalocybe gambosa28-May-2128-May-21
   GeweizwamXylaria hypoxylon31-Oct-2031-Jul-21 ja
   Rode zwavelkopHypholoma lateritium15-Sep-2115-Sep-21 ja
   HoutknotszwamXylaria polymorpha15-Sep-2115-Sep-21 ja
   Witte kluifzwamHelvella crispa25-Nov-2018-Oct-21 ja
   WaaierkorstzwamStereum subtomentosum23-Oct-2123-Oct-21 ja
   Oranje aderzwamPhlebia radiata6-Nov-216-Nov-21 ja
   Paarse korstzwamChondrostereum purpureum23-Nov-1912-Jan-22 ja
   RoodporiehoutzwamDaedaleopsis confragosa12-Jan-2212-Jan-22
   Geelbruine plaatjeshoutzwamGloeophyllum sepiarium12-Jan-2212-Jan-22
   Witte bultzwamTrametes gibbosa12-Jan-2212-Jan-22
   Gewoon elfenbankjeTrametes versicolor12-Jan-2212-Jan-22
   Gewoon fluweelpootje sl, incl. Langsporig, ZomerfluweelpootjeFlammulina velutipes sl, incl. elastica, fennae12-Jan-2212-Jan-22verzamelsoort
   Zilveren boomkussenReticularia lycoperdon2-Apr-229-Apr-22 ja
   Gewone boomwratLycogala epidendrum sl, incl. alisaul., irreg., leopard., macul., olear., palian., roseosp., succ.28-May-2228-May-22verzamelsoortja
   DikrandtonderzwamGanoderma adspersum9-Sep-229-Sep-22
   DennenmoorderHeterobasidion annosum9-Sep-229-Sep-22
   ZwavelzwamLaetiporus sulphureus22-May-219-Sep-22 ja
   VliegenzwamAmanita muscaria3-Nov-208-Oct-22 ja
   SpekzwoerdzwamPhlebia tremellosa6-Nov-218-Oct-22 ja
   Gewone knolparasolzwamChlorophyllum rhacodes14-Oct-2214-Oct-22
   Groene anijstrechterzwamClitocybe odora17-Oct-2114-Oct-22
   HazenpootjeCoprinopsis lagopus14-Oct-2214-Oct-22
   PrachtvlamhoedGymnopilus junonius14-Oct-2214-Oct-22
   Grote parasolzwamMacrolepiota procera22-Nov-2014-Oct-22
   WeidekringzwamMarasmius oreades14-Oct-2214-Oct-22 ja
   Berijpte russulaRussula parazurea14-Oct-2214-Oct-22
   ParelamanietAmanita rubescens9-Oct-2221-Oct-22
   GeelsteelhertenzwamPluteus romellii21-Oct-2221-Oct-22
   Sombere honingzwamArmillaria ostoyae22-Oct-2222-Oct-22 ja
   SmeerwortelmycenaHemimycena candida22-Oct-2222-Oct-22 ja
   Gele korstzwamStereum hirsutum22-Oct-2222-Oct-22 ja
   Grote oranje bekerzwamAleuria aurantia23-Oct-2223-Oct-22
   Geschubde inktzwamCoprinus comatus23-Oct-2223-Oct-22
   Week oorzwammetjeCrepidotus mollis23-Oct-2223-Oct-22
   Bleekgele bundelzwamPholiota gummosa14-Oct-2223-Oct-22
   Gewone oesterzwamPleurotus ostreatus23-Oct-2223-Oct-22
   Valse kopergroenzwamStropharia caerulea23-Oct-2223-Oct-22
