Onderzoek 2020 planten

Afgelopen jaar zijn in de natuurtuin weer meer planten op naam gebracht (en goedgekeurd door waarneming.nl) dan het jaar daarvoor: 178 soorten in 2020, tegenover 158 in 2019. Van de 178 soorten waren er 151 algemeen, 16 vrij algemeen, 10 zeldzaam en 1 zeer zeldzaam (bron: waarneming.nl). De reden voor de genoemde groei is dat meer tijd is besteed aan dit leuke plantenonderzoek. Veel aangetroffen plantensoorten onderstrepen de bijzondere natuurwaarden die nog aanwezig zijn in het oude beekdal waarin de natuurtuin ligt (Grote waterweegbree, Wateraardbei, Dotterbloem, Kleine ratelaar, Gewone salomonszegel, Holpijp, Waterviolier, Echte koekoeksbloem, enz.). Door het beheer aan die natuurwaarden aan te passen is met eenvoudige middelen veel basisnatuur terug te winnen.

Plantenonderzoek

Het plantenonderzoek in de natuurtuin geeft een steeds duidelijker beeld van de botanische kwaliteit van vooral de graslandjes. Toch is de natuurtuinflora nog lang niet volledig in kaart gebracht. Vrijwilligers hebben maar een beperkt aantal uren beschikbaar. Daarom wordt er er vanaf 2021 op een andere manier gemonitord. Tot nu toe is elke maand opnieuw gestart met het op naam brengen van alle planten die op dat moment in bloei staan. De bedoeling daarvan was om een beeld op te bouwen van het verloop van de bloeiperiode van verschillende planten. Dat laatste doel is niet helemaal geslaagd en de methode kost veel tijd. Vanaf 2021 worden bloeiende plantensoorten niet meer elke maand opnieuw genoteerd, maar een keer (met een inschatting van de aantallen). Hierdoor is er meer tijd om de lastigere soorten (grasachtigen en onderwaterplanten) op naam te brengen.

Hieronder de tabel met gevalideerde (door waarneming.nl goedgekeurde) plantenwaarnemingen van de laatste vijf jaren. Oudere waarnemingen worden soms achteraf goedgekeurd of aangepast. Vandaar dat lijsten van voorgaande jaren (enigszins) kunnen veranderen. Sinds 2016 zijn in totaal 217 verschillende plantensoorten op naam gebracht met 675 waarnemingen.

Nr

Soort

2020

2019

2018

2017

2016

 

1

Noorse esdoorn - Acer platanoides

-

-

OK

-

OK

 

2

Wilde bertram - Achillea ptarmica

OK

OK

OK

OK

-

 

3

Zevenblad - Aegopodium podagraria

OK

OK

-

-

-

 

4

Hondspeterselie - Aethusa cynapium

OK

OK

-

-

-

 

5

Welriekende agrimonie - Agrimonia procera

OK

OK

OK

OK

OK

 

6

Gewoon struisgras - Agrostis capillaris

OK

-

-

OK

-

 

7

Fioringras - Agrostis stolonifera

-

-

-

-

OK

 

8

Kruipend zenegroen - Ajuga reptans

OK

OK

OK

OK

OK

 

9

Grote waterweegbree - Alisma plantago-aquatica

OK

OK

-

-

-

 

10

Look-zonder-look - Alliaria petiolata

OK

OK

OK

OK

OK

 

11

Berglook - Allium carinatum

OK

OK

-

-

-

 

12

Daslook - Allium ursinum

OK

-

-

-

-

 

13

Zwarte els - Alnus glutinosa

OK

OK

OK

OK

OK

 

14

Grote vossenstaart - Alopecurus pratensis

OK

-

OK

OK

-

 

15

Amerikaans krentenboompje - Amelanchier lamarckii

OK

OK

OK

OK

OK

 

16

Gewone engelwortel - Angelica sylvestris

OK

OK

-

-

-

 

17

Gewoon reukgras - Anthoxanthum odoratum

OK

OK

OK

OK

OK

 

18

Zandraket - Arabidopsis thaliana

-

OK

OK

-

-

 

19

Grote klit - Arctium lappa

OK

-

OK

OK

-

 

20

Bijvoet - Artemisia vulgaris

OK

OK

-

-

-

 

21

Madeliefje - Bellis perennis

OK

OK

OK

OK

OK

 

