Onderhoudsverslag 2021

Natuurtuin De Robbert wordt gebruikt voor natuuronderzoek, vooral onderzoek naar het effect van groenbeheer op de biodiversiteit. Toch is elke zaterdagochtend een vast ploegje klussers in de weer met onderhoudsklusjes.

Daarnaast komen een paar keer per jaar extra vrijwilligers een handje helpen bij de twee maaibeurten. Hieronder uittreksels uit de vier kwartaalverslagen voor het bestuur.

2021-1 Kwartaalverslagje

Groenbeheer en klussen:

Afgerond: Opruimen houten bruggetje elzenbosje.

Lopend: Opbouw nieuw insectenlab. In januari zijn we begonnen met het bouwrijp maken van de grond. Nu zijn we bezig met de aftimmering en de dakbedekking.

Afgerond: Gaten in de houtwal aan de voorkant dicht gemaakt.

Afgerond: Begroeiing aan voorkant gesnoeid.

Afgerond: Stekken van de klimop genomen en tegen de container gezet om te laten begroeien.

Afgerond: IJsvogelwand vrijgekapt.

Afgerond: Inventarislijst gemaakt van de machines en belangrijkste gereedschappen.

Onderzoek:

Afgerond: Net op tijd (volgens de kalender al 2021) hebben we meegedaan met de eindejaars plantenjacht 2020.

Afgerond: Nationale mollentelling 2021.

Lopend: – plantenonderzoek 2021, wantsenonderzoek 2021, vogelonderzoek 2021.

In voorbereiding: (in afwachting van goed weer) Wilde bestuivers onderzoek.

In voorbereiding: – Waterleven onderzoek 2021:

In voorbereiding: excursiegroep lopen. 8 Mensen willen meehelpen, maar kunnen niet alle dagen. Proefdraaien met die groep uitgesteld vanwege corona.

In voorbereiding: – Waterkwaliteitonderzoek: Met Theo van Loo nemen we de testkit door. Deelname maatschappelijke stagiaires onzeker. Plan van aanpak maken.

In voorbereiding: Metselbijen onderzoek: Insectenlab nadert voltooiing.

In voorbereiding: Plakvallenonderzoek: Vorig jaar een kleine test gedaan met 3 plakvallen. Mogelijk in mei een eerste test met 2 keer 10 plakvallen in de natuurtuin en 2 keer 10 plakvallen op te vergelijken plaatsen. Plan van aanpak sturen naar gemeente.

Bijzondere dingen:

– Waterral gespot (wildcamera).

– Wezel gespot (Will van Berkel).

– IJsvogel gespot (Will van Berkel/Stan).

– Uil gespot (bezoeker).

2021-2 kwartaalverslagje natuurtuin

Groenbeheer en klussen:

 • Afgerond: Oude bijenstal volledig weg.
 • Afgerond: Nieuw insectenlab op details na klaar.
 • Afgerond: Eerste deel voorjaarsmaaibeurt afgerond.
 • Lopend: Tweede deel voorjaarsmaaibeurt.
 • Lopend: Uitbreiden oeverzone zuidelijke poel. Grond op paden en in sloten.
 • Lopend: Rondjes invasieve woekerplanten.
 • Lopend: Klein onderhoud: Paden maaien, houtwal repareren, enz.

Onderzoek:

 • Lopend: Planten (rondjes Stan).
 • Lopend: Vogels (rondjes Will).
 • Lopend: Waterleven (gegevens Rinus).
 • Lopend: Chemische waterkwaliteit (watertestkit).
 • Lopend: Wantsen (rondjes Will).
 • Lopend: Wildcamera.
 • Lopend: Insectenlab (wekelijkse controles Stan).
 • Voorbereid: Plakvallenonderzoek.
 • Voorbereid: Wilde bestuivers. Door tegenvallend weer nog niet gestart.

Educatie:

 • Afgerond: Nieuwe vrijwilligersgroep (8 personen, Antoinette van Bree contact).
 • Lopend: 8 donderdagen in juni en juli gepland als excursiedagen (7 bezet).
 • Afgerond: Nieuwsbrief 2021-1.
 • Lopend: Nieuwsbrief 2021-2.