   Plooirokje sl, incl. Gewoon , Rondsporig, Hercules-, Kleinsporig, Geelbruin, Groot mest-, MestplooirokjeParasola plicatilis sl, incl. galericuliformis, hercules, kuehneri, leiocephala, megasperma, schroeteri29-Oct-2229-Oct-22verzamelsoortja
   Blauwgrijze schorsmycenaMycena pseudocorticola10-Oct-2024-Dec-22 ja
   Gele trilzwamTremella mesenterica5-Jan-0824-Dec-22 ja
   Oranje druppelzwamDacrymyces stillatus15-Sep-214-Feb-23 ja
   Rode kelkzwam sl, incl. KrulhaarkelkzwamSarcoscypha coccinea sl, incl. austriaca9-Feb-194-Feb-23verzamelsoortja
   Vergroeide kogelzwamAnnulohypoxylon multiforme1-Apr-231-Apr-23 ja
   Grijze buisjeszwamBjerkandera adusta6-Nov-211-Apr-23 ja
   KlontjestrilzwamExidia nucleata1-Apr-231-Apr-23 ja
   Scherpe schelpzwamPanellus stipticus14-Nov-201-Apr-23 ja
   VermiljoenhoutzwamPycnoporus cinnabarinus13-Nov-211-Apr-23 ja
   Gewone hertenzwamPluteus cervinus8-Oct-222-Apr-23
   Izabelkleurig breeksteeltjeConocybe albipes1-Jul-231-Jul-23 ja
   Echte tonderzwamFomes fomentarius7-Jun-207-Jul-23
   ZwerminktzwamCoprinellus disseminatus22-Nov-2027-Sep-23 ja
   HeksenboterFuligo septica2-Aug-0830-Sep-23 ja
   Myxomyceet indetMyxomycota indet.30-Sep-2330-Sep-23verzamelsoortja
   HelmmycenaMycena galericulata14-Oct-2314-Oct-23 ja
   Grote stinkzwamPhallus impudicus14-Oct-2314-Oct-23 ja
   Gewone zwavelkopHypholoma fasciculare22-Nov-2022-Oct-23 ja
   Groene knolamanietAmanita phalloides28-Oct-2328-Oct-23 ja
   WaaiertjeSchizophyllum commune6-Mar-2231-Oct-23 ja
   PijpknotszwamMacrotyphula fistulosa4-Nov-234-Nov-23 ja
   Pijpknotszwam (var. contorta)Macrotyphula fistulosa var. contorta4-Nov-234-Nov-23 ja
   Roodbruine schijnridderzwamLepista flaccida26-Oct-2311-Nov-23
   Grote bloedsteelmycenaMycena haematopus8-Oct-2211-Nov-23 ja
   Schubbige bundelzwamPholiota squarrosa28-Oct-2311-Nov-23 ja
   WitsteelfranjehoedPsathyrella piluliformis11-Nov-2311-Nov-23 ja
   Roodsteelfluweelboleet sl, incl. Bruingele, Blauwvlekkende, Blozende, Sombere fluweelboleetXerocomus chrysenteron sl, incl. bubalinus, cisalpinus, declivitatum, porosporus11-Nov-2311-Nov-23verzamelsoort
   DennenvlamhoedGymnopilus penetrans18-Nov-2318-Nov-23 ja
   Paarse knoopzwam sl, incl. Grootsporige paarse knoopzwamAscocoryne sarcoides sl, incl. cylichnium25-Nov-2325-Nov-23verzamelsoortja
   Peervormige stuifzwamLycoperdon pyriforme22-Nov-202-Dec-23
   Bruine trilzwamTremella foliacea6-Dec-236-Dec-23 ja

