Onderzoek 2020 vogels

Monitoring in de Natuurtuin en Bundertjes - Helmond Noord-Brabant.

Zaterdag (2020-12-12), Na een jaar (2020) lang vogels monitoren, kijken en tellen in de Natuurtuin ‘De Robbert’ en De Bundertjes, is hier voor u het jaaroverzicht 2020 de vogellijst en -verslag.

Inleiding: Het jaar (2020) vogels tellen en monitoren in de Natuurtuin, levert achteraf -niet voorspelbare- verrassende soorten op. Vierseizoenen lang -bijna wekelijks- de ontwikkeling van de vogels gevolgd in de Natuurtuin. Het kijken naar en volgen van de vogels - door de vier seizoenen heen- leverde tevens vele uren boeiend natuurvermaak op.

De Jaarlijstvogels 2020 is samengesteld van; visuele veldwaarnemingen en notities, gehoorde- en opgenomen vogelgeluiden, overvliegende groepen (trek)vogels, verrassende beelden van geplaatste wildcamera/fotoval en het gebruik van de invoer gegevens van Sovon LiveAtlas en Waarneming.nl .

In het vroege voorjaar: Sijs- en Barmsijs, Koperwiek en Houtsnip, begin maart: Tjiftjaf, Midden april: Zwartkop, Bonte vliegenvanger, Tuinfluiter en Koekoek. mei: Kleine karekiet en Bosrietzanger. Begin herfst: Grauwe vliegenvanger Gekraagde roodstaart en oktober: Vuur- en Goudhaan, Matkop, Keep en Kramsvogel. Gegevens over de hier boven genoemde vogels zijn terug te lezen in de wekelijkse Onderzoeksnieuws bezoekverslagen op deze website van Natuurtuin ‘De Robbert’.

satellietfoto Natuurtuin De Robbert
satellietfoto Natuurtuin De Robbert

Natuurtuin De Robbert: is een gebied van 1,5 hectare in Helmond Noord in de provincie Noord-Brabant. Het maakt deel uit van de ca. 100 hectare metende parkachtige groenzone De Bundertjes. Beheerder is de Stichting Natuurtuin Helmond, een vrijwilligersorganisatie die verantwoording aflegt aan de eigenaar, de gemeente Helmond. In de Robbert worden de effecten van kleinschalig natuurbeheer op de biodiversiteit onderzocht.

kaart De Bundertjes
kaart De Bundertjes

De Bundertjes: is de naam van een natuur- en wandelgebied in Helmond Noord in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt ten oosten van de vroegere loop van de Zuid-Willemsvaart. Men spreekt ook wel van 'de Wissen', een naam die naar de voormalige wilgengrienden ter plaatse verwijst.

De omstreeks 67 hectare grote groenzone bestaat uit moerasbos met griendhout, weilandjes, rietveldjes, ruigten, oude beeklopen, een ijsbaantje, volkstuinen en een biologische zorgtuinderij. Vroeger lagen hier vooral moerassige beemden en eeuwsels langs de beek. In het zuidelijke deel bevinden zich de Binderse grachten, het Kapelleke van Binderen en het Jan Visser museum. Natuurtuin De Robbert is een ca. 1,5 hectare groot gebied midden in De Bundertjes. Het wordt ten behoeve van onderzoek en educatie door vrijwilligers in stand gehouden als voorbeeld van vochtige beekdalnatuur. Beheerder: Gemeente Helmond

Vogeltellingen 2020 in De Natuurtuin ‘De Robbert’ en De Bundertjes.

Vorig jaar 2019 is gestart met de LiveAtlas vogeltelling. De Natuurtuin ligt in het kilometerhok: 57-37-14. Het eerste jaar -start eind november- slechts 2 tellingen, 18 vogelsoorten en 90 exemplaren, een verkennend begin. Dit jaar 2020 -van januari t/m december- zijn 38 tellingen uitgevoerd, gelijktijdig met de (bijna) wekelijkse bezoeken aan de Natuurtuin. Tijdens de vakanties lag de telfrequentie lager. Dit jaar scoorden we 69 vogelsoorten met een totaal van ca. 2065 getelde exemplaren. De uitgevoerde LiveAtlas tellingen worden dagelijks gecontroleerd, goedgekeurd en daarna geplaatst op de site van Sovon.