2021-3 kwartaalverslagje natuurtuin

Onderhoud:

 • Afgerond: waadpak aangeschaft en in gebruik genomen.
 • Afgerond: compressor aangeschaft en in gebruik genomen.
 • Afgerond: sloopafval en grof vuil naar milieustraat gebracht.
 • Afgerond: Hele voorjaarsmaaibeurt afgerond, ongeveer een ton maaisel weggebracht.
 • Lopend: Klein stukje najaarsmaaibeurt uitgevoerd (voorkant binnen en buiten). Grootste deel naar oktober om effect late maaibeurt te testen.
 • Lopend: Uitbreiden oeverzone zuidelijke poel. Grond op paden en in sloten. Op pauze gezet voor late maaibeurt, snoei- en kapwerk.
 • Lopend: Rondjes invasieve woekerplanten.
 • Lopend: Klein onderhoud: Paden maaien, houtwal repareren, enz.

Onderzoek:

 • Lopend: Planten (rondjes Stan). Stand nu: 180+ plantensoorten.
 • Lopend: Vogels (rondjes Will).
 • Lopend: Waterleven (gegevens Rinus). Verslag vangsten moet nog naar scholen.
 • Lopend: Chemische waterkwaliteit (watertestkit). 1 keer grote poel getest.
 • Lopend: Wantsen (rondjes Will).
 • Lopend: Wildcamera. (Stan). Infopagina op website gemaakt.
 • Lopend: Insectenlab (wekelijkse controles Stan).
 • Lopend: Plakvallenonderzoek. 1 keer uitgevoerd. Na late maaibeurt nog een keer.
 • Lopend: Wilde bestuivers. (rondjes Stan en Wil)
 • Lopend: Afstudeeronderzoek Keenan Porter (relatie tussen intensiteit onderhoud en biodiversiteit). Vegetatieopnames gemaakt. Verslag krijgen we later.

Educatie:

 • Afgerond: 7 schoolexcursies en 5 losse excursies begeleid. Begeleidingsgroep tevreden.
 • Afgerond: Nieuwsbrief 2021-2, door technische fout geen gegevens meer, maar na 2 weken meer mails geopend en meer links geklikt dan bij eerste nieuwsbrief.

2021-4 kwartaalverslagje natuurtuin

Onderhoud:

 • Afgerond: Hele najaarsmaaibeurt afgerond, maaisel opgehaald door gemeente.
 • Afgerond: Winterklus rondom zuidelijke strook (Aan weerszijden snoeien van ruigtes en uitgelopen elzen. Kappen 2 elzen in wilgenbosje).
 • Lopend: Omvormen elzen tot knotelzen (in hazelaarstrook). Halveren van enkele knotwilgen aan de oostkant van de natuurtuin.
 • Lopend: Rondjes invasieve woekerplanten. Tuinwaterlelie onder water afgesneden.
 • Lopend: Klein onderhoud: Paden maaien, houtwal repareren, enz.
 • Uitgesteld: Uitbreiden oeverzone zuidelijke poel. Grond op paden en in sloten. Vorig kwartaal op pauze gezet voor late maaibeurt, snoei- en kapwerk. Nu uitgesteld door vangst Kamsalamanders.
 • In voorbereiding: Nieuw plan graafwerk i.v.m. beschermen kamsalamanders.

Onderzoek:

 • Afgerond: Planten (rondjes Stan). Stand nu: 188 plantensoorten.
 • Afgerond: Vogels (rondjes Will).
 • Afgerond: Waterleven.
 • Afgerond: Chemische waterkwaliteit (watertestkit). 1 keer grote poel en noordelijke poel getest.
 • Afgerond: Wantsen 2021.
 • Afgerond: Wildcamera. (Stan) op website gemaakt.
 • Afgerond: Insectenlab (wekelijkse controles Stan).
 • Afgerond: Plakvallenonderzoek. 2 keer uitgevoerd.
 • Afgerond: Wilde bestuivers. (rondjes Stan en Wil)
 • Lopend: Afstudeeronderzoek Keenan Porter (relatie tussen intensiteit onderhoud en biodiversiteit). Vegetatieopnames gemaakt. Verslag krijgen we later.