Heermoes (Equisetum arvense)Het wekelijks verslagje van de zaterdagochtend. Wat is er te doen? Hoe staat het groenbeheer er voor? Welke onverwachte ontdekkingen zijn er gedaan? lees verder …

Roodborsttapuit Saxicola rubicolaOnderzoeker Will speurt de natuurtuin af en ontdekt steeds meer diersoorten. Lees verder ...

omgewaaide boomOver het hoe en waarom van groenbeheer in Natuurtuin De Robbert. lees verder ...

Bezoek

Natuurtuin De Robbert is beperkt toegankelijk. Elke zaterdagochtend zijn vrijwilligers aanwezig en staat de poort open van 9:00 uur tot 12:00 uur. In de zomermaanden worden enkele open dagen georganiseerd.   Buiten deze tijden is de natuurtuin te bezoeken op afspraak.

Vernieuwde website

We hebben de website vernieuwd. Hij is flink opgefrist, maar nog lang niet klaar. Oudere stukjes (met name van Natuurtuin Deze Week en Onderzoeksnieuws) worden nog geplaatst. Een nieuwsbrief is in voorbereiding en er komen nieuwe informatiepagina's.