Planten onderzoek 2021

Afgelopen jaar zijn in de natuurtuin weer meer planten op naam gebracht dan het jaar daarvoor. De belangrijkste reden hiervoor is dat meer tijd is besteed aan dit leuke plantenonderzoek. We vonden 187 soorten in 2021, tegenover 179 in 2020. Van die 187 soorten waren er 152 algemeen (2020: 151), 27 vrij algemeen (2020: 16), 8 zeldzaam (2020: 10) en 0 zeer zeldzaam (2020: 1) (bron: Waarneming.nl).

kruidenrijk grasland
kruidenrijk grasland

Beekdalflora

Veel aangetroffen plantensoorten onderstrepen de bijzondere natuurwaarden die nog aanwezig zijn in het oude beekdal waarin de natuurtuin ligt (Grote waterweegbree, Wateraardbei, Dotterbloem, Kleine ratelaar, Gewone salomonszegel, Holpijp, Waterviolier, Echte koekoeksbloem, diverse zeggensoorten, enz.).

Door het beheer aan die natuurwaarden aan te passen is met eenvoudige middelen veel basisnatuur terug te winnen.

Dezelfde methode gebruikt

We hebben toch niet de verleiding kunnen weerstaan om elke maand zoveel mogelijk bloeiende planten op naam te brengen. Dus ook degenen die eerder in het jaar al genoteerd zijn. Het plan was om een plantennaam maar een keer per jaar te noteren. De vrijkomende tijd wilden we besteden aan “lastige” soorten, bijvoorbeeld grasachtigen en onderwaterplanten. Die tijd hebben we gevonden, ook zonder de oude werkwijze los te laten. Daarom hebben we ook in 2021 weer een groter deel van de bloeiende planten in de natuurtuin op naam kunnen brengen.

Tabel

Hieronder de tabel met door Waarneming.nl goedgekeurde waarnemingen van de laatste vijf jaren. Oudere waarnemingen worden soms achteraf goedgekeurd, aangepast of verwijderd. Daarom kunnen de lijsten van voorgaande jaren (enigszins) veranderen. De laatste vijf jaar zijn 762 waarnemingen ingevoerd bij waarneming.nl. Hiermee zijn 237 plantensoorten op naam gebracht.

Waarnemingen bloeiende planten

Onderaan de jaarkolommen staan de totaalcijfers van dat jaar. Tussen haakjes de totaalcijfers van de uitdraai van vorig jaar. Zie de tekst voor verklaring van de verschillen.

Nr

Soort

2021

2020

2019

2018

2017

 

aantal jaren gezien

 

1

Noorse esdoorn - Acer platanoides

OK

-

-

OK

-

2

 

2

Wilde bertram - Achillea ptarmica

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

3

Zevenblad - Aegopodium podagraria

OK

OK

OK

-

-

3

 

4

Hondspeterselie - Aethusa cynapium

OK

OK

OK

-

-

3

 

5

Welriekende agrimonie - Agrimonia procera

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

6

Gewoon struisgras - Agrostis capillaris

OK

OK

-

OK

OK

4

 

7

Kruipend zenegroen - Ajuga reptans

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

8

Grote waterweegbree - Alisma plantago-aquatica

OK

OK

OK

-

-

3

 

9

Look-zonder-look - Alliaria petiolata

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

10

Berglook - Allium carinatum

-

OK

OK

-

-

2

 

11

Daslook - Allium ursinum

OK

OK

-

-

-

2

 

12

Zwarte els - Alnus glutinosa

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

13

Geknikte vossenstaart - Alopecurus geniculatus

OK

-

-

-

-

1

 

14

Grote vossenstaart - Alopecurus pratensis

OK

OK

-

OK

OK

4

 

15

Amerikaans krentenboompje - Amelanchier lamarckii

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

16

Bosanemoon - Anemone nemorosa

OK

-

-

-

-

1

 

17

Gewone engelwortel - Angelica sylvestris

OK

OK

OK

-

-

3

 

18

Gewoon reukgras - Anthoxanthum odoratum

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

19

Zandraket - Arabidopsis thaliana

-

-

OK

OK

-

2

 

20

Grote klit - Arctium lappa

OK

OK

-

OK

OK

4

 

21

Bijvoet - Artemisia vulgaris

OK

OK

OK

-

-

3

 

22

Wijfjesvaren - Athyrium filix-femina

OK

-

-

-

-

1

 

