Vleermuizenproject 2022

Vleermuisproject 2022 afgerond (update januari 2023)

Januari 2023: Het vooronderzoek van het vleermuisproject 2022 is klaar. Daarmee is het project ook beëindigd. Voordat we in de natuurtuin iets doen, willen we eerst weten of het nut kan hebben. Kan de leefomgeving er beter door gaan functioneren? Het voorbereidende onderzoek wees uit dat die kans klein is. Met een batdetector is vastgesteld welke soorten vleermuizen er rondvliegen. Dat is in ieder geval de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Mogelijk is ook een Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) “gehoord”, maar dat is niet zeker. Dwergvleermuizen zoeken hun schuilplekken meestal in de bebouwing. Kasten in bomen hebben volgens ons dan ook weinig nut. Een andere mogelijkheid om vleermuizen te ondersteunen is het bouwen van een winterverblijf, maar daar hebben we in de natuurtuin geen goede plek voor. De vraag of ons project niet voor te veel vleermuizen zou zorgen hoefden we niet meer te onderzoeken.

Dwergvleermuis (foto Mnolf)
foto messenbalkmaaier jansen mgt 270. Gele kleur op grasveld.
De nieuwe messenbalkmaaier?
dwergvleermuis (foto Barracuda 1983)

Vleermuizen ook geholpen met maaibeheer

Het is nu zeker dat de Gewone dwergvleermuis regelmatig de natuurtuin bezoekt. We denken dat ze hier vooral komen eten. Er leven veel insecten in de natuurtuin, dus gelijk hebben ze. Gelukkig hebben we een nieuw donateursproject waar Dwergvleermuizen indirect ook mee geholpen zijn: het vervangen van onze oude messenbalkmaaier. De kern van de natuurtuin bestaat uit kruidenrijk grasland. Twee keer per jaar maaien we met een messenbalkmaaier waarna we het maaisel afvoeren. Een techniek die ook grote natuurbeheerders gebruiken om weilanden om te vormen tot biodiverse graslanden. Ons maaibeheer onderscheidt zich door op kleine veldjes te werken met een lichte diervriendelijke messenbalkmaaier. Het resultaat is een gebiedje met een rijke beekdalflora en grote dierenbevolking (ook veel insecten!).

Op naar een nieuwe messenbalkmaaier

De messenbalkmaaier is onze belangrijkste machine. Het huidige apparaat begint te verslijten. We willen hem vervangen door een nieuw, sterker apparaat dat beter overweg kan met het lastige terrein. Di kost ongeveer tweeduizend euro. We hopen dit jaar de financiering rond te krijgen. Donateurs spelen daarbij een grote rol. De donaties van 2022, zo’n driehonderd euro, gaan alvast in het potje voor deze belangrijke machine.

 

Op vleermuizenavontuur! (update januari 2022)

Januari 2022: Vleermuizen spelen letterlijk en figuurlijk een onderbelichte rol in ons leven. Ze eten enorme aantallen insecten. Tot drieduizend per vleermuis in een enkele nacht. En dat een seizoen lang. Vleermuizen hebben invloed op de insectenbevolking. Daarmee kunnen ze voor ons insectenoverlast beperken. In Helmond zijn vleermuizenkasten opgehangen en ingemetseld als compensatie bij sloop- en bouwwerkzaamheden. Er gebeurt dus wel iets.

Moeten we als natuurtuin ook iets doen voor de vleermuizen?

Dat weten we eigenlijk niet! Vleermuizen zijn, na knaagdieren, de grootste groep zoogdieren, maar door hun nachtelijke leefwijze weten we meer niet dan wel. Ook over vleermuizen in Helmond is weinig praktische informatie te vinden. Rondom de natuurtuin worden in zomeravonden vleermuizen gezien. Daar houdt onze veldkennis zo’n beetje op.

cartoon dikke batman

Bij een simpel idee om vleermuizenkasten op te hangen komen veel vragen tevoorschijn.

Vleermuizen blijken kieskeurig wat betreft verblijfplaatsen. Elke soort stelt weer andere eisen en die wisselen ook nog eens per seizoen. Er zijn zomerverblijven, winterverblijven, slaapplaatsen, kraamkamers en meer. Die moeten allemaal aan de wensen van de dames en heren vleermuis voldoen. En dan: Zijn er wel genoeg insecten? Hoeveel vleermuizen kunnen er in de omgeving leven? Zitten er al genoeg of zijn het er juist veel te weinig?

Deskundig advies vooraf en monitoring achteraf.

Enthousiaste ideeën zijn leuk, maar voor een nuttige bijdrage aan natuurherstel is meer nodig. Alle natuurtuinprojecten die goed gaan, zijn gebaseerd op adviezen van deskundigen op die gebieden. Na de uitvoering zijn we blijven kijken hoe alles loopt. Altijd moet er dan worden aangepast en verbeterd. Die manier van werken gebruiken we ook bij dit nieuwe project.

tekening skelet vleermuis

Een succesvol natuurproject heeft een goed onderbouwd plan.

We starten ons vleermuizen avontuur met een zoektocht naar informatie. Op onze website zullen we komende tijd vertellen wat we vinden. Wat zeker aan de orde komt:

  • Welke soorten zijn er gezien, wanneer en waar. Zijn er verblijfplaatsen bekend, enz.
  • We gaan een paar keer met een batdetector luisteren.
  • Wat zijn de ervaringen met vleermuizenprojecten in de buurt (bijvoorbeeld vleermuizenkasten bij woonpartners.)
  • Kunnen vleermuizenkenners iets zeggen over de situatie in Helmond Noord en De Bundertjes? Er zijn vleermuizen, dus moet je ze dan helpen. Zo ja, waarmee dan? Hoe kun je betrouwbaar controleren of je hulp werkt?

Binnenkort meer nieuws over dit project!

Met een financiële bijdrage maak je nieuwe natuurtuinprojecten mogelijk!

Rekening NL24INGB0005115077 t.n.v. Stichting Natuurtuin Helmond.

Onze website: www.derobbert.nl

contact@derobbert.nl