Reptielen en amfibiën

NaamWetenschappelijke NaamEerste WaarnemingLaatste WaarnemingNatuurtuinOpmerking
   Kleine watersalamander / VinpootsalamanderLissotriton vulgaris/helveticus14-May-1319-Jun-16jaVerzamelsoort
   Groene Kikker onbekendPelophylax spec.18-May-148-Jul-20jaVerzamelsoort
   LettersierschildpadTrachemys scripta9-May-219-May-21
   GeelbuikschildpadTrachemys scripta scripta9-May-219-May-21
   AlpenwatersalamanderIchthyosaura alpestris24-May-1120-Sep-21ja
   Gewone padBufo bufo13-Apr-126-Jul-23ja
   Bruine kikkerRana temporaria24-Mar-1226-Oct-23ja
   Kleine watersalamanderLissotriton vulgaris3-May-0820-Nov-23ja

Sprinkhanen en krekels

NaamWetenschappelijke naamEerste WaarnemingLaatste WaarnemingNatuurtuinOpmerking
   RatelaarChorthippus biguttulus11-Sep-1011-Sep-10
   Bruine sprinkhaanChorthippus brunneus11-Sep-1011-Sep-10
   BoomsprinkhaanMeconema thalassinum21-Aug-1121-Aug-11
   Spitskopje onbekendConocephalus spec.9-May-209-May-20jaVerzamelsoort
   KustsprinkhaanChorthippus albomarginatus19-May-2019-May-20ja
   VeldkrekelGryllus campestris30-May-2030-May-20
   Zwart wekkertjeOmocestus rufipes22-Jun-2022-Jun-20ja
   Gouden sprinkhaanChrysochraon dispar7-Jul-207-Jul-20
   Zuidelijke boomsprinkhaanMeconema meridionale25-Jul-2025-Jul-20ja
   Boomsprinkhaan onbekendMeconema spec.25-Jun-208-Aug-20jaVerzamelsoort
   Gewoon spitskopjeConocephalus dorsalis16-Aug-1717-Jul-21ja
   ZeggedoorntjeTetrix subulata9-May-2016-Apr-22ja
   Zuidelijk spitskopjeConocephalus fuscus6-Aug-226-Aug-22ja
   Veldsprinkhaan onbekendGomphocerinae indet.22-Jun-2019-Jun-23jaVerzamelsoort
   Chorthippus biguttulus-groepChorthippus biguttulus-group12-Jul-2221-Jun-23jaVerzamelsoort
   GreppelsprinkhaanRoeseliana roeselii19-May-208-Jul-23ja
   Grote groene sabelsprinkhaanTettigonia viridissima18-Apr-2022-Jul-23ja
   KrasserPseudochorthippus parallelus11-Sep-102-Sep-23ja
   StruiksprinkhaanLeptophyes punctatissima9-Jul-2226-Sep-23ja
   MoerassprinkhaanStethophyma grossum7-Jul-2030-Sep-23ja

Vissen

NaamWetenschappelijke NaamEerste WaarnemingLaatste WaarnemingNatuurtuin
   BlankvoornRutilus rutilus2-Jul-222-Jul-22
   BermpjeBarbatula barbatula29-Jun-2329-Jun-23
   Driedoornige stekelbaarsGasterosteus aculeatus13-Apr-1229-Jun-23ja
   Tiendoornige stekelbaarsPungitius pungitius3-May-0829-Jun-23ja
   ZonnebaarsLepomis gibbosus17-Jul-2317-Jul-23