22

Ruwe berk - Betula pendula

-

-

OK

-

-

 

23

Dotterbloem - Caltha palustris

OK

-

OK

-

-

 

24

Herderstasje - Capsella bursa-pastoris

-

OK

-

-

-

 

25

Bosveldkers - Cardamine flexuosa

OK

OK

OK

OK

OK

 

26

Kleine veldkers - Cardamine hirsuta

OK

OK

OK

OK

OK

 

27

Pinksterbloem - Cardamine pratensis

OK

OK

OK

OK

OK

 

28

Ruige zegge - Carex hirta

OK

-

-

-

-

 

29

Hazenzegge - Carex leporina

OK

-

-

-

-

 

30

Hoge cyperzegge - Carex pseudocyperus

OK

-

-

-

-

 

31

Blaaszegge - Carex vesicaria

OK

-

-

-

-

 

32

Haagbeuk - Carpinus betulus

-

-

-

-

OK

 

33

Gewone hoornbloem - Cerastium fontanum

OK

OK

OK

OK

OK

 

34

Stinkende gouwe - Chelidonium majus

OK

OK

OK

OK

OK

 

35

Melganzenvoet - Chenopodium album

-

-

OK

-

-

 

36

Groot heksenkruid - Circaea lutetiana

OK

OK

OK

OK

OK

 

37

Akkerdistel - Cirsium arvense

OK

-

-

-

-

 

38

Kale jonker - Cirsium palustre

OK

OK

OK

OK

OK

 

39

Speerdistel - Cirsium vulgare

OK

OK

OK

-

-

 

40

Wateraardbei - Comarum palustre

OK

-

-

-

-

 

41

Lelietje-van-dalen - Convallaria majalis

OK

OK

OK

OK

-

 

42

Haagwinde - Convolvulus sepium

OK

OK

OK

OK

OK

 

43

Gele kornoelje - Cornus mas

-

-

-

-

OK

 

44

Rode kornoelje - Cornus sanguinea

OK

OK

OK

-

OK

 

45

Canadese kornoelje - Cornus sericea

-

OK

-

OK

OK

 

46

Hazelaar - Corylus avellana

OK

OK

OK

OK

OK

 

47

Eenstijlige meidoorn - Crataegus monogyna

OK

OK

OK

OK

OK

 

48

Klein streepzaad - Crepis capillaris

OK

OK

OK

OK

OK

 

49

Boerenkrokus - Crocus tommasinianus

OK

-

-

-

-

 

50

Bonte krokus - Crocus vernus

OK

OK

-

-

-

 

51

Kropaar - Dactylis glomerata

-

OK

OK

-

OK

 

52

Doornappel - Datura stramonium

OK

OK

-

-

-

 

53

Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea

OK

OK

OK

-

-

 

54

Kleine kaardenbol - Dipsacus pilosus

OK

OK

-

-

OK

 

55

Mannetjesvaren - Dryopteris filix-mas

OK

-

-

-

-

 

56

Europese hanenpoot - Echinochloa crus-galli

OK

-

-

OK

OK

 

57

Gewone waterbies - Eleocharis palustris

OK

OK

OK

OK

OK

 

58

Harig wilgenroosje - Epilobium hirsutum

-

OK

-

OK

OK

 

59

Viltige basterdwederik - Epilobium parviflorum

OK

OK

OK

-

OK

 

60

Kantige basterdwederik - Epilobium tetragonum

-

OK

-

-

-

 

61

Brede wespenorchis - Epipactis helleborine

OK

OK

-

-

-

 

62

Heermoes - Equisetum arvense

OK

OK

OK

-

-

 

63

Holpijp - Equisetum fluviatile

OK

-

-

-

OK

 

64

Lidrus - Equisetum palustre

OK

OK

OK

OK

-

 

65

Canadese fijnstraal - Erigeron canadensis

OK

OK

OK

-

-

 

66

Wilde kardinaalsmuts - Euonymus europaeus

OK

OK

OK

-

OK

 

67

Koninginnekruid - Eupatorium cannabinum

OK

OK

OK

OK

OK

 

68

Gewoon speenkruid - Ficaria verna

OK

OK

OK

-

-

 

69

Moerasspirea - Filipendula ulmaria

OK

OK

OK

OK

OK

 

70

Sporkehout - Frangula alnus

OK

OK

OK

-

-

 

