NATUURJAAR 2024-18 mei: Lente in de Natuur en -Tuin ‘De Robbert’.

Vandaag: LENTE mei 2024: Deze week in de NTR: Jaarlijkse onderzoek IVN-Jeugd naar waterdiertjes in NTR,Keizerlibel larven,Vliegende “Natuurschatten”, Welke Vleermuizen ken je?, Nationaal Dashboard Biodiversiteit, Start BBC Springwatch 2024 en LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes.

Zaterdag (2024-05-25), Tegen 10.00u. -verzamelen voor de tuinpoort- de jeugdleden van het IVN-Helmond. Vanmorgen is het jaarlijkse onderzoek naar waterdiertjes in de Natuurtuin. Vele waterinsecten en -diertjes komen boven de waterspiegel. De verwondering van de jongste onderzoekers is van hun gezichtjes af te lezen. De biodiversiteit in de poel laat een verscheidenheid aan waterleven zien. Maar ook in de begroeiing rondom zijn opvallende diertjes gevonden.

De opvallende restant is het huidje van een uitsluipende libel. https://www.vlinderstichting.nl/libellen/overzicht-libellen/details-libel/grote-keizerlibel

Levenscyclus Libel

De larven overwinteren een of twee keer. De larven die een tweede winter doorbrengen doen dit als volgroeide larve, waardoor ze al in mei in een korte periode kunnen uitsluipen. De larven die na een winter al uitsluipen doen dit later en verspreid over een langere periode: juni tot en met eind augustus. De larvenhuidjes zijn tot ongeveer anderhalve meter hoog in de overvegetatie te vinden.

Leefomgeving van de larve: Jonge larven leven tussen ondergedoken waterplanten, dicht bij het wateroppervlak. Oudere larven kunnen ook op ander plaatsen in ondiep water worden aangetroffen.

Biotoop: De grote keizerlibel komt voor bij allerlei watertypen – vaak grotere plassen of vijvers, maar voortplanting vindt ook plaats bij kleinere plasjes, vennen, (stromende) sloten en kanalen. De soort is veel te vinden bij plassen met een voedselrijk, basisch of lemig karakter. Voortplanting in zure vennen gebeurt incidenteel. Voor de geschiktheid van een biotoop lijkt bepalend dat het water relatief snel opwarmt en voldoende ruimte biedt voor de vrij grote territoria van de mannetjes (Peters 1994, Schorr 1990). (Bron: Vlinderstichting).

VLIEGENDE NATUUR ’SCHATTEN’ in de Natuurtuin

Deze week waren er verschillende activiteiten in de tuin. Gisteren tijdens het waterdiertjes scheppen werd dit Nachtvlindertje gezien op een blad in het Riet. Door een foto te maken van het camerabeeld kon direct via Obsidentify -waarneming en soortennaam- worden ingevoerd.

Het “GOUD”venstertje gezien!

Een nachtvlinder uit de familie van de uilen (Noctuidae), die soms overdag actief is. De spanwijdte bedraagt 34 tot 46 millimeter. De vlinder overwintert als jonge rups. Het imago lijkt sterk op dat van het Moerasgoudvenstertje, maar heeft onder andere een iets donkerder kleur, en de binnenste lichte streep aan de vleugelpunt is anders van vorm, maar soms is microscopisch onderzoek aan de genitaliën nodig om een zekere determinatie te krijgen.

INFO: https://www.vlinderstichting.nl/vlinders/overzicht-vlinders/details-vlinder/moerasgoudvenstertje

De Grote “PAREL”mot gezien!

Grote parelmot Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763) Een micro nachtvlinder met blauw iriserende parels die schitteren in de zon. Donderdagmorgen j. l. in de Natuurtuin zag ik dit kleine (opvallende) nachtvlindertje, nabij een van de ‘natte plantenveldjes’, even inzoomen in het leven en biotoop van zo’n kleine micro. Vorig jaar zag ik deze soort -een liefhebber van vochtige omstandigheden- op 17 juni 2023 in de NTR.

