Ontdekken met de wildcamera 2022

juli 2022 (nog niet compleet)

Begin juli is de bospoel al een tijdje opgedroogd. Uit nieuwsgierigheid toch de camera opgehangen. Ondanks dat er geen water in de poel staat komen verschillende dieren een poolshoogte nemen.

Nog steeds problemen met verspringende instellingen. Om verwarring te voorkomen zijn data die niet kloppen weg gelakt.

week 29 reebok in bospoel
week 29 ree loopt door bospoel
week 28 eekhoorn in bospoel
week 28 houtduif in bospoel
week 28 huiskat 'batman'in bospoel
week 29 merel vrouw in bospoel
week 27 ree in bospoel
week 27 steenmarter in bospoel
week 27 steenmarter in bospoel
week 28 eekhoorn in bospoel

juni 2022 wespennest

Juni was geen succesmaand voor de wildcamera. Een dode mol beloofde interessante opnames, maar dat viel tegen. Het mollenlijkje was op het dak van het insectenlab gelegd. Bij de eerste opname was de mol verdwenen. Geen idee wie hem heeft meegenomen. Een plastic zakje dat met de wond mee wapperde stond het vaakst in beeld en zorgde voor weinig 'aanloop'.

De laatste week van juni hing de camera bij een geplunderd wespennest vlak bij de poort. Een paar jaar geleden hebben we op twintig meter afstand ook een geplunderd wespennest gevonden. Net als deze keer hadden we geen idee welk dier het wespennest had leeggehaald. Net als toen leverde de camera geen aanwijzingen op. De 'dader' heeft niet de gewoonte om terug te komen om de laatste restjes op te halen.

Nog steeds problemen met verspringende instellingen. Om verwarring te voorkomen zijn data die niet kloppen weg gelakt.

week 26 konijn bij de poort
week 26 huiskat 'batman'bij de poort
week 26 huiskat 'batman'bij de poort
week 26 huiskat bij de poort
week 26 ree bij de poort

Mei 2022

In de maand mei heeft de camera op verschillende plekken gehangen. In het elzenbosje, bij de bospoel en in het berkenbosje. Daarmee zijn vijftien verschillende diersoorten vastgelegd (plus een mensenkind). Een soort hebben we nu voor het eerst op beeld: Een haas.

De bospoel blijkt opnieuw een hotspot met het grootste aantal dieren en verschillende diersoorten. Zoogdieren (Bosmuis, Ree en Huiskat) en allerlei vogels maken gebruik van deze beschutte oase.

In het elzenbosje werden het vaakst reeën gezien bij de houtstapel poseerde een haas uitgebreid voor de camera.

De software van de camera heeft kuren gekregen. Door nog onbekende oorzaak is de datum verschillende keren versprongen. Op de beelden van mei 2022 staan dus soms data die niet kloppen. Klik op de foto’s voor een grotere afbeelding.

Huiskat bij bospoel
Vink bij bospoel
Zanglijster bij bospoel
Ree bij bospoel
Zwarte kraaien bij de bospoel
Ekster bij bospoel
Koolmees bij bospoel
Merel man bij bospoel
Houtduif bij bospoel
Merel vrouw bij bospoel
Grote bonte specht bij bospoel
Roodborst bij bospoel
Bosmuis bij bospoel
jonge Jedi in elzenbosje
Ree in elzenbosje
Reebok in elzenbosje
Reeën in elzenbosje
Merel in berkenbosje
Gaai in berkenbosje
Haas in berkenbosje
Huiskat 'Batman' in berkenbosje

April 2022

De eerste weken van april leveren niet veel bruikbare beelden op. De camera stond opgesteld tussen de houtblokken van het insectenlab. We hoopten bewijs te krijgen dat vogels de afgesloten gaten van de metselbijen openen om de larven er uit te halen. Veel van de "verzegelingen" lijken van buitenaf beschadigd te worden. Koolmees en Grote bonte specht laten zich heel even zien voor de camera, maar er waren geen braakpogingen te zien. De camera stond gericht op twee blokken. Om alle acht blokken in de gaten te houden zou de camera behoorlijk in het zicht opgesteld moeten worden en dat vinden we te riskant.

