Nationale mollenteldag 2021

In 2021 hebben we meegedaan aan de nationale mollentelling. Deze telling heeft net als de populaire tuintellingen (bijvoorbeeld vogel-, bijen- vlinder-, bodemdiertjes, enz.) een tweeledig doel.

In de eerste plaats het verzamelen van grote aantallen data over diersoorten die door de herhaling over langere tijd met elkaar kunnen worden vergeleken.

Ten tweede een laagdrempelige activiteit waarmee een groot publiek bewust naar de eigen leefomgeving kijkt.

Mollen of molshopenlocaties

Met de telling wordt in kaart gebracht waar in Nederland molshopen worden gezien. Eigenlijk is het dus een telling van locaties met molshopen. Dit komt omdat (levende) mollen zich niet vaak laten zien en omdat we niet weten hoeveel molshopen één mol precies maakt. Door de mollensporen, zoals molshopen, komen we meer te weten over de verspreiding van de soort. Maar goed, mollen telling klinkt leuker dan molshopenlocatie telling.

Hieronder: drie keer de resulaten van de mollenteldag in Helmond en drie keer alle waarnemingen van hetzelfde jaar (bron: waarneming.nl). In de Bundertjes zijn onze waarnemingen te zien.

kaartje resultaten mollenteldag 2019
mollenteldag 2019
kaartje resutaten mollenteldag 2020
mollenteldag 2020
kaartje resultaten mollenteldag 2021
mollenteldag 2021
kaartje mol alle waarnemingen 2019
mol, alle waarnemingen 2019
kaartje alle waarnemingen mol 2020
mol, alle waarnemingen 2020
kaartje mol, alle waarnemingen 2021
mol, alle waarnemingen 2021

In 2021 heeft de mollentelling ruim een week geduurd omdat er door flinke sneeuwval geen molshopen geteld konden worden.

Niet meer mollen, maar meer tellingen.

Vorig jaar merkten we al dat de nationale mollentelling niet zo populair is als andere nationale (tuin)tellingen. Dat zou kunnen komen doordat mollen minder populair zijn dan vogels of vlinders. Bij veel tuinliefhebbers (vaak wel deelnemers aan andere tuintellingen) zijn de beestjes helemaal niet geliefd. Toch neemt het aantal gemelde locaties met molshopen langzaam toe.

kaartje alle waarnemingen mol van 2000 tot en met 2021
alle waarnemingen mol van 2000 tot en met 2021
kaartje nederland verspreiding mol
waarnemingen mol 1990 tot en met 2021
kaartje resultaten mollenteldag nederland 2019
mollenteldag Nederland 2019
kaartje resultatenNederland mollenteldag 2021
mollenteldag resultaten 2021

Toename van tellingen

De eerste telling in 2019 leverde 40.000 locaties op. De telling van 2020 gaf 50.000 locaties en de telling van 2021 leverde 53.000 locaties op. De mol komt al jaren in bijna heel Nederland voor. Het stijgend aantal meldingen komt doordat er meer geteld wordt en dat is goed nieuws.

Het belang van alledaagse dingen

Omdat elk jaar veel mensen “de moeite nemen” om op zoiets alledaags als molshopen te letten, wordt een uitgebreide informatiebank opgebouwd. Omdat molshopen veel vertellen over de bodem en vooral de hoeveelheid bodemleven, kan die informatiebank waardevolle informatie geven over onze leefomgeving.