De Grote parelmot Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763) is een nachtvlinder uit de familie parelmotten. Een nogal onderscheidende soort Glyphipterix, met zijn zilveren en zwarte aftekeningen tegen een bronsachtige voorvleugel en merkwaardig ingesprongen termen. De vroege stadia zijn nog steeds niet volledig beschreven, maar er wordt aangenomen dat de larven zich intern voeden met stengels van biezen (Juncus).

De spanwijdte: van de vlinder bedraagt tussen de 10 en 15 millimeter.

Waardplant: De grote parelmot heeft rus (Juncus) als waardplant. In de Benelux groeien in het wild ongeveer twintig soorten. Russen treden doorgaans op in natte tot vochtige pioniersvegetaties. Aquatische habitats, waterrijke en moerassige gebieden waar Juncus-soorten aanwezig zijn. De meeste soorten zijn overblijvend en houden in dat geval in de winter hun groene bladeren.

Voorkomen: De grote parelmot is in Nederland en in België een niet zo gewone soort. De soort kent één generatie die vliegt van mei tot in augustus. De soort is wijdverspreid en gebruikelijk op een groot deel van de Britse eilanden. De motten zijn vliegend tussen de voedselplanten te vinden, biezen in de zon. De vliegperiode is mei t/m augustus.

VLEERMUISTELLING 2024: tel komend weekend de vleermuizen in jouw tuin!

24-MEI-2024 – Welke Vleermuizen herken jij? Vanavond, morgenavond en zondagavond is de Vleermuistelling. Met een beetje geluk blijft het droog en kan je op de zachte lenteavonden nog laat buiten zitten én tegelijkertijd de vleermuizen tellen in je tuin. De Gewone dwergvleermuis is een bekende stads- en dorpsbewoner, maar niet de enige soort die je hier kan tegenkomen. De Rosse vleermuis jaagt ook bij straatlantaarns en de Watervleermuis houdt van beschut water, bijvoorbeeld stadsparken. De Laatvlieger jaagt graag langs lanen en woont in gebouwen, echt een soort die je op de grens van stad en land kan tegenkomen. Als je let op de grootte en de manier waarop ze vliegen, kan je ze herkennen.

Je ziet ze misschien niet zo vaak, maar naast allerlei vogels, vlinders en bijen wonen er ook vast vleermuizen bij jou in de buurt. Daar waar we genoeg ruimte laten voor natuurlijk groen en een donkere nacht leven vleermuizen. Daarom zijn wij – en jij vast ook – heel erg benieuwd of vleermuizen ook in jouw tuin rondvliegen. Als je op 24, 25 of 26 mei ‘s avonds in de schemering nog even in de tuin zit, kun je meedoen met de Vleermuistuintelling! Om vleermuizen waar te nemen, kun je het beste vanaf zonsondergang een uur in de tuin gaan zitten. Dat is die dagen rond 21.45 uur. Om het silhouet van een vliegende vleermuis goed te kunnen zien, zoek je een plek van waaruit je vrij zicht hebt op een stuk avondhemel. Bij voorkeur ook met zicht op een boom of wat struiken, want daar vliegen vleermuizen graag.

Informatie Vleermuistelling: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=32325

Doe mee Vleermuistelling: https://www.tuintelling.nl/tellingen/Vleermuistuintelling/b1bee420-2232-11ee-9bae-e9e3cde21308

Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit Ambities voor biodiversiteitsherstel in Nederland toetsen

logo "week van de biodiversiteit"

22-MEI-2024 – Vandaag, op de Internationale Dag van de Biodiversiteit, lanceert een consortium van natuurorganisaties het Nationaal Dashboard Biodiversiteit. Het online Dashboard geeft een overzicht van de staat van de Nederlandse natuur en laat zien of Nederland op weg is de doelen voor biodiversiteitsherstel in 2030 te behalen.

Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit: is een onafhankelijke website, met een selectie van de belangrijkste doelen voor biodiversiteitsherstel in Nederland op landelijk niveau, met bijbehorende indicatoren.

Het laat zien hoe Nederland ervoor staat. Liggen we op koers om biodiversiteitsherstel te realiseren vóór 2030? Dit laat het Dashboard in één oogopslag zien.