Validatie LiveAtlas: Dagelijks komen er tientallen tellingen bij LiveAtlas binnen. Dat zijn waardevolle gegevens, waarvan we de kwaliteit graag op een hoog niveau te houden. Daarom valideren we de tellingen. Bij opvallende soorten en aantallen krijg je feedback als je de telling uploadt. Via de website volgen nog wat checks in onze database.

Databasecheck op vier onderdelen: Is de telling geüpload, dan staat deze in de database. Voor de validatie achteraf filteren we de tellingen. Daarbij wordt naar vier onderdelen gekeken:

  1. Zeldzaamheid op landelijk niveau: van algemeen tot zeer zeldzaam.

  2. Voorkomen op basis van aanwezigheid in km-hok tijdens periode Vogelatlas (2012-2015). Op basis van LiveAtlas updaten we dit voorkomen.

  3. Periode waarin de soort aanwezig kan zijn. 

  4. Aantalsdrempel per soort.

De vogeltelling in De Bundertjes daar in tegen, is gebaseerd op de ingevoerde ‘losse’ waarnemingen vanaf -maart t/m november 2020- in het veld, door verschillende waarnemers en vogelliefhebbers. Er zijn 54 vogelsoorten gezien, een totaal van 398 exemplaren verdeeld over 223 meldingen ingevoerd op de website: waarneming.nl Deze zijn deels goedgekeurd (met bewijs) of automatische validatie door de admin/validator van de website: waarneming.nl

Totaal opgeteld zijn in de twee natuurgebieden samen 10 vogelsoorten vastgesteld, die vermeld staan op de Rode Lijst Broedvogels van 2016. Het totaal aantal vogelsoorten samen opgeteld voor de beide telgebieden is vastgesteld, voor het jaar 2020 op 76.

Vogeltellingen 2020 in Natuurtuin De Robbert en De Bundertjes.