23

Madeliefje - Bellis perennis

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

24

Ruwe berk - Betula pendula

-

-

-

OK

-

1

 

25

Dotterbloem - Caltha palustris

OK

OK

-

OK

-

3

 

26

Herderstasje - Capsella bursa-pastoris

OK

-

OK

-

-

2

 

27

Bosveldkers - Cardamine flexuosa

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

28

Kleine veldkers - Cardamine hirsuta

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

29

Pinksterbloem - Cardamine pratensis

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

30

Scherpe zegge - Carex acuta

-

OK

-

-

-

1

 

31

Ruige zegge - Carex hirta

OK

OK

-

-

-

2

 

32

Hazenzegge - Carex leporina

-

OK

-

-

-

1

 

33

Blauwe zegge - Carex panicea

OK

-

-

-

-

1

 

34

Hoge cyperzegge - Carex pseudocyperus

OK

OK

-

-

-

2

 

35

Blaaszegge - Carex vesicaria

-

OK

-

-

-

1

 

36

Knoopkruid - Centaurea jacea

OK

-

-

-

-

1

 

37

Gewone hoornbloem - Cerastium fontanum

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

38

Stinkende gouwe - Chelidonium majus

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

39

Melganzenvoet - Chenopodium album

-

-

-

OK

-

1

 

40

Groot heksenkruid - Circaea lutetiana

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

41

Akkerdistel - Cirsium arvense

OK

OK

-

-

-

2

 

42

Kale jonker - Cirsium palustre

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

43

Speerdistel - Cirsium vulgare

OK

OK

OK

OK

-

4

 

44

Wateraardbei - Comarum palustre

OK

OK

-

-

-

2

 

45

Lelietje-van-dalen - Convallaria majalis

-

OK

OK

OK

OK

4

 

46

Haagwinde - Convolvulus sepium

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

47

Rode kornoelje - Cornus sanguinea

OK

OK

OK

OK

-

4

 

48

Canadese kornoelje - Cornus sericea

-

-

OK

-

OK

2

 

49

Hazelaar - Corylus avellana

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

50

Eenstijlige meidoorn - Crataegus monogyna

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

51

Klein streepzaad - Crepis capillaris

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

52

Boerenkrokus - Crocus tommasinianus

OK

OK

-

-

-

2

 

53

Bonte krokus - Crocus vernus

OK

OK

OK

-

-

3

 

54

Kropaar - Dactylis glomerata

-

-

OK

OK

-

2

 

55

Rietorchis - Dactylorhiza praetermissa

OK

-

-

-

-

1

 

56

Doornappel - Datura stramonium

OK

OK

OK

-

-

3

 

57

Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea

OK

OK

OK

OK

-

4

 

58

Kleine kaardenbol - Dipsacus pilosus

-

OK

OK

-

-

2

 

59

Smalle stekelvaren - Dryopteris carthusiana

OK

-

-

-

-

1

 

60

Mannetjesvaren - Dryopteris filix-mas

-

OK

-

-

-

1

 

61

Europese hanenpoot - Echinochloa crus-galli

OK

OK

-

-

OK

3

 

62

Gewone waterbies - Eleocharis palustris

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

63

Beklierde basterdwederik - Epilobium ciliatum

OK

-

-

-

-

1

 

64

Harig wilgenroosje - Epilobium hirsutum

OK

-

OK

-

OK

3

 

65

Viltige basterdwederik - Epilobium parviflorum

OK

OK

OK

OK

-

4

 

66

Kantige basterdwederik - Epilobium tetragonum

-

-

OK

-

-

1

 

67

Brede wespenorchis - Epipactis helleborine

OK

OK

OK

-

-

3

 

68

Heermoes - Equisetum arvense

OK

OK

OK

OK

-

4

 

69

Holpijp - Equisetum fluviatile

OK

OK

-

-

-

2

 

70

Lidrus - Equisetum palustre

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

71

Canadese fijnstraal - Erigeron canadensis

OK

OK

OK

OK

-

4

 

72

Wilde kardinaalsmuts - Euonymus europaeus

OK

OK

OK

OK

-

4

 

73

Koninginnekruid - Eupatorium cannabinum

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

74

Gewoon speenkruid - Ficaria verna

OK

OK

OK

OK

-

4

 

75

Moerasspirea - Filipendula ulmaria

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

76

Sporkehout - Frangula alnus

OK

OK

OK

OK

-

4

 

77

Gewoon sneeuwklokje - Galanthus nivalis

OK

-

-

OK

OK

3

 

