Natuurtuin De Robbert klussenlijst 2022

De klusgroep is elke zaterdagochtend aanwezig in Natuurtuin De Robbert. Door het jaar heen wordt gewerkt aan het onderhoudsplan. Daarnaast wordt ook klein onderhoud gedaan. Dat laatste houdt bijvoorbeeld in het maaien van de graspaden, reparaties aan materiaal, machineonderhoud, enz. Op de website wordt elke week verslag gedaan van de werkzaamheden. Hieronder de klussen uit de kwartaalverslagjes 2022 voor het bestuur.

Klussenlijst eerste kwartaal 2022:

 • Het werk in de hazelaarstrook is afgerond. Met de snoeitakken is rondom een afscheiding gemaakt.
 • Reservestruiken (meidoorns) opgegraven en in zwakke plekken buitenhaag geplaatst.
 • Nestkastjes die los waren geraakt opnieuw opgehangen.
 • IJsvogelwand vrij geknipt.
 • Allerlei klussen aan het materiaalhok (planken, stellingkasten vervangen, metalen kast verplaatst, schepnetjes opgehangen, planken aan buitenmuur vervangen).
 • Nieuwe rij knotwilgen gezet (100% van de stekken doen het).
 • Klein reparatiewerk aan buitenhaag.

Klussenlijst tweede kwartaal 2022:

 • Buitenhaag aan de voorkant gesnoeid.
 • Reparaties van de afscheiding aan de achterkant van de natuurtuin.
 • Strook aan de voorkant van de natuurtuin gemaaid.
 • Werkpaden gemaaid en vrij geknipt (bramen en brandnetels).
 • Voorjaarsmaaibeurt afgerond (maaisel op houtwallen).
 • IJsvogelwand vrij geknipt.
 • Invasieve soorten: Veelbloemige roos weggeknipt.

Klussenlijst derde en vierde kwartaal 2022:

 • Controlerondes invasieve soorten (Bonte gele dovenetel, Tuinwaterlelie).
 • Nazomer-maaibeurt.
 • Licht machineonderhoud en aanpassen motorkruiwagen.
 • Loszittende en kapotte nestkasten opgehaald.
 • Voorkant en buitenhaag bijgehouden.
 • Paden gemaaid en vrij geknipt.
 • Ruigtes bijgewerkt (grasmat, heuvel en bramenstrook container).
 • Kapwerk wilgenbosje.
 • Kapwerk berkenbosje (bomen in de poel).
 • Kapwerk berkenbosje voorkant (veiligheid wandelaars).
 • Nieuwe wilgenrij beschermd met kippengaas tegen ree├źn.