Onderhoudsverslag 2023 klusgroep zaterdagochtend

De klusgroep is bijna elke zaterdagochtend aanwezig. Nu en dan wordt ook doordeweeks geklust. Een paar keer per jaar komen extra vrijwilligers een handje helpen bij de twee maaibeurten. Door het jaar heen wordt het onderhoudsplan uitgevoerd en klein onderhoud gedaan (graspaden maaien, reparaties materiaal, machine onderhoud, enz.). Op de website wordt elke week verslag gedaan van de werkzaamheden. Hieronder de klussen van 2023 , overgenomen uit de kwartaalverslagjes voor het bestuur.

Klussenlijst eerste kwartaal 2023

 • Oostzijde berkenbosje (voorkant natuurtuin): voor de veiligheid een rij eiken omgezaagd en opgeruimd. Stammen opgestapeld in berkenbosje, takken verwerkt in houtwal. De eiken stonden instabiel op uitdrogend dijkje.

 • Westzijde berkenbosje (rand grote poel): Buitenste rij elzen omgezaagd en in poel laten vallen. Licht onderin bosje en zoetwaterrif in poel.

 • Hazelaarstrook (zuidkant natuurtuin): een paar elzen geringd. Meer licht voor zuidelijk strook.

 • Noordzijde elzenbosje: een paar elzen geringd. Meer licht op bosrand en graslandjes.

 • Tien Wilde appels en tien Wegedoorns geplant. Meeste aan oostzijde berkenbosje. Een paar verspreid door de natuurtuin.

 • Twee keer een kruiwagen Pachysandra terminalis (invasieve woekerplant) getrokken in Wilgenbosje.

 • Verschillende keren zwakke plekken in de houtwallen opgevuld. Daarvoor twee wilgen geknot en een eik aan de westkant omgezaagd.

 • Acht nestkasten schoongemaakt, gerepareerd en opnieuw opgehangen. Invliegopeningen aangepast: Gekraagde roodstaart (2), Boomkruiper (2) en Grauwe vliegenvanger (2). Laatste twee zijn kijkkasten voor Mezen.

Nazomer-maaibeurt in de modder.

Klussenlijst tweede kwartaal 2023

 • Houtwal voorkant repareren (schade door ree├źn).
 • Opvullen pad langs stenen muur (los gestapelde klinkers afgedekt met grond).
 • Opruimen na omwaaien laatste bomen dijkje voorkant.
 • Laatste knotwerk aan wilgenrij.
 • Onderhoud paden (gaten vullen en vrij knippen).
 • verschillende keren paden gemaaid
 • voorjaarsmaaibeurt (helft maaisel op hopen. Helft afgevoerd). Zes hooiers.
 • Invasieve soorten (Veelbloemige roos uit houtwallen geknipt).
 • Inspecties rondom de natuurtuin.

  Klussenlijst derde kwartaal 2023

  • Opvullen pad bij stenen muur met grond (op de klinkers).
  • Drie aanhangers maaisel naar Biemans recycling gebracht.
  • Gratis maaisel aangeboden via wijkblad. Een persoon heeft iets meegenomen.
  • Buitenhaag aan de voorkant bijwerken.
  • Paden maaien en vrij knippen.
  • Incidenteel invasieve soorten uittrekken.
  • Nazomermaaibeurt in etappes gestart (hoge waterstanden).
  • Combinatie hooi- en motorkruiwagen succesvol getest.
  • Nieuwe messenbalkmaaier wordt getest en verbeterd.
  • Kapotte gazonmaaier gerepareerd (handvat gelast).
  Opvullen pad in zuidelijke strook

  Klussenlijst vierde kwartaal 2023

  • Omgewaaide bomen (die in de weg liggen) opruimen.
  • Nazomermaaibeurt afgebroken vanwege waterstanden. Lage veldjes niet gemaaid.
  • Bosrand tussen wilgenbosje en elzenbosje snoeien.
  • Noordrand wilgenbosje gedeeltelijk maaien.
  • Noordelijke buitenhaag snoeien.
  • Buitenhaag voorkant snoeien.
  • Twaalf struiken planten buitenhaag en bosranden (IVN actie Plant Een Boom).
  Uitrusten met de zwerfafvalploeg.