78

Gespleten hennepnetel - Galeopsis bifida

OK

-

-

OK

-

2

 

79

Gewone hennepnetel - Galeopsis tetrahit

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

80

Harig knopkruid - Galinsoga quadriradiata

OK

-

OK

OK

-

3

 

81

Kleefkruid - Galium aparine

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

82

Glad walstro - Galium mollugo

OK

OK

-

-

-

2

 

83

Lievevrouwebedstro - Galium odoratum

-

-

OK

OK

-

2

 

84

Moeraswalstro - Galium palustre

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

85

Ruw walstro - Galium uliginosum

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

86

Bermooievaarsbek - Geranium pyrenaicum

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

87

Robertskruid - Geranium robertianum

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

88

Geel nagelkruid - Geum urbanum

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

89

Hondsdraf - Glechoma hederacea

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

90

Liesgras - Glyceria maxima

OK

-

-

-

-

1

 

91

Moerasdroogbloem - Gnaphalium uliginosum

OK

OK

-

OK

-

3

 

92

Klimop - Hedera helix

OK

OK

OK

-

-

3

 

93

Gewone berenklauw - Heracleum sphondylium

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

94

Damastbloem - Hesperis matronalis

OK

-

-

-

OK

2

 

95

Gestreepte witbol - Holcus lanatus

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

96

Kruipertje - Hordeum murinum

OK

OK

-

-

-

2

 

97

Waterviolier - Hottonia palustris

OK

OK

-

OK

OK

4

 

98

Hop - Humulus lupulus

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

99

Kantig hertshooi - Hypericum maculatum

OK

-

-

OK

-

2

 

100

Sint-Janskruid - Hypericum perforatum

-

OK

OK

-

-

2

 

101

Gevleugeld hertshooi - Hypericum tetrapterum

OK

OK

OK

OK

-

4

 

102

Hulst - Ilex aquifolium

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

103

Gele lis - Iris pseudacorus

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

104

Jakobskruiskruid - Jacobaea vulgaris

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

105

Veldrus - Juncus acutiflorus

OK

OK

OK

OK

-

4

 

106

Greppelrus - Juncus bufonius

OK

OK

-

-

-

2

 

107

Biezenknoppen - Juncus conglomeratus

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

108

Pitrus - Juncus effusus

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

109

Tengere rus - Juncus tenuis

OK

-

-

-

-

1

 

110

Kompassla - Lactuca serriola

-

OK

-

-

-

1

 

111

Gele dovenetel - Lamiastrum galeobdolon

OK

-

OK

OK

OK

4

 

112

Witte dovenetel - Lamium album

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

113

Gevlekte dovenetel - Lamium maculatum

-

OK

-

-

-

1

 

114

Paarse dovenetel - Lamium purpureum

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

115

Akkerkool - Lapsana communis

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

116

Brede lathyrus - Lathyrus latifolius

-

OK

-

-

-

1

 

117

Veldlathyrus - Lathyrus pratensis

OK

OK

-

OK

-

3

 

118

Korrelganzenvoet - Lipandra polysperma

OK

OK

-

-

-

2

 

119

Italiaans raaigras - Lolium multiflorum

OK

-

-

-

-

1

 

120

Engels raaigras - Lolium perenne

OK

-

-

-

-

1

 

121

Wilde kamperfoelie - Lonicera periclymenum

OK

OK

OK

OK

-

4

 

122

Moerasrolklaver - Lotus pedunculatus

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

123

Wolfspoot - Lycopus europaeus

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

124

Penningkruid - Lysimachia nummularia

OK

OK

OK

OK

-

4

 

125

Grote wederik - Lysimachia vulgaris

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

126

Grote kattenstaart - Lythrum salicaria

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

127

Muskuskaasjeskruid - Malva moschata

OK

OK

OK

-

-

3

 

128

Groot kaasjeskruid - Malva sylvestris

OK

OK

OK

-

-

3

 

129

Echte kamille - Matricaria chamomilla

OK

-

OK

-

-

2

 

130

Schijfkamille - Matricaria discoidea

OK

OK

-

-

-

2

 

131

Struisvaren - Matteuccia struthiopteris

OK

-

-

-

-

1

 

132

Citroengele honingklaver - Melilotus officinalis

-

-

OK

-

-

1

 

133

Watermunt - Mentha aquatica

OK

-

-

-

-

1

 

134

Akkermunt - Mentha arvensis

OK

OK

OK

-

OK

4

 

