logo natuurtuin

NATUURJAAR 2021- 01 - 47, Jaarrond de seizoenen in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Jaaroverzicht: Uitgaven 2021 Index Jaargang:

WINTER 01 januari - 20 maart

NATUURJAAR 2021- 01 Zaterdag (2021-01-02), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Grote Bonte Specht in de Natuurtuin, Trots op de Natuur! en Boomklever.

NATUURJAAR 2021- 02 Zaterdag (2021-01-09), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Sperwer, Koninginnekruid in Natuurtuin, Milieutip en Merels in je woonstraat.

NATUURJAAR 2021- 03 Zaterdag (2021-01-16), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Spechten voorjaarsperikelen, De Patrijs gezien nabij de Natuurtuin en vogelverhaal ‘noodlottig ongeval’.

NATUURJAAR 2021- 04 Zaterdag (2021-01-23), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Waterral in de Natuurtuin, Mondkapmeeuw en Oeverwants Chartoscirta cincta.

NATUURJAAR 2021- 05 Zaterdag (2021-01-30), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Tuinvogeltelling in de Natuurtuin, Opwinding vogelgroep en Beekdallandschap.

NATUURJAAR 2021- 06 Zaterdag (2021-02-06), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: 2021/2022 Jaar v/d Merel en Otter, Kerkuil en IJsvogel in de Natuurtuin, Resultaten Tuinvogeltelling 2021 en Borden geplaatst.

NATUURJAAR 2021- 07 Zaterdag (2021-02-13), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Diersporen, Winterse tuinvogels: Heggenmus, Ringmus, boek NL Vogelnamen en Charles Darwin dag.

NATUURJAAR 2021- 08 Zaterdag (2021-02-20), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Ineens Lente ! eerstelingen, Kievit en Boomhommel.

NATUURJAAR 2021- 09 Zaterdag (2021-02-28), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Klimatologische lente! Start; Beleef de lente, de Fuut en Natuurtuin bezoek.

LENTE 20 maart – 20 juni

NATUURJAAR 2021- 10 Zaterdag (2021-03-06), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Tjiftjaf en Fitis, Jaargetijde lente! Vlinderplanten, Dood hout in de Natuurtuin.

NATUURJAAR 2021- 11, Zaterdag (2021-03-13), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Slechtvalk; Sieralgen start onderzoek Natuurtuin bezoek.

NATUURJAAR 2021- 12 Zaterdag (2021-03-20), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Astronomische lente! de Boomklever en Waterhoen in Natuurtuin, IJsvogelwand en ontwerp hogesnelheidstrein.

NATUURJAAR 2021- 13 Zaterdag (2021-03-27), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Konijn(hol) in Natuurtuin, Libellen komen eraan! Schoolplaten van MA Koekoek.

NATUURJAAR 2021- 14 Zaterdag (2021-04-03), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Zwartkop in Natuurtuin, Welke (natuur) Podcasts zijn er?, Poes in de mand!.

NATUURJAAR 2021-15 Zaterdag (2021-04-10), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Boerenzwaluw, en Natuurtuin bezoek

NATUURJAAR 2021-16 Zaterdag (2021-04-17), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Roodborsttapuit, Grasmus, Podcast 3 en Natuurleven in de Tuin de Robbert.

NATUURJAAR 2021-17 Zaterdag (2021-04-24), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Tuinfluiter en Koekoek , Podcast 4 IVN natuur educatie en Cursus Slootleven in de Tuin de Robbert.

NATUURJAAR 2021-18 Zaterdag (2021-05-01), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Gierzwaluw en Grasmus terug in Natuurtuin, Oranjetipje en Slootleven.

NATUURJAAR 2021-19 Zaterdag (2021-05-08), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Zwarte wouw op doortrek en Dagvlinders in Natuurtuin, Wit gerande tuinslak en Sneeuwbes.

NATUURJAAR 2021-20 Zaterdag (2021-05-15), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Natuurtuin Stichting Oase, Gierzwaluw nestplek tellen, Red de Insecten NM

Heesterslak en de eerste insectenvangsten in de Natuurtuin.

NATUURJAAR 2021-21 Zaterdag (2021-05-22), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Bosrietzanger gearriveerd, ‘Kaasvlieg’ Insect in de Natuurtuin, App Lieveheersbeestjes en Podcast Boswachter Frans K.

NATUURJAAR 2021-22 Zaterdag (2021-05-29), Lente in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Insecten los in de Natuurtuin, Verwachte vliegtijd Libellen, Dagvlinders Juni dip,

DeNatuurin!, Plantenwortelatlas en Nieuwe natuurfilm Marker Wadden.

ZOMER 20 juni – 22 september

NATUURJAAR 2021- 23 Zaterdag (2021-06-05), Zomer in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Klimatologische lente!, de lente van 2021, Grote keizerlibel - larvenhuidjes, KNNV Libellenschoolkrant en Libellen vliegtijdenschema.

NATUURJAAR 2021- 24 Maandag (2021-06-21), Zomer in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Astronomisch Zomer, Steltkluut, Veldleeuwerik, Groene specht en Libellen en Bruine winter juffer in Natuurtuin.

NATUURJAAR 2021- 25 Maandag (2021-06-26), Zomer in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Dagvlinders en Libellen, Nieuw Berkenschaduwwants in Natuurtuin, de Tuinvlindertelling 2021 en WiLL’s NATUURVERHAAL …. DAN IS HET STIL.

NATUURJAAR 2021- 26 Maandag (2021-07-03), Zomer in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Dagvlinders dikkopjes, Nieuw Hazelaarbleekpoot, Waterroofkevers in de poelen van de Natuurtuin, de Tuinvlindertelling 2021 gestart.

