Hoeveel beheer heeft de natuur nodig?

De natuurtuin is een klein gebiedje met veel afwisseling. Veel planten en dieren vinden hier vanzelf hun plekje. Die afwisseling is niet vanzelf ontstaan. Zonder beheer zou deze natuurtuin een moerasbosje zijn. Daar is niets mis mee, maar hier onderzoeken we hoeveel “biodiversiteit” (= rijke natuur) zo’n klein gebiedje kan “maken”. Daarvoor hebben we een aangepast beheerplan gemaakt.

Niets mis met moerasbosjes

Afwisseling door beheer

We hebben de natuurtuin in onderhoudszones verdeeld. Graslandjes maaien we twee keer per jaar. Bosranden en ruigtes snoeien we om de paar jaar. Bosjes kappen we nu en dan terug.

Met maaien, snoeien en kappen krijgen we afwisseling
zonekaartje natuurtuin