Jaaroverzicht 2022 vogels

J AAROVERZICHT 2022 VOGELS: LiveAtlas- Tellingen, in de Natuurtuin De Robbert en De Bundertjes – Helmond, Noord-Brabant. (2022-03-10), JAARVERSLAG (2022) een jaar lang vogels monitoren (duur ca. 1 uurtje) tijdens bezoeken aan de Natuurtuin. Zoeken en tellen op zicht, herkenning en op vogelzang. Voornamelijk in Natuurtuin ‘De Robbert’ en aangrenzend Natuurgebied De Bundertjes.

Telgebied: Km-hok Nr. 57-37-14 Helmond
Logo

Voor u, het jaaroverzicht 2022 LiveAtlas Vogels, de vogellijst en verslag.

Inleiding: Het jaar (2022) vogels tellen en monitoren in de Natuurtuin, levert achteraf verrassende nieuwe en bevestiging van soorten op. Mede geholpen door de inzet van een wildcamera, het bewijs door geregistreerde beelden. Vier jaarseizoenen bijna wekelijks een LiveAtlas vogelronde- zo de ontwikkeling van de vogels gevolgd en geteld in de Natuurtuin. Door het kijken en monitoren van de vogels, leverde het gelijktijdig vele uren boeiend natuurvermaak op.

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

Of je een vogelsoort die landelijk gezien wordt, ook in jouw omgeving kunt tegenkomen, is natuurlijk afhankelijk van de omgeving. In het bos, langs de kust of midden in de stad zul je deels andere vogelsoorten zien. Samen met de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) kan je dit onderscheid maken tot één bij één kilometer nauwkeurig. Dankzij de lokale vogelvoorspelling van Sovon staan er in de alleen soorten die in de afgelopen vijf jaar in jouw omgeving minimaal één keer zijn doorgegeven. Hoe vaker een soort op een bepaalde locatie is doorgegeven, des te hoger hij in de vogelvoorspelling komt. Elke dag controleert de Nationale Databank of er nieuwe gegevens bekend zijn. In de NDFF worden natuurwaarnemingen uit meer dan honderd databanken bij elkaar gebracht, zoals uit Waarneming.nl, Telmee.nl, soortenorganisaties, provincies en terrein beherende organisaties. Er zitten ruim 150 miljoen waarnemingen in de NDFF, waarvan ongeveer de helft uit vogelwaarnemingen bestaat.

Luchtfoto natuurtuin en omgeving.

Natuurtuin De Robbert

Natuurtuin De Robbert: is een gebied van 1,5 hectare in Helmond Noord in de provincie Noord-Brabant. Het maakt deel uit van de ca. 100 hectare metende parkachtige groenzone De Bundertjes. Beheerder is de Stichting Natuurtuin Helmond, een vrijwilligersorganisatie die verantwoording aflegt aan de eigenaar, de gemeente Helmond. In de Robbert worden de effecten van kleinschalig natuurbeheer op de biodiversiteit onderzocht.

Plattegrond De Bundertjes.

De Bundertjes

De Bundertjes: is de naam van een natuur- en wandelgebied in Helmond Noord in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het ligt ten oosten van de vroegere loop van de Zuid-Willemsvaart. Men spreekt ook wel van 'de Wissen', een naam die naar de voormalige wilgengrienden ter plaatse verwijst.

De omstreeks 67 hectare grote groenzone bestaat uit moerasbos met griendhout, weilandjes, rietveldjes, ruigten, oude beeklopen, een ijsbaantje, volkstuinen en een biologische zorgtuinderij. Vroeger lagen hier vooral moerassige beemden en eeuw els langs de beek. In het zuidelijke deel bevinden zich de Binders grachten, het Kapelleke van Banderen en het Jan Visser museum. Natuurtuin De Robbert is een ca. 1,5 hectare groot gebied midden in De Bundertjes. Het wordt ten behoeve van onderzoek en educatie door vrijwilligers in stand gehouden als voorbeeld van vochtige beekdalnatuur. Beheerder: Gemeente Helmond

DE VOGELTELLING LivAtlas 2022.

In 2022 zijn 68 digitale vogeltellijsten ingevuld, tijdens de bezoeken aan de Natuurtuin. Er zijn 2840 waarnemingen ingevoerd en 73 vogelsoorten gezien tijdens de tellingen. Het zijn grotendeels visuele veldwaarnemingen, roep of zanggeluid, waarvan van sommige (verborgen) vogelsoorten b.v. in de rietkraag zij vogelzanggeluiden opgenomen, ook overvliegende groepen (trek)vogels zijn geteld en vogelsoorten op verrassende beelden in de geplaatste wildcamera. Het gebruik van deze wildcamera is uitsluitend bestemd voor natuurobservatie. Daardoor zien we op de beelden -welke diersoorten in de ‘daluren’ en nachts- in het biotoop ‘tuin’ leven.

Vogelsoorten tijdens de jaarseizoenen waargenomen;

Gegevens over de verrassende vogels zijn wekelijkse terug te lezen in de NATUURJAAR 2022 verslagen, onderzoeknieuws op de website van Natuurtuin ‘De Robbert’. Klik op de weblink: https://www.derobbert.nl/onderzoeksnieuws-index/

Watersnip, nieuwkomer in de tuin
Waterral, ook dit jaar 2022 gezien Fotograaf-Christien-van-der-Veen

Totalen en eindresultaat Vogeltelling 2022

Totalen en eindresultaat Vogeltelling 2022 in De Natuurtuin ‘De Robbert’ en De Bundertjes. De telling met LiveAtlas het jaar 2022 was van: 01 januari t/m 31 december. Het jaar 2021 -van januari t/m december- er zijn 68 tellingen uitgevoerd, gelijktijdig met de (bijna) wekelijkse bezoeken aan de Natuurtuin. Tijdens de vakanties lag de telfrequentie lager. Dit jaar scoorden we 73 vogelsoorten met een totaal van ca. 2840 exemplaren. De uitgevoerde LiveAtlas tellingen worden dagelijks gecontroleerd door validatieteam Sovon, goedgekeurd en daarna geplaatst op de site van Sovon.

Validatie LiveAtlas

Dagelijks komen er tientallen tellingen bij LiveAtlas binnen. Dat zijn waardevolle gegevens, waarvan we de kwaliteit graag op een hoog niveau te houden. Daarom valideren we de tellingen. Bij opvallende soorten en aantallen krijg je feedback als je de telling uploadt. Via de website volgen nog wat checks in onze database.

Met ‘gevederde’ Groet, Will van Berkel, Lieshout, maart 2023

lijst met waarnemingen
vervolg lijst met vogelwaarnemingen