Ontdekken met de wildcamera 2022

April 2022

De eerste weken van april leveren niet veel bruikbare beelden op. De camera stond opgesteld tussen de houtblokken van het insectenlab. We hoopten bewijs te krijgen dat vogels de afgesloten gaten van de metselbijen openen om de larven er uit te halen. Veel van de "verzegelingen" lijken van buitenaf beschadigd te worden. Koolmees en Grote bonte specht laten zich heel even zien voor de camera, maar er waren geen braakpogingen te zien. De camera stond gericht op twee blokken. Om alle acht blokken in de gaten te houden zou de camera behoorlijk in het zicht opgesteld moeten worden en dat vinden we te riskant.

Het belang van rommelbosjes

23 april 2022: Deze week stond de camera weer eens bij de bospoel. Meteen werd het belang van dit soort tijdelijke poelen in beschutte "rommelbosjes" onderstreept. Een parade van grote en kleine vogels en zoogdieren kwam voorbij. De meesten lieten zich meerdere keren zien. Eindelijk hebben we opnames van het koppel waterhoenders dat in de natuurtuin nestelt. Op is zich een waterhoen  geen zeldzame verschijning, maar deze exemplaren blijken uiterst schuw. Ze laten zich zelden zien en dan alleen nog maar van grote afstand. Het koppel wilde eenden hebben we in het begin van het seizoen vaker gezien, maar zoals elk jaar zijn ze onzichtbaar tijdens het broeden. Behalve wanneer ze onbespied fourageren in de beschutte bospoel. Leuk om ook weer een Groenling te zien.

Ekster (Pica pica)
Ekster (Pica pica) verzamelt nestmateriaal
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)
Bosmuis (Apodemus sylvaticus)
Boomklever (Sitta europaea)
Boomklever (Sitta europaea)
Merel man (Turdus merula)
Merel man (Turdus merula)
Waterhoen koppel (Gallinula chloropus)
Waterhoen koppel (Gallinula chloropus)
Koolmees (Parus major)
Koolmees (Parus major)
Houtduif (Columba palumbus)
Houtduif (Columba palumbus)
Wilde eend (Anas platyrhynchos)
Wilde eend (Anas platyrhynchos)
Waterhoen (Gallinula chloropus)
Waterhoen (Gallinula chloropus)
Ree (Capreolus capreolus)
Ree (Capreolus capreolus)
Merel vrouw (Turdus merula)
Merel vrouw (Turdus merula)
Groenling (Chloris chloris)
Zwarte kraai (Corvus corone)
Zwarte kraai (Corvus corone)
Zanglijster (Turdus philomelos)
Zanglijster (Turdus philomelos)
koppel Wilde eenden (Anas platyrhynchos)
Wilde eend (Anas platyrhynchos)

Maart 2022

26 maart 2022: Nog een week bij de ijsvogelwand. Veel opnames doordat insecten voor de camera vliegen en vaak een beslagen lens. Een koppel wilde eenden fourageerd in het water voor de wand. Een Bunzing is druk snuffelend dezelfde route aan het onderzoeken waar vorige week de Bruine rat bezig was. Ook de Bunzing doet een halve poging een bestaand hol uit te graven.

Koppel wild eeenden
Bunzing inspecteert ijsvogelwand
Bunzing inspecteert ijsvogelwand
Bunzing inspecteert ijsvogelwand

19 maart 2022: De camera heeft een week bij de ijsvogelwand gehangen. Vlakbij het water beslaat de lens vaak. Veel beweging is er niet geregistreerd. Wel is twee keer een bruine rat te zien, die de wand blijkbaar in zijn/haar vaste inspectierondje heeft. De rat kijkt wat rond, snuffelt en graaft wat aan een hol dat daar is. Het hol is de reden dat de camera daar hangt. Na een paar seconden geeft de rat op en speurt verder.

merel man
Bruine rat bij ijsvogelwand (still 2)
Bruine rat bij ijsvogelwand (still 2)
Bruine rat bij ijsvogelwand (still 3)

12 maart 2022: Begin van deze maand is de camera toch weer eens bij de bospoel gezet. Eerste verrassing was een koperwiek die nog helemaal geen zin had om terug naar noordelijke streken te gaan. Van de ruim 70 video's waren er meer dan 50 van deze vogel. Ook leuk: weer mooie beelden van de schuwe Appelvink die een bad neemt. Klik op een foto voor groter beeld.

merel passeert camera
merel vrouw
ree
zwarte kraai
koppel Wilde eenden
Appelvink
Appelvink badend
Koperwiek

Februari 2022

Verschillende locaties getest. Locatie 1: (onderste rij) parallel aan de overloop van de grote poel, kijkrichting west - oost. Locatie 2: Houtstapel in elzenbosje, verschillende kijkrichtingen. Drie top predatoren (steenmarter, bunzing en vos). Van de bunzing hebben we vier screenshots gemaakt voor de duidelijkheid. Klik op een foto voor groter beeld.

reeën
ree
reeën
vos
konijnen
reeën
bunzing screenshot 1
bunzing, screenshot 2
bunzing, screenshot 3
bunzing, screenshot 4
Koolmezen
merel man
konijn
steenmarter

Januari 2022

De camera staat in het wilgenbosje, een stukje van de bospoel af. De keep en de fazantvrouw zijn voor het eerst gevangen met de wildcamera. Sijzen bevolken de toppen van de elzenbomen en komen regelmatig met groepen tegelijk drinken en baden in de waterplasjes. De groepen sijzen worden vaak vergezeld door andere kleine vogels zoals vinken en putters. Klik op foto voor groter beeld.

winterkoning
putter
keep
fazant man
Grote bonte specht
fazant vrouw
sijzen
koolmees
eksters
vink man
merel man
gaai