Meer lezen over honingbijen en natuurbeheer?

  • Link: Relevante recente onderzoeken in West-Europa. "De opvattingen over de mate waarin de honingbij de wilde bijenfauna beconcurreert lopen sterk uiteen. Volgens de één is het een serieus probleem, volgens de ander valt het allemaal wel mee. In de afgelopen 20 jaar is er het aardig wat wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp verricht. Veel van deze onderzoeken wijzen uit dat concurrentie met honingbijen in veel situaties een probleem vormt voor wilde bestuivers."  Daarom heeft de website www.bestuivers.nl een overzicht gemaakt van recent wetenschappelijk onderzoek naar deze kwestie.
  • Download: 2017 zonering wildebijen. Een rapport van onderzoeksbureau Ecologica in opdracht van de gemeente Eindhoven. De onderzoekers proberen vast te stellen waar in Eindhoven wel en waar beter geen honingbijen gehouden kunnen worden.

Meer lezen over natuuronderzoek?