Vliegen en muggen

NaamWetenschappelijke naamEerste WaarnemingLaatste Waarnemingnatuurtuinopmerking
   Witte reusVolucella pellucens21-Jul-1221-Jul-12ja
   Spookmug onbekendChaoborus spec.15-Feb-2015-Feb-20javerzamelsoort
   Bijvlieg onbekendEristalis spec.18-Apr-2018-Apr-20javerzamelsoort
   RouwvliegBibio marci19-Apr-2019-Apr-20ja
   Anthomyia procellarisAnthomyia procellaris17-May-2017-May-20ja
   Melanomya nanaMelanomya nana17-May-2017-May-20ja
   Neria spec.Neria spec.16-May-2017-May-20 verzamelsoort
   BosrandroofvliegNeoitamus cyanurus18-May-2018-May-20ja
   HommelreusVolucella bombylans18-May-2018-May-20ja
   Bandzweefvlieg (Syrphus) onbekendSyrphus spec.7-Jun-207-Jun-20javerzamelsoort
   Grote kommazweefvliegEupeodes luniger13-Jun-2013-Jun-20ja
   Grote narcisvliegMerodon equestris20-Jun-2020-Jun-20ja
   RouwslakkendoderCoremacera marginata22-Jun-2022-Jun-20ja
   Phrosia albilabrisPhrosia albilabris1-Aug-201-Aug-20ja
   Gewone goudoogdaasChrysops relictus1-Aug-201-Aug-20ja
   HerfstmetaalwapenvliegSargus bipunctatus26-Sep-2026-Sep-20ja
   HoefijzertijgerNephrotoma appendiculata1-May-2022-May-21ja
   EenstreepdansvliegEmpis stercorea22-May-2122-May-21ja
   Neottiophilum praeustumNeottiophilum praeustum22-May-2122-May-21ja
   MoeraszweefvliegTropidia scita16-May-2029-May-21ja
   Epistrophe spec.Epistrophe spec.29-May-2129-May-21javerzamelsoort
   Gewone citroenzweefvliegXanthogramma pedissequum3-Jul-213-Jul-21ja
   Platycephala umbraculataPlatycephala umbraculata10-Jul-2110-Jul-21ja
   AkkerdisteldansvliegEmpis livida10-Jul-2110-Jul-21ja
   StrontvliegScathophaga stercoraria10-Jul-2110-Jul-21ja
   Melieria crassipennisMelieria crassipennis10-Jul-2110-Jul-21ja
   Slanke driehoekszweefvliegMelanostoma scalare17-Jul-2117-Jul-21ja
   Phania funestaPhania funesta17-Jul-2117-Jul-21ja
   Pollenia spec.Pollenia spec.14-Mar-2021-Aug-21javerzamelsoort
   Clytocerus spec.Clytocerus spec.26-Mar-2226-Mar-22javerzamelsoort
   Grote dansvliegEmpis tessellata16-May-209-May-22ja
   Gewone snipvliegRhagio scolopaceus14-May-2214-May-22ja
   Gewone streepslakvliegLimnia unguicornis21-May-2221-May-22ja
   ViervlekglansmugPtychoptera contaminata28-May-2228-May-22ja
   Donkere wespvliegTemnostoma bombylans28-May-2228-May-22ja
   SnorzweefvliegEpisyrphus balteatus20-Jun-204-Jun-22ja
   Echte wespvliegTemnostoma vespiforme4-Jun-224-Jun-22ja
   Gele snipvliegRhagio tringarius2-Jul-222-Jul-22ja
   AkkerdistelgalboorvliegUrophora cardui23-Jul-2223-Jul-22ja
   CitroenpendelvliegHelophilus trivittatus4-Jun-226-Aug-22ja
   Grote wilgwratgalmugIteomyia major22-Oct-2222-Oct-22ja
   KegelbijvliegEristalis pertinax21-Aug-212-Apr-23ja
   Kool-langpootmugTipula oleracea27-Apr-2327-Apr-23ja
   WeidevlekoogEristalinus sepulchralis5-May-235-May-23ja
   Zwarte houtlangpootTanyptera atrata18-May-2027-May-23ja
DwarsstreepmaanmugTipula fascipennis10-Jun-2310-Jun-23ja
   Roestbruine kromlijfSicus ferrugineus15-Jun-2112-Jun-23ja
   MuurrouwzweverAnthrax anthrax16-May-2017-Jun-23ja
   Langlijfje onbekendSphaerophoria spec.19-Jun-2319-Jun-23javerzamelsoort
   EikenstamjagerChoerades marginata24-Jun-2324-Jun-23ja
   Chironomus spec.Chironomus spec.29-Jun-2329-Jun-23 verzamelsoort
   TerrasjeskommazweefvliegEupeodes corollae22-Jun-211-Jul-23ja
   Grote langlijfSphaerophoria scripta6-Jun-208-Jul-23ja
   RoodbaardroofvliegEutolmus rufibarbis7-Jun-2015-Jul-23ja
   Gewone roofvliegTolmerus atricapillus21-Aug-1122-Jul-23ja
   Wollig gitjeCheilosia illustrata8-Aug-2022-Jul-23ja
   Kleine bijvliegEristalis arbustorum22-Jul-2322-Jul-23ja
   DoodskopzweefvliegMyathropa florea23-Jul-2222-Jul-23ja
   BessenbandzweefvliegSyrphus ribesii29-May-2122-Jul-23ja
   StadsreusVolucella zonaria23-Jul-2222-Jul-23ja
   Gewone regendaasHaematopota pluvialis19-Jun-2322-Jul-23ja
   Tachina fera/magnicornisTachina fera/magnicornis29-Jul-2329-Jul-23javerzamelsoort
   Minettia longipennisMinettia longipennis25-Jun-222-Sep-23ja
   Dryomyza anilisDryomyza anilis14-Oct-2314-Oct-23ja
   Gewone pendelvliegHelophilus pendulus16-May-2014-Oct-23ja
   Phytomyza lappaePhytomyza lappae16-Nov-2316-Nov-23ja