Het biedt inzicht in hoe het gaat met de biodiversiteit en welke factoren er vooral toe doen op landelijk niveau, zodat kan worden bijgestuurd op beleid en acties. Beleidsmakers, bestuurders, natuur- en andere maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers kunnen het Dashboard gebruiken om hun ambities en acties voor biodiversiteitsherstel te toetsen en te sturen. Een brede groep experts uit de verschillende doelgroepen (sleutelspelers) is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Dashboard. De uiteindelijke keuzes voor het Dashboard zijn gemaakt door het consortium (zie onder).

Nationaal Dashboard Biodiversiteit gelanceerd: blik op de status van de Nederlandse natuur https://dashboardbiodiversiteit.nl

Start BBC Springwatch 2024 Mo 27-mei 2024

Logo Springwatch 2024

De hoofdlocatie voor Springwatch 2024 is RSPB Arne in Dorset. We komen dit voorjaar terug om de verhalen en natuurkarakters van Springwatch 2023 bij te praten – een van de meest dramatische seizoenen die we ooit hebben gehad. We zullen ook belangrijke locaties in het graafschap Dorset verkennen en de gevarieerde landschappen en lokale fauna ontdekken die het thuis noemen. We gaan ook op roadtrip en ontdekken alles wat Isle of Bute, Loch Lomond en Glasgow te bieden hebben.  

Dit jaar keert BBC Springwatch vanaf maandag 27 mei terug naar BBC Two voor drie weken liveprogramma’s. Onze presentatoren zullen de ogen en oren van het publiek zijn die onze LIVE-locaties verkennen en getuige zijn van drama’s terwijl ze zich voordoen.

Wij zenden live uit:

  • Ma 27 mei – woensdag 29 mei (20.00 uur) + vrijdag 31 mei (19.30 uur)
  • Ma 3 juni – donderdag 6 juni (20.00 uur)
  • Ma 10 juni – donderdag 13 juni (20.00 uur)

Het is LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes, Houd U rekening met de Dieren in uw leefomgeving?

banner: "Er zijn weer reekalfjes, houd uw hond aan de lijn".

In elk jaargetijde, nieuwe waarnemingen in de Natuurtuin. Afgelopen week bijna -elke dag van de week- wel een Natuurmoment maar: Kom ook eens op zaterdagmorgen naar de Natuurtuin Opzoek gaan naar natuurfenomenen.

We zitten aan het begin van het kwartaalseizoen de LENTE, in het begin van het Jaar 2024 Opzoek naar: Nieuwe ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’ Samen ontdekken we meer! Tot de volgende keer

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel.


NATUURJAAR 2024-17 mei: Lente in de Natuur en -Tuin ‘De Robbert’.

Vandaag: LENTE mei 2024: Deze week in de NTR: LENTE Voorjaarsvogels komen terug in biotoop Natuurgebied de Bundertjes, Gierzwaluw terug op nest voor 11e jaar, Broedvogels NL nieuwe cijfers van het CBS en Sovon, Duik in de Struik, Langpootmuggen, 25 VOGELS rondom uw vriendelijke tuin en 14 TUIN tips, Week van de Biodiversiteit 2024 en Het is LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes.

Zaterdag (2024-05-18), Begin deze week viel er in de Natuurtuin wel wat een enkel buitje regen. Gelukkig hebben we vanmorgen (zaterdag) een meevaller. De geplande regen viel ten Zuiden van Limburg dit i.v.m. met de geplande voorjaarshooibeurt zaterdag van 9.00 u. tot 12.00 u. Het hooi was goed te verwerken door de leden van het Tuinteam. We beginnen met het hooien op de ‘hoge’ gelegen delen van de tuin. Door de aanhoudende regenval van de laatste tijd zijn grote delen van de ‘lager’ gelegen graslandjes nog lang niet begaanbaar.

Vanmorgen wat vroeger opgestaan om met de vogeltelling te starten, even later hoor ik de strofen van een gevarieerde zang van een moerasvogel. Hij is dit jaar een weekje eerder gearriveerd in zijn territorium dan de vorige jaren. De Bosrietzanger is de beste zanger onder de rietvogels: hij heeft niet alleen mindere schorre tonen en meer heldere fluittonen dan de Kleine karekiet, maar ook een grote variatie met veel immitaties. Hopelijk kan ik volgende week ook de zang van de Kleine Karekiet horen en vergelijken.

