Natuurhooi

We maaien de graslandjes! Zaterdag, 27 mei en 3 juni kun je gratis wat hooi bij elkaar komen harken voor je huisdier. De poort staat open van 9:00 uur tot 12:00 uur. Op is op!

tekening moerasbos

Over het hoe en waarom van groenbeheer in Natuurtuin De Robbert. lees verder ...

Kleurige eikenblindwants, imagoOnderzoeker Will speurt de natuurtuin af naar bijzondere dieren. Elke week brengt hij ons op de hoogte van zijn ontdekkingen. lees verder ...

Twee mensen op de houten brug. Op de achtergrond meer mensen zoekend.Zaterdagochtend in de natuurtuin. Groenbeheer, onverwachte ontdekkingen en avonturen. lees verder...

BSO Dierdonk in De RobbertIndrukken van bezoekers van de natuurtuin en onze naaste buren. Lees verder ...

Bezoek

Natuurtuin De Robbert is beperkt toegankelijk. Elke zaterdagochtend zijn vrijwilligers aanwezig en staat de poort open van 9:00 uur tot 12:00 uur. Buiten deze tijden is de natuurtuin te bezoeken op afspraak.

Basisscholen 2023

Dit jaar zijn acht donderdagochtenden beschikbaar voor schoolexcursies. Via het contact formulier op deze pagina kun je een aanvraag doen.