Het belang van rommelbosjes

23 april 2022: Deze week stond de camera weer eens bij de bospoel. Meteen werd het belang van dit soort tijdelijke poelen in beschutte "rommelbosjes" onderstreept. Een parade van grote en kleine vogels en zoogdieren kwam voorbij. De meesten lieten zich meerdere keren zien. Eindelijk hebben we opnames van het koppel waterhoenders dat in de natuurtuin nestelt. Op is zich een waterhoen  geen zeldzame verschijning, maar deze exemplaren blijken uiterst schuw. Ze laten zich zelden zien en dan alleen nog maar van grote afstand. Het koppel wilde eenden hebben we in het begin van het seizoen vaker gezien, maar zoals elk jaar zijn ze onzichtbaar tijdens het broeden. Behalve wanneer ze onbespied fourageren in de beschutte bospoel. Leuk om ook weer een Groenling te zien.

Ekster (Pica pica)
Ekster (Pica pica) verzamelt nestmateriaal
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)
Boomklever (Sitta europaea)
Boomklever (Sitta europaea)
Merel man (Turdus merula)
Merel man (Turdus merula)
Waterhoen koppel (Gallinula chloropus)
Waterhoen koppel (Gallinula chloropus)
Koolmees (Parus major)
Koolmees (Parus major)
Houtduif (Columba palumbus)
Houtduif (Columba palumbus)
Wilde eend (Anas platyrhynchos)
Wilde eend (Anas platyrhynchos)
Waterhoen (Gallinula chloropus)
Waterhoen (Gallinula chloropus)
Ree (Capreolus capreolus)
Ree (Capreolus capreolus)
Merel vrouw (Turdus merula)
Merel vrouw (Turdus merula)
Groenling (Chloris chloris)
Zwarte kraai (Corvus corone)
Zwarte kraai (Corvus corone)
Zanglijster (Turdus philomelos)
Zanglijster (Turdus philomelos)
koppel Wilde eenden (Anas platyrhynchos)
Wilde eend (Anas platyrhynchos)

Maart 2022

26 maart 2022: Nog een week bij de ijsvogelwand. Veel opnames doordat insecten voor de camera vliegen en vaak een beslagen lens. Een koppel wilde eenden fourageerd in het water voor de wand. Een Bunzing is druk snuffelend dezelfde route aan het onderzoeken waar vorige week de Bruine rat bezig was. Ook de Bunzing doet een halve poging een bestaand hol uit te graven.

Koppel wild eeenden
Bunzing inspecteert ijsvogelwand
Bunzing inspecteert ijsvogelwand
Bunzing inspecteert ijsvogelwand

19 maart 2022: De camera heeft een week bij de ijsvogelwand gehangen. Vlakbij het water beslaat de lens vaak. Veel beweging is er niet geregistreerd. Wel is twee keer een bruine rat te zien, die de wand blijkbaar in zijn/haar vaste inspectierondje heeft. De rat kijkt wat rond, snuffelt en graaft wat aan een hol dat daar is. Het hol is de reden dat de camera daar hangt. Na een paar seconden geeft de rat op en speurt verder.

merel man
Bruine rat bij ijsvogelwand (still 2)
Bruine rat bij ijsvogelwand (still 2)
Bruine rat bij ijsvogelwand (still 3)

12 maart 2022: Begin van deze maand is de camera toch weer eens bij de bospoel gezet. Eerste verrassing was een koperwiek die nog helemaal geen zin had om terug naar noordelijke streken te gaan. Van de ruim 70 video's waren er meer dan 50 van deze vogel. Ook leuk: weer mooie beelden van de schuwe Appelvink die een bad neemt. Klik op een foto voor groter beeld.

merel passeert camera
merel vrouw
ree
zwarte kraai
koppel Wilde eenden
Appelvink
Appelvink badend
Koperwiek

Februari 2022

Verschillende locaties getest. Locatie 1: (onderste rij) parallel aan de overloop van de grote poel, kijkrichting west - oost. Locatie 2: Houtstapel in elzenbosje, verschillende kijkrichtingen. Drie top predatoren (steenmarter, bunzing en vos). Van de bunzing hebben we vier screenshots gemaakt voor de duidelijkheid. Klik op een foto voor groter beeld.

reeën
ree
reeën
vos
konijnen
reeën
bunzing screenshot 1
bunzing, screenshot 2
bunzing, screenshot 3
bunzing, screenshot 4
Koolmezen
merel man
konijn
steenmarter

Januari 2022

De camera staat in het wilgenbosje, een stukje van de bospoel af. De keep en de fazantvrouw zijn voor het eerst gevangen met de wildcamera. Sijzen bevolken de toppen van de elzenbomen en komen regelmatig met groepen tegelijk drinken en baden in de waterplasjes. De groepen sijzen worden vaak vergezeld door andere kleine vogels zoals vinken en putters. Klik op foto voor groter beeld.

winterkoning
putter
keep
fazant man
Grote bonte specht
fazant vrouw
sijzen
koolmees
eksters
vink man
merel man
gaai