71

Gewoon sneeuwklokje - Galanthus nivalis

-

-

OK

OK

OK

 

72

Gespleten hennepnetel - Galeopsis bifida

-

-

OK

-

-

 

73

Gewone hennepnetel - Galeopsis tetrahit

OK

OK

OK

OK

OK

 

74

Harig knopkruid - Galinsoga quadriradiata

-

OK

OK

-

-

 

75

Kleefkruid - Galium aparine

OK

OK

OK

OK

-

 

76

Glad walstro - Galium mollugo

OK

-

-

-

-

 

77

Lievevrouwebedstro - Galium odoratum

-

OK

OK

-

OK

 

78

Moeraswalstro - Galium palustre

OK

OK

OK

OK

OK

 

79

Ruw walstro - Galium uliginosum

OK

OK

OK

OK

-

 

80

Bermooievaarsbek - Geranium pyrenaicum

OK

OK

OK

OK

OK

 

81

Robertskruid - Geranium robertianum

OK

OK

OK

OK

OK

 

82

Geel nagelkruid - Geum urbanum

OK

OK

OK

OK

OK

 

83

Hondsdraf - Glechoma hederacea

OK

OK

OK

OK

OK

 

84

Moerasdroogbloem - Gnaphalium uliginosum

OK

-

OK

-

-

 

85

Klimop - Hedera helix

OK

OK

-

-

-

 

86

Gewone berenklauw - Heracleum sphondylium

OK

OK

OK

OK

OK

 

87

Damastbloem - Hesperis matronalis

-

-

-

OK

-

 

88

Gestreepte witbol - Holcus lanatus

OK

OK

OK

OK

OK

 

89

Kruipertje - Hordeum murinum

OK

-

-

-

-

 

90

Waterviolier - Hottonia palustris

OK

-

OK

OK

OK

 

91

Hop - Humulus lupulus

OK

OK

OK

OK

OK

 

92

Kantig hertshooi - Hypericum maculatum

-

-

OK

-

OK

 

93

Sint-Janskruid - Hypericum perforatum

OK

OK

-

-

-

 

94

Gevleugeld hertshooi - Hypericum tetrapterum

OK

OK

OK

-

-

 

95

Hulst - Ilex aquifolium

OK

OK

OK

OK

OK

 

96

Gele lis - Iris pseudacorus

OK

OK

OK

OK

OK

 

97

Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris

OK

OK

OK

OK

OK

 

98

Veldrus - Juncus acutiflorus

OK

OK

OK

-

-

 

99

Greppelrus - Juncus bufonius

OK

-

-

-

-

 

100

Biezenknoppen - Juncus conglomeratus

OK

OK

OK

OK

OK

 

101

Pitrus - Juncus effusus

OK

OK

OK

OK

OK

 

102

Kompassla - Lactuca serriola

OK

-

-

-

-

 

103

Gele dovenetel - Lamiastrum galeobdolon

-

OK

OK

OK

OK

 

104

Witte dovenetel - Lamium album

OK

OK

OK

OK

-

 

105

Gevlekte dovenetel - Lamium maculatum

OK

-

-

-

-

 

106

Paarse dovenetel - Lamium purpureum

OK

OK

OK

OK

-

 

107

Akkerkool - Lapsana communis

OK

OK

OK

OK

OK

 

108

Brede lathyrus - Lathyrus latifolius

OK

-

-

-

-

 

109

Veldlathyrus - Lathyrus pratensis

OK

-

OK

-

-

 

110

Korrelganzenvoet - Lipandra polysperma

OK

-

-

-

-

 

111

Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenum

OK

OK

OK

-

OK

 

112

Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus

OK

OK

OK

OK

OK

 

113

Wolfspoot - Lycopus europaeus

OK

OK

OK

OK

-

 

114

Penningkruid - Lysimachia nummularia

OK

OK

OK

-

-

 

115

Grote wederik - Lysimachia vulgaris

OK

OK

OK

OK

OK

 

116

Grote kattenstaart - Lythrum salicaria

OK

OK

OK

OK

OK

 

117

Muskuskaasjeskruid - Malva moschata

OK

OK

-

-

-

 

118

Groot kaasjeskruid - Malva sylvestris

OK

OK

-

-

-

 

119

Echte kamille - Matricaria chamomilla

-

OK

-

-

-

 

120

Schijfkamille - Matricaria discoidea

OK

-

-

-

-

 

