Meer lezen over honingbijen en natuurbeheer?

  • Link: Relevante recente onderzoeken in West-Europa. "De opvattingen over de mate waarin de honingbij de wilde bijenfauna beconcurreert lopen sterk uiteen. Volgens de één is het een serieus probleem, volgens de ander valt het allemaal wel mee. In de afgelopen 20 jaar is er het aardig wat wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp verricht. Veel van deze onderzoeken wijzen uit dat concurrentie met honingbijen in veel situaties een probleem vormt voor wilde bestuivers."  Daarom heeft de website www.bestuivers.nl een overzicht gemaakt van recent wetenschappelijk onderzoek naar deze kwestie.
  • Download: 2017 zonering wildebijen. Een rapport van onderzoeksbureau Ecologica in opdracht van de gemeente Eindhoven. De onderzoekers proberen vast te stellen waar in Eindhoven wel en waar beter geen honingbijen gehouden kunnen worden.

Meer lezen over natuuronderzoek?

Sociale Kaart Helmond

Wat kan ik vinden op www.socialekaarthelmond.nl?

Op de Sociale kaart Helmond staat een overzicht van niet-commerciële organisaties en initiatieven waar iedere inwoner van Helmond in principe gratis gebruik van kan maken.

De opgenomen organisaties hebben allen iets te bieden voor inwoners met een ondersteuningsvraag.

Voor wie is de sociale kaart?
Inwoners én professionals vinden hier allerlei vrij toegankelijke ondersteuningsmogelijkheden in onze stad. Je kunt zoeken op rubrieken, zoektermen of organisaties. Verder is er een mogelijkheid om te filteren op wijken.