Vleermuizenproject

Op vleermuizenavontuur!

Vleermuizen spelen letterlijk en figuurlijk een onderbelichte rol in ons leven. Ze eten enorme aantallen insecten. Tot drieduizend per vleermuis in een enkele nacht. En dat een seizoen lang. Vleermuizen hebben invloed op de insectenbevolking. Daarmee kunnen ze voor ons insectenoverlast beperken. In Helmond zijn vleermuizenkasten opgehangen en ingemetseld als compensatie bij sloop- en bouwwerkzaamheden. Er gebeurt dus wel iets.

Moeten we als natuurtuin ook iets doen voor de vleermuizen?

Dat weten we eigenlijk niet! Vleermuizen zijn, na knaagdieren, de grootste groep zoogdieren, maar door hun nachtelijke leefwijze weten we meer niet dan wel. Ook over vleermuizen in Helmond is weinig praktische informatie te vinden. Rondom de natuurtuin worden in zomeravonden vleermuizen gezien. Daar houdt onze veldkennis zo’n beetje op.

cartoon dikke batman

Bij een simpel idee om vleermuizenkasten op te hangen komen veel vragen tevoorschijn.

Vleermuizen blijken kieskeurig wat betreft verblijfplaatsen. Elke soort stelt weer andere eisen en die wisselen ook nog eens per seizoen. Er zijn zomerverblijven, winterverblijven, slaapplaatsen, kraamkamers en meer. Die moeten allemaal aan de wensen van de dames en heren vleermuis voldoen. En dan: Zijn er wel genoeg insecten? Hoeveel vleermuizen kunnen er in de omgeving leven? Zitten er al genoeg of zijn het er juist veel te weinig?

Deskundig advies vooraf en monitoring achteraf.

Enthousiaste ideeën zijn leuk, maar voor een nuttige bijdrage aan natuurherstel is meer nodig. Alle natuurtuinprojecten die goed gaan, zijn gebaseerd op adviezen van deskundigen op die gebieden. Na de uitvoering zijn we blijven kijken hoe alles loopt. Altijd moet er dan worden aangepast en verbeterd. Die manier van werken gebruiken we ook bij dit nieuwe project.

tekening skelet vleermuis

Een succesvol natuurproject heeft een goed onderbouwd plan.

We starten ons vleermuizen avontuur met een zoektocht naar informatie. Op onze website zullen we komende tijd vertellen wat we vinden. Wat zeker aan de orde komt:

  • Welke soorten zijn er gezien, wanneer en waar. Zijn er verblijfplaatsen bekend, enz.
  • We gaan een paar keer met een batdetector luisteren.
  • Wat zijn de ervaringen met vleermuizenprojecten in de buurt (bijvoorbeeld vleermuizenkasten bij woonpartners.)
  • Kunnen vleermuizenkenners iets zeggen over de situatie in Helmond Noord en De Bundertjes? Er zijn vleermuizen, dus moet je ze dan helpen. Zo ja, waarmee dan? Hoe kun je betrouwbaar controleren of je hulp werkt?

Binnenkort meer nieuws over dit project!

Met een financiële bijdrage maak je nieuwe natuurtuinprojecten mogelijk!

Rekening NL24INGB0005115077 t.n.v. Stichting Natuurtuin Helmond.

Onze website: www.derobbert.nl

contact@derobbert.nl