Gierzwaluw voor 11e jaar terug op nest

Gisterenmiddag kom thuis van de Natuurtuin en ga even buiten zitten. Al een paar dagen kijk ik regel naar het zwerk zijn de Gierzwaluwen al terug? Pak een broodje en gelijk hoor ik een boven het geluid van een overscherende Gierzwaluw. Kijk naar de punt van het dak en zie de zwaluw onder de dakpan schieten. Hij/ het paar is terug op zijn nestplek 11 jaar achtereen na een lange reis van ca. 7000 Km vanuit Afrika, knap gedaan!

Toename broedvogels moeras en zoetwater, afname boerenlandvogels

13 mei 2024 In de media) De populaties van vogels die in Nederland broeden waren in 2023 gemiddeld ruim 28 procent groter dan in 1990. Van 185 soorten zijn er 92 in aantal toegenomen, 83 afgenomen, bleven 9 soorten stabiel, en is van één soort de trend onzeker. De sterkste toename kennen broedvogels van moeras en zoetwater, zoals de Grote Zilverreiger. De sterkste daling is te zien onder boerenlandvogels, zoals de Grutto. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en Sovon.

Link Sovon: https://www.sovon.nl/actueel/nieuwsberichten/toename-broedvogels-moeras-en-zoetwater-afname-boerenlandvogels

Link CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2024/19/toename-broedvogels-moeras-en-zoetwater-afname-boerenlandvogels

Duik in de Struik

Nu het in de Natuurtuin erg vochtig is kun je bijna overal verschillende soorten slakken vinden. Op diverse (natuurlijke) substraten -planten, grassen en zelfs dood hout- zitten ze.

K ijken naar slakken is leuk

Er leven in Nederland tegen de 120 soorten landslakken. Een deel daarvan is zeldzaam en leeft maar op enkele plekken. Zo zijn er in het kalkrijke Zuid-Limburg bijvoorbeeld meerdere kalk minnende soorten die je verder niet of nauwelijks in ons land aantreft. En veel soorten zijn klein (vaak kleiner dan een halve cm, soms maar enkele mm), of erg gespecialiseerd met een verborgen levenswijze. Er zijn zelfs soorten die alleen onder de grond leven. Weer andere zijn zó zeldzaam en typerend voor de toestand van de natuur, dat ze in Nederland en daarbuiten beschermd worden. Maar er zijn ook soorten die je wél vrij eenvoudig kunt tegenkomen.

Naar slakken kun op je gemak uren kijken. Dat is ook uitstekend voor het onthaasten. Slakken zijn rustige dieren die niet wegrennen of vliegen. Hoogstens kruipen ze weg onder een tak, steen of in de grond, of ze verschansen zich in hun huisje. Alles doen ze in een slakkentempo Om de stand van zaken van twaalf van de meer algemene soorten landslakken in de gaten te houden heeft Stichting ANEMOON een speciaal project, waarbij we de hulp van het publiek graag inroepen. Slakken tellen! Al dan niet in je eigen omgeving.

Tel wat je ziet: Slakken zijn weinig geliefd. Toch eten ze lang niet allemaal verse tuinplantjes. Veel soorten eten liever oud plantaardig afval, algen, schimmel en hout. Die soorten zijn nuttig. Zelf zijn slakken een belangrijke voedselbron voor onder andere vogels, muizen, egels en padden.

INFO doe mee! https://www.anemoon.org/projecten/duik-in-een-struik

Langpootmuggen, gisteren zag ik een RUITTIJGER op een blad in de tuin.

Gisteren tijdens een monitoringsronde opzoek naar ‘vreemde’ insecten zag ik insect zitten. Nog niet eerder gezien in mijn Groene tuin Wat is Het? Als je het insect wat beter bekijkt heeft het -mannetje- wel wat weg van die bekende ‘Tijger in de Tank’😊

Langpootmuggen (Tipulidae) zijn een insectenfamilie, welke behoort tot de onderorde der muggen (Nematocera). Van deze familie zijn in Nederland 93 soorten waargenomen en daarvan hebben zich 87 soorten zich ook daadwerkelijk in ons land gevestigd. De 87 soorten zijn verdeeld over 8 verschillende geslachten, waarbij het geslacht Tipula met 55 soorten verreweg het grootst is, gevolgd door de Nephrotoma’s met 18 vertegenwoordigers.