135

Aarmunt - Mentha spicata

-

-

OK

-

-

1

 

136

Klein bronkruid - Montia arvensis

-

OK

-

-

-

1

 

137

Langbladige druifhyacint - Muscari armeniacum

-

-

OK

-

-

1

 

138

Akkervergeet-mij-nietje - Myosotis arvensis

OK

OK

OK

OK

-

4

 

139

Zompvergeet-mij-nietje - Myosotis laxa

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

140

Moerasvergeet-mij-nietje - Myosotis scorpioides

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

141

Wilde gagel - Myrica gale

-

OK

-

OK

OK

3

 

142

Roze waterlelie - Nymphaea marliacea

-

-

-

-

OK

1

 

143

Watergentiaan - Nymphoides peltata

-

-

-

-

OK

1

 

144

Watertorkruid - Oenanthe aquatica

OK

OK

OK

OK

-

4

 

145

Zandteunisbloem - Oenothera deflexa

OK

OK

OK

OK

-

4

 

146

Grote teunisbloem - Oenothera glazioviana

OK

OK

OK

OK

-

4

 

147

Bleke teunisbloem - Oenothera oehlkersii

-

OK

-

-

-

1

 

148

Wilde marjolein - Origanum vulgare

-

OK

OK

-

-

2

 

149

Gewone vogelmelk - Ornithogalum umbellatum

OK

OK

OK

-

OK

4

 

150

Stijve klaverzuring - Oxalis stricta

OK

OK

OK

OK

-

4

 

151

Bleke klaproos - Papaver dubium

-

OK

OK

-

-

2

 

152

Grote klaproos - Papaver rhoeas

OK

OK

OK

-

-

3

 

153

Veenwortel - Persicaria amphibia

OK

OK

OK

-

OK

4

 

154

Adderwortel - Persicaria bistorta

-

-

OK

OK

-

2

 

155

Waterpeper - Persicaria hydropiper

OK

OK

OK

-

-

3

 

156

Beklierde duizendknoop - Persicaria lapathifolia

-

OK

OK

-

-

2

 

157

Perzikkruid - Persicaria maculosa

OK

OK

OK

OK

-

4

 

158

Kleine duizendknoop - Persicaria minor

-

-

-

OK

-

1

 

159

Zachte duizendknoop - Persicaria mitis

OK

OK

OK

OK

-

4

 

160

Groot hoefblad - Petasites hybridus

OK

OK

OK

-

OK

4

 

161

Rietgras - Phalaris arundinacea

OK

OK

-

-

-

2

 

162

Gewoon timoteegras - Phleum pratense

OK

OK

-

-

-

2

 

163

Riet - Phragmites australis

OK

OK

-

OK

OK

4

 

164

Oranje havikskruid - Pilosella aurantiaca

-

-

OK

OK

-

2

 

165

Smalle weegbree - Plantago lanceolata

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

166

Straatgras - Poa annua

OK

OK

OK

OK

-

4

 

167

Gewone salomonszegel - Polygonatum multiflorum

OK

OK

OK

-

-

3

 

168

Ratelpopulier - Populus tremula

OK

-

-

-

-

1

 

169

Drijvend fonteinkruid - Potamogeton natans

OK

-

-

-

-

1

 

170

Zilverschoon - Potentilla anserina

OK

OK

OK

OK

-

4

 

171

Schijnaardbei - Potentilla indica

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

172

Slanke sleutelbloem - Primula elatior

-

-

OK

OK

-

2

 

173

Gulden sleutelbloem - Primula veris

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

174

Gewone brunel - Prunella vulgaris

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

175

Zoete kers - Prunus avium

OK

OK

-

OK

OK

4

 

176

Kerspruim - Prunus cerasifera

-

OK

-

-

-

1

 

177

Vogelkers - Prunus padus

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

178

Sleedoorn - Prunus spinosa

OK

OK

-

OK

OK

4

 

179

Heelblaadjes - Pulicaria dysenterica

OK

OK

OK

OK

-

4

 

180

Zomereik - Quercus robur

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

181

Scherpe boterbloem - Ranunculus acris

-

-

OK

-

-

1

 

182

Middelste waterranonkel - Ranunculus aquatilis

-

OK

-

-

-

1

 

183

Egelboterbloem - Ranunculus flammula

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

184

Grote waterranonkel - Ranunculus peltatus

-

-

OK

-

-

1

 