Verklaring:
RL = Rode Lijst broedvogels 2016
LiveAtlas = Ingevoerd met App bij Sovon
WA 0 = Geen waarneming
WA 1 = Waarneming Ingevoerd bij waarneming.nl
V = Gevalideerd (goedgekeurd door waarneming.nl)
1e waarn. = Datum jaar waarneming 2020
JAARLIJST 2020 VOGELS: Natuurtuin 'De Robbert' - De Bundertjes
nr.SoortWetenschappelijke naamRLliveAtWAVTot.1e waarn.
1AalscholverPhalacrocorax carbo1012020-03-14 00:00:00
2Barmsijs (Grote of Kleine)Acanthis spec.1012020-01-11 00:00:00
3Blauwe ReigerArdea cinerea1012020-03-14 00:00:00
4Bonte VliegenvangerFicedula hypoleucaR11V12020-04-11 00:00:00
5BoomkleverSitta europaea11V12020-01-04 00:00:00
6BoomkruiperCerthia brachydactyla11V12020-01-04 00:00:00
7BosrietzangerAcrocephalus palustris11V12020-05-30 00:00:00
8BrandgansBranta leucopsis1012020-10-31 00:00:00
9BuizerdButeo buteo11V12020-03-21 00:00:00
10EksterPica pica11V12020-01-04 00:00:00
11FitisPhylloscopus trochilus0112020-05-05 00:00:00
12FazantPhasianus colchicus1012020-03-21 00:00:00
13FuutPodiceps cristatus01V12020-11-03 00:00:00
14GaaiGarrulus glandarius11V12020-01-04 00:00:00
15Gekraagde RoodstaartPhoenicurus phoenicurus1112020-09-19 00:00:00
16GierzwaluwApus apus1112020-04-25 00:00:00
17GoudhaanRegulus regulus1012020-12-05 00:00:00
18GoudvinkPyrrhula pyrrhula11V12020-08-01 00:00:00
19GrasmusCurruca communis11V12020-04-25 00:00:00
20GraspieperAnthus pratensisR0112020-03-24 00:00:00
21Grauwe GansAnser anser1112020-03-14 00:00:00
22Grauwe VliegenvangerMuscicapa striataR1112020-08-15 00:00:00
23Groene SpechtPicus viridis1112020-01-11 00:00:00
24GroenlingChloris chloris1112020-01-11 00:00:00
25Grote Bonte SpechtDendrocopos major11V12020-01-04 00:00:00
26Grote Canadese GansBranta canadensis1012020-03-14 00:00:00
27GruttoLimosa limosaR1012020-03-21 00:00:00
28HeggenmusPrunella modularis1012020-03-14 00:00:00
29HolenduifColumba oenas1012020-03-21 00:00:00
30HoutduifColumba palumbus11V12020-01-04 00:00:00
31HoutsnipScolopax rusticola0112020-03-12 00:00:00
32IJsvogelAlcedo atthis1112020-07-04 00:00:00
33KauwColoeus monedula1112020-01-04 00:00:00
34KeepFringilla montifringillaR1012020-10-17 00:00:00
35Kleine Bonte SpechtDryobates minor11V12020-06-06 00:00:00
36Kleine KarekietAcrocephalus scirpaceus11V12020-05-14 00:00:00
37Kleine MantelmeeuwLarus fuscus1012020-07-25 00:00:00
38KneuLinaria cannabinaR0112020-06-13 00:00:00
39KnobbelzwaanCygnus olor1112020-05-30 00:00:00
40KoekoekCuculus canorusR1112020-04-25 00:00:00
41KokmeeuwChroicocephalus ridibundus1012020-01-04 00:00:00
42KolgansAnser albifrons1112020-10-10 00:00:00
43KoolmeesParus major1112020-01-04 00:00:00
44KoperwiekTurdus iliacus1112020-01-11 00:00:00
45KramsvogelTurdus pilarisR1012020-10-17 00:00:00
46MatkopPoecile montanusR1112020-10-10 00:00:00
47Meerkoet Fulica atra1012020-03-21 00:00:00
48MerelTurdus merula1112020-01-04 00:00:00
49Middelste Bonte SpechtDendrocoptes medius1112020-07-25 00:00:00
50 OoievaarCiconia ciconia0112020-06-28 00:00:00
51PimpelmeesCyanistes caeruleus1112020-01-04 00:00:00
52PutterCarduelis carduelis11V12020-07-11 00:00:00
53RietgorsEmberiza schoeniclus1112020-05-30 00:00:00
54RoodborstErithacus rubecula1112020-01-11 00:00:00
55RoodborsttapuitSaxicola rubicola0112020-03-03 00:00:00
56ScholeksterHaematopus ostralegus1012020-05-30 00:00:00
57SijsSpinus spinus11V12020-01-04 00:00:00
58SoepeendAnas plat. forma domestica1012020-04-04 00:00:00
59SperwerAccipiter nisus1012020-05-30 00:00:00
60SpreeuwSturnus vulgaris11V12020-03-21 00:00:00
61StaartmeesAegithalos caudatus11V12020-01-11 00:00:00
62StormmeeuwLarus canus1012020-10-10 00:00:00
63TjiftjafPhylloscopus collybita11V12020-03-14 00:00:00
64TuinfluiterSylvia borin1112020-04-25 00:00:00
65Turkse TortelStreptopelia decaocto1012020-03-14 00:00:00
66VeldleeuwerikAlauda arvensisR1012020-10-03 00:00:00
67VinkFringilla coelebs11V12020-01-04 00:00:00
68VuurgoudhaanRegulus ignicapilla1112020-10-03 00:00:00
69WaterhoenGallinula chloropus1112020-05-02 00:00:00
70Wilde EendAnas platyrhynchos11V12020-03-14 00:00:00
71WinterkoningTroglodytes troglodytes1112020-01-04 00:00:00
72Witte KwikstaartMotacilla alba1112020-03-21 00:00:00
73ZanglijsterTurdus philomelos1112020-01-11 00:00:00
74ZilvermeeuwLarus argentatus1012020-04-18 00:00:00
75Zwarte KraaiCorvus corone1112020-01-04 00:00:00
76ZwartkopSylvia atricapilla1112020-04-04 00:00:00
Totaal aantal soorten106954762020