Onderzoek 2020 waterleven

Elk jaar komen 8 tot 10 excursies met schoolkinderen naar de natuurtuin, waarbij ook het waterleven werd onderzocht. Door corona zijn er in 2020 maar 2 excursie geweest. Bij één excursie, die van het jeugd-IVN, hebben we de nieuwe excursie-opzet getest. Ons uitgangspunt bij de excursies is: Kinderen op speelse wijze kennis laten maken met natuuronderzoek. Het speelse blijft en van het onderzoek wordt nu meer werk gemaakt.

Nieuw is dat onze vrijwilligers zorgen voor het goed documenteren van de “vangsten”en dat ze worden gemeld bij Waarneming.nl.

Zo worden de excursies een heus Citizen Science Project:: burgers, schoolkinderen in dit geval, helpen de wetenschap met het verzamelen van gegevens.

De resultaten van de excursie worden korte tijd later naar de school teruggekoppeld, zodat de kinderen zien dat met het leuke “waterscheppen” ook serieus onderzoek gedaan is.

Hieronder de resultaten van het onderzoek naar waterleven in 2020.

Datum

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Waarneming.nl

Groep

27-06-20

Kleine watersalamander

Lissotriton vulgaris

gevalideerd

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Waterschorpioen (imago)

Nepa cinerea

gevalideerd

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Waterschorpioen (larve/nimf)

Nepa cinerea

gevalideerd

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Staafwants (larve/nimf)

Ranatra linearis

gevalideerd

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Platte waterwants (larve/nimf)

Ilyocoris cimicoides

gevalideerd

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Gewoon bootsmannetje

Notonecta glauca

gevalideerd

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Zwart bootsmannetje

Notonecta obliqua

gevalideerd

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Tuimelaar (larve/nimf)

Cybister lateralimarginalis

gevalideerd

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

 

Graphoderus cinereus

gevalideerd

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Eironde watertor

Hyphydrus ovatus

gevalideerd

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Salamander onbekend (larve)

 

niet gemeld

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Geelgerande watertor

Dytiscus marginalis

niet gemeld

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Mug onbekend (larve)

 

niet gemeld

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Posthoornslak

Planorbarius Corneus

niet gemeld

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Haft onbekend (larve)

 Ephemeroptera indet.

niet gemeld

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Zoetwaterpissenbed

Asellus aquaticus

niet gemeld

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Schietmot/Kokerjuffer onbekend

Trichoptera indet.

niet gemeld

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Bloedzuiger onbekend

Hirudinea indet.

niet gemeld

Jeugd-IVN Helmond

27-06-20

Erwtenmossel onbekend

Euglesa/Odhneripisidium/Pisidium spec.

niet gemeld

Jeugd-IVN Helmond

     
     
watersalamander - Lissotriton vulgaris
watersalamander - Lissotriton vulgaris