NATUURJAAR 2021- 27 Zaterdag (2021-07-10), Zomer in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Juveniele Grote bonte specht, Natuursafari insectentocht, Wantsen zoeken op het dak en Bevestiging van nieuwe vogelsoort in de Natuurtuin.

NATUURJAAR 2021- 28 Zaterdag (2021-07-17), Zomer in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Spannende bospaden, Pijlstaart opgestoten, Snorzweefvlieg in Haagwinde, Slijktor in de poel van de Natuurtuin. Op terugweg naar huis ontmoeting met een Weverboktor.

NATUURJAAR 2021- 29 Zaterdag (2021-07-24), Zomer in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Hooimaand, Donkerbruine mierwants, Alpenwatersalamander larve, WiLL’s Vakantie Natuurverhaal 2021, en Gierzwaluw op weg naar Afrika.

NATUURJAAR 2021- 30, Zaterdag (2021-07-31), Zomer in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Wapendrager rupsen, Nieuwe podcasts, Geweizwam en bes etende Boomklever.

NATUURJAAR 2021- 31 Zaterdag (2021-08-07), Zomer in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Heksenkruidsteltwants, Variabele dwergschaduwwants, Waterdiertjes scheppen 2021, Bodemdierendagen 2021 en Schaakbordlieveheersbeestje.

NATUURJAAR 2021- 32 Zaterdag (2021-08-14), Zomer in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Zwartkop: wegtrekken of overwinteren?, Appelvink, Waterdiertjes scheppen 2021,

NATUURJAAR 2021- 33 Zaterdag (2021-09-19), de laatste Zomer week in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: de Gaai, Kleine watersalamander, Zomereik eikels, Zonneroosje bodemwants en vogels zingen weer.

HERFST 22 september – 21 december

NATUURJAAR 2021- 34 Zaterdag (2021-09-25), Herfst in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Vlinders in de winter, Bodemdierendagen ‘Onderste boven’, Podcast Natuur en Veldgidsen Vogeltrek/Vliegbeelden.

NATUURJAAR 2021- 35 Zaterdag (2021-10-02), Herfst in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Herfst, Sombere honingzwam, Betekenis Wetenschappelijke vogelnamen, Verkade album Herfst, Bodemdierdagen 2021-2, Doffe donsrug, Euro Birdwatch 21 en Ecologisch Bermbeheer.

NATUURJAAR 2021- 36 Zaterdag (2021-10-09), Herfst in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Foto’s Herfst 2021, Grote lijster, Sijs, Bodemdieren: Resultaten en IVN-cursus, Mastjaar 2021 en Houtduif.

NATUURJAAR 2021- 37 Zaterdag (2021-10-16), Herfst in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Herfst Vlinders, Zingende Dagpauwoog ?, Vogeltrek, Herken de Grote lijster, Waterkevers en 3x Podcast-5.

NATUURJAAR 2021- 38 Zaterdag (2021-10-23), Herfst in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Waterroofkevers Veengeelgerande, Vogels in de Natuurtuin, Boek Onze vogels in huis en tuin en Winnaar Jan Wolkersprijs.

NATUURJAAR 2021- 39 Zaterdag (2021-10-30), Herfst in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Bladverkleuring en kleurexplosie, Kardinaalsmuts, WiLL’s Natuurverhaal Herfstblad, Wintertijd en Nacht van de Nacht.

NATUURJAAR 2021- 40 Zaterdag (2021-11-06),, Herfst in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Mossen en Korstmossen; Broedhaarmuts, Gewoon Dikkopmos, Verhalen over Mossen, Korst- en Levermossen en Kunstformen der Natur.

NATUURJAAR 2021- 41 Zaterdag (2021-11-13), Herfst in de ‘De Robbert’.

Vandaag: Opzoek naar de Klapekster en Raaf, Rapporten over de Bundertjes en Mossen in de Natuurtuin.

NATUURJAAR 2021- 42, Zaterdag (2021-11-20), Herfst in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Opzoek in de Natuurtuin; Vogels en Mossen, de Inslagloep, Gewoon dikkopmos, nieuwe Natuurboeken en Wantsen gedichten/poëzie bundel.

NATUURJAAR 2021- 43 Dinsdag (2021-11-23), Herfst in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Door het door de weeks bezoek aan de Natuurtuin: Grote zilverreiger en Kramsvogel, Jaar v/d Merel en observatie Havik.

WINTER 21 december - 31 januari

NATUURJAAR 2021- 44 Zaterdag (2021-12-04), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Wintermaand december, Winterrust of slaap?, Overwinterende wantsen op platanen.

NATUURJAAR 2021- 45 Zaterdag (2021-12-11), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Bezoek van Havik en Blauwe reiger, Resultaten Bodemdierendagen 2021 en Herintroductie Kroeskoppelikaan.

NATUURJAAR 2021- 46 Zaterdag (2021-12-18), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: 1e Boom Lanenplan geplant, Houtsnip en Het Korhoen en Tips start natuurdagboek.

NATUURJAAR 2021- 47 Zaterdag (2021-12-25), Winter in de Natuurtuin ‘De Robbert’.

Vandaag: Stofluis, Geheim vogeldagboek 1940 - 1945, Natuurrubriek, Zo zit dat?, Verborgen leven van Bomen, Schimmelmarktplaats, Roodborsten op Kerstkaarten, Buiten bloeit er wat! en Maak Grijs Groener.

Beste lezers,

INDEX 2021

tot de volgende ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel.

(d.d. 2021-12-31)