Weekdieren

naamwetenschappelijke naameerste waarneminglaatste waarnemingnatuurtuinopmerking
   Doorschijnende glasslakVitrina pellucida15-Feb-2015-Feb-20ja
   Witgerande tuinslakCepaea hortensis8-May-218-May-21ja
   Gewone hoornschaalSphaerium corneum1-Jul-211-Jul-21ja
   Gewone barnsteenslakSuccinea putris29-May-2110-Jul-21ja
   TijgerslakLimax maximus6-Jun-209-Oct-21ja
   Gewone poelslakLymnaea stagnalis1-Jun-1516-Oct-21ja
   Sphaerium corneum/nucleus/ovaleSphaerium corneum/nucleus/ovale23-Apr-2223-Apr-22javerzamelsoort
   Moeraspoelslak s.l.Stagnicola spec.23-Apr-2223-Apr-22javerzamelsoort
   Rode wegslak/Spaanse wegslakArion rufus/vulgaris6-Jun-2014-May-22javerzamelsoort
   PosthoornslakPlanorbarius corneus1-Jun-1518-Jun-22ja
   Gewone schijfhorenPlanorbis planorbis16-Oct-2118-Jun-22ja
   Tuinslak onbekendCepaea spec.23-Oct-223-Jun-23javerzamelsoort
   Grote diepslakBithynia tentaculata29-Jun-2329-Jun-23ja
   HeesterslakArianta arbustorum16-May-202-Sep-23ja
   SlaapslakAplexa hypnorum9-Sep-239-Sep-23ja
   SegrijnslakCornu aspersum15-May-2130-Sep-23ja
   Zwartgerande tuinslakCepaea nemoralis21-Aug-1114-Oct-23ja

Zoogdieren

naamwetenschappelijke naameerste waarneminglaatste waarnemingnatuurtuin
   DwergmuisMicromys minutus29-Aug-1529-Aug-15ja
   VosVulpes vulpes13-Jul-1410-Jan-22ja
   WezelMustela nivalis25-Jan-2012-Mar-22ja
   Bruine RatRattus norvegicus13-Nov-2118-Mar-22ja
   HermelijnMustela erminea25-Jul-2225-Jul-22ja
   Europese MolTalpa europaea2-Mar-1928-Aug-22ja
   HuiskatFelis catus29-Jun-2114-Dec-22ja
   Europese HaasLepus europaeus28-May-2219-Apr-23ja
   KonijnOryctolagus cuniculus7-May-7422-Jun-23ja
   West-Europese EgelErinaceus europaeus23-Nov-2024-Jun-23ja
   ReeCapreolus capreolus7-May-744-Jul-23ja
   SteenmarterMartes foina23-Jul-2027-Jul-23ja
   Europese Rode EekhoornSciurus vulgaris1-May-1012-Sep-23ja
   BunzingMustela putorius15-Jan-2019-Sep-23ja
   Gewone BosmuisApodemus sylvaticus25-Nov-209-Nov-23ja