185

Kruipende boterbloem - Ranunculus repens

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

186

Kleine ratelaar - Rhinanthus minor

-

OK

OK

OK

OK

4

 

187

Aalbes - Ribes rubrum

-

OK

-

OK

OK

3

 

188

Gele waterkers - Rorippa amphibia

OK

OK

OK

OK

-

4

 

189

Moeraskers - Rorippa palustris

OK

OK

OK

OK

-

4

 

190

Veelbloemige roos - Rosa multiflora

-

-

OK

OK

OK

3

 

191

Veldzuring - Rumex acetosa

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

192

Waterzuring - Rumex hydrolapathum

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

193

Ridderzuring - Rumex obtusifolius

OK

OK

OK

-

OK

4

 

194

Schietwilg - Salix alba

OK

-

-

-

-

1

 

195

Bandwilg - Salix udensis 'Sekka'

-

OK

-

-

-

1

 

196

Gewone vlier - Sambucus nigra

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

197

Trosvlier - Sambucus racemosa

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

198

Zeepkruid - Saponaria officinalis

OK

OK

-

-

-

2

 

199

Grote sneeuwroem - Scilla forbesii

-

OK

-

-

-

1

 

200

Middelste sneeuwroem - Scilla luciliae

OK

-

-

-

-

1

 

201

Knopig helmkruid - Scrophularia nodosa

OK

OK

-

OK

-

3

 

202

Bezemkruiskruid - Senecio inaequidens

-

OK

-

-

-

1

 

203

Klein kruiskruid - Senecio vulgaris

-

-

OK

-

-

1

 

204

Geelrode naaldaar - Setaria pumila

OK

OK

OK

OK

-

4

 

205

Dagkoekoeksbloem - Silene dioica

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

206

Echte koekoeksbloem - Silene flos-cuculi

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

207

Avondkoekoeksbloem - Silene latifolia

OK

-

-

-

-

1

 

208

Bitterzoet - Solanum dulcamara

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

209

Zwarte nachtschade - Solanum nigrum

OK

OK

OK

OK

-

4

 

210

Late guldenroede - Solidago gigantea

-

-

-

OK

OK

2

 

211

Gekroesde melkdistel - Sonchus asper

OK

OK

OK

OK

-

4

 

212

Wilde lijsterbes - Sorbus aucuparia

OK

-

OK

OK

OK

4

 

213

Grote egelskop - Sparganium erectum

OK

-

-

-

-

1

 

214

Moerasandoorn - Stachys palustris

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

215

Grasmuur - Stellaria graminea

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

216

Zeegroene muur - Stellaria palustris

OK

-

-

-

-

1

 

217

Gewone smeerwortel - Symphytum officinale

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

218

Boerenwormkruid - Tanacetum vulgare

OK

OK

OK

OK

-

4

 

219

Paardenbloem - Taraxacum officinale s.l. (incl. all sec.)

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

220

Valse salie - Teucrium scorodonia

OK

-

-

-

-

1

 

221

Basterdklaver - Trifolium hybridum

OK

OK

OK

-

-

3

 

222

Rode klaver - Trifolium pratense

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

223

Witte klaver - Trifolium repens

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

224

Grote lisdodde - Typha latifolia

OK

-

-

-

-

1

 

225

Grote brandnetel - Urtica dioica

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

226

Mottenkruid - Verbascum blattaria

-

OK

OK

-

-

2

 

227

Koningskaars - Verbascum thapsus

-

OK

OK

-

-

2

 

228

Stijf ijzerhard - Verbena bonariensis

OK

OK

OK

OK

-

4

 

229

IJzerhard - Verbena officinalis

OK

OK

OK

OK

-

4

 

230

Brede ereprijs - Veronica austriaca

-

-

OK

-

-

1

 

231

Draadereprijs - Veronica filiformis

-

-

-

-

OK

1

 

232

Klimopereprijs - Veronica hederifolia

OK

OK

OK

-

-

3

 

233

Lange ereprijs - Veronica longifolia

OK

OK

-

-

-

2

 

234

Schildereprijs - Veronica scutellata

-

-

OK

-

-

1

 

235

Tijmereprijs - Veronica serpyllifolia

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

236

Gelderse roos - Viburnum opulus

OK

OK

OK

OK

OK

5

 

237

Vogelwikke - Vicia cracca

OK

OK

OK

OK

OK

5

 
 
  

187

179 (178)

158 (158)

137 (136)

101 (101)

 

Totaalscore 237 Soort

762