Over het algemeen betreft het relatief vrij grote muggen, dit in vergelijking tot andere insecten. Langpootmuggen zijn onschuldige dieren en in tegenstelling tot wat sommige mensen denken, steken ze niet. Wat mensen aanzien voor een steekwapen is de legboor van het vrouwtje waarmee zij haar eieren afzet.

Langpoten worden pas tegen de schemering actief. Het zijn meer nachtdieren en ze worden aangetrokken door licht. Vaak zie je ze in het donker dansen rond lantarenpalen.

De meeste soorten hebben een onopvallend uiterlijk, om zo geen roofdieren aan te trekken. Een uitzondering hierop is wel de Gele kamlangpootmug, die met zijn opvallende uiterlijk een wesp imiteert om zo zijn vijanden te misleiden. Helaas heb ik deze soort nog niet op de foto.

25 VOGELS rondom uw vriendelijke tuin en 14 TUIN tips.

MAAK JEZELF BLIJ MET VOGELS DICHT BIJ Mijn tuin/ Mijn Vogelparadijs

Word jij ook zo blij van vogels in je tuin of op je balkon? Hang je wel ’s een vetbol voor ze op? Je kunt meer doen. Doe gratis de Postcode Vogelcheck en ontdek welke vogels in jouw buurt leven.

Doe de postcodevogelcheck op: https://www.vogelbescherming.nl/mijn-vogeltuin

Download de groene Folder: https://bouwnatuurinclusief.nl/images/groen-en-tuinen/VBN-20_Folder_Vogelvriendelijke-tuin_DEF-2_digiversie.pdf

Week van de Biodiversiteit 2024

Van zaterdag 18 tot en met zondag 26 mei is het zover: de Week van de Biodiversiteit! Dan organiseren onze afdelingen en werkgroepen tientallen activiteiten in Nederland.

Leer de biodiversiteit in jouw omgeving kennen

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven op onze planeet. Wil jij die soortenrijkdom leren kennen in jouw omgeving en meer leren over de natuur? Kom dan in 2024 naar de Week van de Biodiversiteit van zaterdag 18 mei tot en met maandag 26 mei. De lokale afdelingen van natuurvereniging KNNV organiseren tientallen activiteiten door heel Nederland zoals excursies, lezingen, openbare inventarisaties en cursussen.

Overzicht activiteiten

Ga hier naar het overzicht van de activiteiten. Er zullen in de loop naar de Week van de Biodiversiteit steeds meer activiteiten bijkomen! Info Weblink: https://knnv.nl/week-van-de-biodiversiteit/

Het is LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes, Houd U rekening met de Dieren in uw leefomgeving?

In elk jaargetijde, nieuwe waarnemingen in de Natuurtuin. Afgelopen week bijna -elke dag van de week- wel een natuurmoment maar: Kom ook eens op zaterdagmorgen naar de Natuurtuin Opzoek gaan naar natuurfenomenen.

We zitten aan het begin van het kwartaalseizoen de LENTE, in het begin van het Jaar 2024 Opzoek naar: Nieuwe ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’ Samen ontdekken we meer! Tot de volgende keer

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel.


NATUURJAAR 2024-16 mei: Lente in de Natuur en -Tuin ‘De Robbert’.

Vandaag: LENTE mei 2024: Deze week in de NTR: LENTE insecten komen tot leven in het Natuurgebied de Bundertjes, Zweefvliegen Nederlandse zweefvliegen bedreigd, Libellen en Juffers gezien, Aziatische hoornaar? Levensloop en Beleidsadvies en Het is LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes.