121

Citroengele honingklaver - Melilotus officinalis

-

OK

-

-

-

 

122

Akkermunt - Mentha arvensis

OK

OK

-

OK

-

 

123

Aarmunt - Mentha spicata

-

OK

-

-

-

 

124

Klein bronkruid - Montia arvensis

OK

-

-

-

-

 

125

Langbladige druifhyacint - Muscari armeniacum

-

OK

-

-

-

 

126

Akkervergeet-mij-nietje - Myosotis arvensis

OK

OK

OK

-

OK

 

127

Zompvergeet-mij-nietje - Myosotis laxa

OK

OK

OK

OK

-

 

128

Ruw vergeet-mij-nietje - Myosotis ramosissima

-

-

-

-

OK

 

129

Moerasvergeet-mij-nietje - Myosotis scorpioides

OK

OK

OK

OK

OK

 

130

Wilde gagel - Myrica gale

OK

-

OK

OK

OK

 

131

Roze waterlelie - Nymphaea marliacea

-

-

-

OK

OK

 

132

Watergentiaan - Nymphoides peltata

-

-

-

OK

OK

 

133

Watertorkruid - Oenanthe aquatica

OK

OK

OK

-

OK

 

134

Zandteunisbloem - Oenothera deflexa

OK

OK

OK

-

-

 

135

Grote teunisbloem - Oenothera glazioviana

OK

OK

OK

-

OK

 

136

Bleke teunisbloem - Oenothera oehlkersii

OK

-

-

-

-

 

137

Wilde marjolein - Origanum vulgare

OK

OK

-

-

-

 

138

Gewone vogelmelk - Ornithogalum umbellatum

OK

OK

-

OK

-

 

139

Stijve klaverzuring - Oxalis stricta

OK

OK

OK

-

-

 

140

Bleke klaproos - Papaver dubium

OK

OK

-

-

-

 

141

Grote klaproos - Papaver rhoeas

OK

OK

-

-

-

 

142

Veenwortel - Persicaria amphibia

OK

OK

-

OK

OK

 

143

Adderwortel - Persicaria bistorta

-

OK

OK

-

-

 

144

Waterpeper - Persicaria hydropiper

OK

OK

-

-

OK

 

145

Beklierde duizendknoop - Persicaria lapathifolia

OK

OK

-

-

-

 

146

Perzikkruid - Persicaria maculosa

OK

OK

OK

-

-

 

147

Kleine duizendknoop - Persicaria minor

-

-

OK

-

-

 

148

Zachte duizendknoop - Persicaria mitis

OK

OK

OK

-

-

 

149

Groot hoefblad - Petasites hybridus

OK

OK

-

OK

OK

 

150

Rietgras - Phalaris arundinacea

OK

-

-

-

-

 

151

Gewoon timoteegras - Phleum pratense

OK

-

-

-

-

 

152

Riet - Phragmites australis

OK

-

OK

OK

OK

 

153

Oranje havikskruid - Pilosella aurantiaca

-

OK

OK

-

-

 

154

Smalle weegbree - Plantago lanceolata

OK

OK

OK

OK

OK

 

155

Straatgras - Poa annua

OK

OK

OK

-

OK

 

156

Gewone salomonszegel - Polygonatum multiflorum

OK

OK

-

-

-

 

157

Zilverschoon - Potentilla anserina

OK

OK

OK

-

OK

 

158

Schijnaardbei - Potentilla indica

OK

OK

OK

OK

OK

 

159

Slanke sleutelbloem - Primula elatior

-

OK

OK

-

-

 

160

Gulden sleutelbloem - Primula veris

OK

OK

OK

OK

OK

 

161

Gewone brunel - Prunella vulgaris

OK

OK

OK

OK

OK

 

162

Zoete kers - Prunus avium

OK

-

OK

OK

-

 

163

Kerspruim - Prunus cerasifera

OK

-

-

-

-

 

164

Vogelkers - Prunus padus

OK

OK

OK

OK

OK

 

165

Sleedoorn - Prunus spinosa

OK

-

OK

OK

OK

 

166

Heelblaadjes - Pulicaria dysenterica

OK

OK

OK

-

-

 

167

Zomereik - Quercus robur

OK

OK

OK

OK

-

 

168

Scherpe boterbloem - Ranunculus acris

-

OK

-

-

-

 