Zaterdag (2024-05-11), Een aantal bijna Zomerdagen achtereen veranderd de natuur en -tuin. De struinpaden zijn weer beter begaanbaar de ‘verscholen’ insecten komen weer tevoorschijn. Als we rondlopen in de Natuurtuin valt het op dat we bijna volwassen jonge vogels zien die onder de radar zijn opgegroeid: Meerkoeten op de grote poel en net uitgevlogen uit de nestkasten jonge Pimpelmezen. Na de Vogeltelling ga ik met Rinus op zoek in het weilandje naast de tuin. Onderweg zien we een moeder Wilde eend met 12 pullen. We zoeken insecten op de in de zon liggende Bramenstroken. We zien Libellen, Juffers, Bijen en Zweefvliegen.

Zweefvliegen zijn een familie van insecten uit de orde vliegen en muggen of tweevleugeligen. In Nederland zijn 363 soorten zweefvliegen waargenomen, 303 daarvan worden als inheems beschouwd. Sommige andere vliegenfamilies vertonen gelijkende kenmerken, zoals de familie van de wolzwevers.

Moeraszweefvlieg Tropidia scita (Harris, 1780)

Nederlandse zweefvliegen bedreigd

3-MEI-2024 – Bijna de helft, 46 procent, van onze zweefvliegen is bedreigd of zelfs al verdwenen uit Nederland. Dit blijkt uit het Basisrapport voor de Rode Lijst Zweefvliegen 2023, die de minister voor Natuur en Stikstof onlangs aan de Tweede Kamer zond. De resultaten stemmen droevig. Deze sombere cijfers zijn berekend door EIS Kenniscentrum Insecten in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek

Hoe herken ik de Zweefvlieg Zweefvliegen / Herkenning en determinatie /: https://www.bestuivers.nl/zweefvliegen/herkenning-en-determinatie/hoe-herken-ik-een-zweefvlieg https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=32069

Gewone snipvlieg Rhagio scolopaceus (Linnaeus, 1758)

Snavelvlieg met duidelijke zwarte vlekken en een zwart pterostigma in de vleugel. De midden- en achterheupen (daar waar de poot aan het lichaam vastzit) grijs, evenals de zijkant van het borststuk. De Gewone Snipvlieg zit graag met de kop naar beneden op boomstammen en paaltjes. Ze jagen vandaaruit op zacht huidige insecten.

Libellen en Juffers gezien in de Bundertjes.

Bruine korenbout Libellula fulva
Weidebeekjuffer Calopteryx splendens

De vrouwtjes en jonge mannetjes van de Bruine korenbout zijn door hun oranjebruin achterlijf met zwarte wigvormige lengtestreep onmiddellijk herkenbaar. Blauw berijpte mannetjes kunnen verwisseld worden met oeverlibellen en Platbuik, maar oeverlibellen hebben geen zwarte vlekken in de vleugel en Platbuik juist hele grote.

De Weidebeekjuffer is een behoorlijke vlieger en kan tijdens de zwerftochten ver van het water aangetroffen worden. Mannetjes hebben in de vleugels een donkerblauw gekleurde band, die de basis en de top vrijlaat. De vrouwtjes hebben groenige vleugels, die iets doorzichtig zijn en het pseudopterostigma ligt dichter bij de vleugeltop dan bij vrouwtjes van de Bosbeekjuffer.

Kenmerken imago: ♂ lichaam–>metaalglanzend blauw. ♀ lichaam–>metaalkleurig groen.

Hoe verder met de Aziatische hoornaar? – Beleidsadvies.

Dit insect komt men steeds meer tegen in ons leef- en woongebied. Er is een Beleidsadvies opgesteld. De Aziatische hoornaar staat op de zogenoemde Unielijst voor invasieve exoten. Dat betekent dat de Europese Unie heeft afgesproken dat verspreiding van de Aziatische hoornaar zoveel mogelijk voorkomen moet worden.

Aziatische hoornaar is een invasieve exoot, die zich sinds 2003 vanuit Zuidwest-Frankrijk snel over grote delen van Europa verspreid heeft. De soort heeft in 2017 ook ons land via Vlaanderen bereikt. Het aantal nesten in Nederland en Vlaanderen stijgt nog steeds explosief, jaarlijks met een factor zeven, wat in 2023 resulteerde in meer dan 500 nesten in Nederland en meer dan 6400 in Vlaanderen. De soort vangt ook honingbijen en leidt daarom tot grote zorgen onder imkers. Daarom staat de soort op de Europese Unielijst van te bestrijden invasieve exoten.

In Nederland komt de soort overwegend voor ten zuiden van de grote rivieren. Voor 2024 wordt aantal nesten van ongeveer 3700 verwacht (met een forse onzekerheid). Verdichting ten zuiden van de grote rivieren zal naar verwachting doorgaan en in het midden van het land worden grotere aantallen verwacht. Voor Noord-Holland moet rekening gehouden worden met ten minste een tiental nesten.

Omdat de Aziatische hoornaar in de regel hoog in bomen nestelt, zijn de risico’s op steekincidenten veel kleiner dan bij de Europese hoornaar en limonadewespen. Steekincidenten treden voornamelijk op bij ondeskundige bestrijding van nesten en het snoeien van hagen met een nest. Beide risico’s zouden door voorlichting verminderd kunnen worden. De Aziatische hoornaar vormt geen bedreiging voor de volksgezondheid. De Aziatische hoornaar jaagt op insecten. Verschillende soorten vliegen, limonadewespen en de honingbij zijn in wisselende mate belangrijke prooien. De Aziatische hoornaar is in hoge mate een opportunistische jager en de prooikeuze wordt dus mede sterk bepaald door het aanbod ter plaatse. Daarmee zijn de prooien in overgrote meerderheid algemene soorten. De Aziatische hoornaar vormt geen bedreiging voor de inheemse biodiversiteit.

Het is LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes, Houd U rekening met de Dieren in uw leefomgeving?

In elk jaargetijde, nieuwe waarnemingen in de Natuurtuin. Afgelopen week bijna -elke dag van de week- wel een Natuurmoment maar: Kom ook eens op zaterdagmorgen naar de Natuurtuin Opzoek gaan naar natuurfenomenen.

We zitten aan het begin van het kwartaalseizoen de LENTE, in het begin van het Jaar 2024 Opzoek naar: Nieuwe ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’ Samen ontdekken we meer! Tot de volgende keer

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel.


NATUURJAAR 2024-15 mei: Lente in de Natuur en -Tuin ‘De Robbert’.

Vandaag: LENTE mei 2024: Deze week in de NTR: Start Waterdiertjes scheppen, HET IS LENTE DE VOGELS VAN HET ZUIDEN ZIJN TERUG, INSECTEN noodzakelijk voor de Huismus, Kijk ook eens tegen de schemer in de achtertuin, LET OP ! met Anti-vlooiengif en LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes.

Zaterdag (2024-05-04), Midden deze week -donderdag- is de eerste schoolopvang langs geweest voor het waterdiertjes scheppen. Het was een zonnige morgen. Tal van waterdiertjes kwamen boven de waterlijn in de schepnetjes. Voor de kinderen zijn de Kikkerlarven altijd een ‘wonder’ hoe de metamorfose verloopt van ei tot volwassen kikker. De wandeling door de tuin is deze keer ingekort door de ondergelopen struinpaden. Maar de belevenis van deze educatieve natuurbeleving was een avontuur tijdens deze niet alledaagse omstandigheden.

HET IS LENTE DE VOGELS VAN HET ZUIDEN ZIJN TERUG.

Vanmorgen in de Natuurtuin terwijl ik de fiets wegzet bij de werkschuur, kijk ik automatisch naar de blauwe lucht. Zijn ze al terug de Gierzwaluw tot mijn verbazing zie ik ze vliegen 3 stuks. Ook Stan kijkt met verbazing gelijk mee omhoog. Met hoge snelheid scheren ze langs het zwerk. Deze week op de fiets rond in de omgeving -langs verschillende natuurgebiedjes- hoorde ik de Gekraagde roodstaart, Fitis, Cetti’s-zanger en Bonte vliegenvanger. Ook de Koekoek (vrouw) hoorde en zag ik tijdens een actie met kleine zangertjes. Waarschijnlijk heeft ze een ei gedropt in het nest van een waardvogel. Ook de Koekoeken knokken onderling voor een biotoopplekje voor de korte tijd dat ze hier te gast zijn. In juli vertrekken ze alweer naar het Zuiden van Europa, ze hoeven niet te zorgen voor hun jongbroed.