169

Middelste waterranonkel - Ranunculus aquatilis

OK

-

-

-

-

 

170

Egelboterbloem - Ranunculus flammula

OK

OK

OK

OK

OK

 

171

Grote waterranonkel - Ranunculus peltatus

-

OK

-

-

OK

 

172

Kruipende boterbloem - Ranunculus repens

OK

OK

OK

OK

OK

 

173

Kleine ratelaar - Rhinanthus minor

OK

OK

OK

OK

OK

 

174

Aalbes - Ribes rubrum

OK

-

OK

OK

OK

 

175

Gele waterkers - Rorippa amphibia

OK

OK

OK

-

OK

 

176

Moeraskers - Rorippa palustris

OK

OK

OK

-

-

 

177

Veelbloemige roos - Rosa multiflora

-

OK

OK

OK

OK

 

178

Veldzuring - Rumex acetosa

OK

OK

OK

OK

OK

 

179

Waterzuring - Rumex hydrolapathum

OK

OK

OK

OK

-

 

180

Ridderzuring - Rumex obtusifolius

OK

OK

-

OK

-

 

181

Bandwilg - Salix udensis 'Sekka'

OK

-

-

-

-

 

182

Gewone vlier - Sambucus nigra

OK

OK

OK

OK

OK

 

183

Trosvlier - Sambucus racemosa

OK

OK

OK

OK

-

 

184

Zeepkruid - Saponaria officinalis

OK

-

-

-

-

 

185

Grote sneeuwroem - Scilla forbesii

OK

-

-

-

-

 

186

Knopig helmkruid - Scrophularia nodosa

OK

-

OK

-

-

 

187

Bezemkruiskruid - Senecio inaequidens

OK

-

-

-

-

 

188

Klein kruiskruid - Senecio vulgaris

-

OK

-

-

-

 

189

Geelrode naaldaar - Setaria pumila

OK

OK

OK

-

-

 

190

Dagkoekoeksbloem - Silene dioica

OK

OK

OK

OK

OK

 

191

Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi

OK

OK

OK

OK

OK

 

192

Bitterzoet - Solanum dulcamara

OK

OK

OK

OK

OK

 

193

Zwarte nachtschade - Solanum nigrum

OK

OK

OK

-

-

 

194

Late guldenroede - Solidago gigantea

-

-

OK

OK

OK

 

195

Gekroesde melkdistel - Sonchus asper

OK

OK

OK

-

-

 

196

Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia

-

OK

OK

OK

OK

 

197

Moerasandoorn - Stachys palustris

OK

OK

OK

OK

OK

 

198

Grasmuur - Stellaria graminea

OK

OK

OK

OK

OK

 

199

Gewone smeerwortel - Symphytum officinale

OK

OK

OK

OK

OK

 

200

Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare

OK

OK

OK

-

-

 

201

Paardenbloem - Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.)

OK

OK

OK

OK

OK

 

202

Basterdklaver - Trifolium hybridum

OK

OK

-

-

-

 

203

Rode klaver - Trifolium pratense

OK

OK

OK

OK

OK

 

204

Witte klaver - Trifolium repens

OK

OK

OK

OK

OK

 

205

Grote brandnetel - Urtica dioica

OK

OK

OK

OK

OK

 

206

Mottenkruid - Verbascum blattaria

OK

OK

-

-

-

 

207

Koningskaars - Verbascum thapsus

OK

OK

-

-

-

 

208

Stijf ijzerhard - Verbena bonariensis

OK

OK

OK

-

-

 

209

IJzerhard - Verbena officinalis

OK

OK

OK

-

-

 

210

Brede ereprijs - Veronica austriaca

-

OK

-

-

-

 

211

Draadereprijs - Veronica filiformis

-

-

-

OK

OK

 

212

Klimopereprijs - Veronica hederifolia

OK

OK

-

-

-

 

213

Lange ereprijs - Veronica longifolia

OK

-

-

-

-

 

214

Schildereprijs - Veronica scutellata

-

OK

-

-

-

 

215

Tijmereprijs - Veronica serpyllifolia

OK

OK

OK

OK

OK

 

216

Gelderse roos - Viburnum opulus

OK

OK

OK

OK

-

 

217

Vogelwikke - Vicia cracca

OK

OK

OK

OK

OK

 
 
  

178

158

136

101

102

 

Totaalscore 217 Soort

675