ZOEK DE VOGELS IN DE DIGITALE VOGELGIDS VAN: https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids

INSECTEN noodzakelijk voor de Huismus in de broedtijd.

Huismussen eten zaden van kruiden en grassen, waaronder graan. Tenminste, dat denken we, en dat klopt ook wel. Maar dat ze in mindere mate ook bessen en bloemknoppen nemen, weten al minder mensen. En dat ze daarnaast niet zonder insecten en hun larven kunnen, is nog veel minder bekend. Tijd dus om de eetgewoonten van onze misschien wel bekendste vogel onder de loep te nemen, zeker in het Jaar van de Huismus.

Het belang van insecten in de broedtijd: Net als de meeste typische zaadeters heeft ook de huismus in het broedseizoen eiwitrijk voedsel nodig. Insecten en geleedpotigen dus, zoals spinnetjes en pissebedden, en hun larven. Zowel de oudervogels als de jongen hebben de eiwitten uit dit kleine gedierte hard nodig. Zonder dierlijk voedsel kunnen de vrouwtjes geen eieren leggen en de jongen niet goed groeien. In de eerste twee weken krijgen de nestjongen vooral zachte insecten, zoals bladluizen, muggen, vliegen, vliegmieren en rupsen. De mussen voeren de jongen tot nog ongeveer twee weken na het uitvliegen. De maaltijd die de oudervogels aan de jonge vogels geven, bestaat voor een steeds groter deel uit plantaardige ingrediënten.

INFO via weblink: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/insecten-noodzakelijk-voor-de-huismus-in-de-broedtijd

Het is LENTE, kijk ook eens tegen de schemer in de achtertuin.

Midden deze week ’s avonds tegen de schemer in de ‘Groene’ tuin zag ik weer de eerste vleermuizen. Een Laatvlieger en een Dwergvleermuis draaiden rondjes tussen de boomkruinen door. In vlucht regelmatig een uitval naar een opvliegend insect. De insecten komen op het licht af van de kamerverlichting. Na een minuut of vijf zag ik boven de Magnolia verschillende grote insecten vliegen. De andere morgen zag ik er een -zittend op de schuttingpoort- onder de buitenlamp. Ook is het een geschikte rustplek om Nachtvlindersoorten te vinden. De soorten en aantallen kunnen flink oplopen, geef ze door via www.waarneming.nl

LET OP! Met Anti-vlooiengif schadelijk voor vogels.

Het seizoen om je huisdier van een vlooien- en tekenbehandeling te voorzien is weer van start gegaan. Dit is dus ook hét moment om de effecten van deze behandelingen op biodiversiteit verder onder de loep te nemen. Sommige middelen bevatten namelijk pesticiden die door honden en katten ook in de natuur terechtkomen.

Het advies is om vlooien en teken bij huisdieren uit te roeien met vlooienbandjes, druppels en sprays, maar in veel van deze middeltjes zit gif dat in de landbouw inmiddels is verboden. Anti-vlooienmiddelen bevatten vaak pesticiden als fipronil of imidacloprid. Honden en katten brengen door deze anti-vlooien- en tekenmiddelen gif in het milieu en zijn hiermee een risico voor vogels. 

INFO weblink: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=32241

Het is LENTE in het Natuurgebied de Bundertjes, Houd U rekening met de Dieren in uw leefomgeving?

In elk jaargetijde, nieuwe waarnemingen in de Natuurtuin. Afgelopen week bijna -elke dag van de week- wel een Natuurmoment maar: Kom ook eens op zaterdagmorgen naar de Natuurtuin Opzoek gaan naar natuurfenomenen.

We zitten aan het begin van het kwartaalseizoen de LENTE, in het begin van het Jaar 2024 Opzoek naar: Nieuwe ‘natuurontdekkingen’ in de Natuurtuin ‘De Robbert’ Samen ontdekken we meer! Tot de volgende keer

Met ‘gevederde’ groet, Will van Berkel.