Hoe staan de projecten er voor?

 

Wekelijks wordt het werk in de natuurtuin beschreven op de pagina natuurtuin deze week. U kunt de natuurtuin het hele jaar door komen bekijken. Elke zaterdagochtend zijn er vrijwilligers aanwezig en staat de poort open van 9 tot 12 uur.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte hoe onze verbeterprojecten er voor staan. Wanneer er nieuwigheden over deze projecten zijn wordt dat bovenaan deze pagina toegevoegd.

Buitenhaagproject 10 februari 2018: We zijn klaar met het eerste deel van dit project. Vanaf de zuidpunt tot aan de poort staat een dubbele rij meidoorns, sleedoorns en hondsrozen. In totaal hebben we 475 nieuwe struiken geplant. Volgende winter planten we deel twee, de rest van de voorkant en een stuk langs de noorkant van de natuurtuin.

Buitenhaagproject 27 januari 2018: Vandaag hebben we de eerste rij struikjes helemaal tot aan de poort doorgetrokken. De tweede rij is nu halverwege. We hebben nog twee zaterdagen met gunstig weer nodig om ook die tot aan de poort aan te leggen.  Dan is het eerste deel van dit verbeterproject klaar. Volgend jaar staat het noordelijke deel van de voorkant en een deel van de noordkant van de natuurtuin op het programma.

Insectentuinproject januari 2018: We hebben twee keer bodemmomsters genomen in de nieuwe insectentuin. Daar kwamen nogal hoge pH waardes uit. Waarschijnlijk is er in het verleden driftig met kalk gestrooid om de moerasbodem aan te passen aan de kruiden. Dat bevestigd ons idee dat uiteindelijk een groot deel van dit stuk natuurtuin beter kan worden afgeplagd. Om helemaal zeker te zijn zullen we binnenkort een bodemmonster opsturen naar een laboratorium. Daarna kunnen we de volgende stappen bepalen.

Insectentuinproject 18 november 2017: Het opruimwerk in de insectentuin is klaar. De heggetjes, haagjes, de rare verzameling miniknotwilgjes en de plantsoenstruiken zijn allemaal weggehaald. De insectentuin is nog een keer gemaaid. We kunnen gaan nadenken wat en wanneer we gaan afplaggen en waar komende jaren extra gemaaid moet worden. We hebben 250 wortelstokken van de bosanemoon geplant bij het uiteinde van de stenen muur, te noorden van de bospoel en in de greppel langs de mutsert. Om de kans op succes voor deze plant te vergroten is een deel van de wortelstokken in het berkenbosje geplant.

Poelenproject oktober/november 2017: We hebben bericht van de gemeente dat er eind volgend jaar kan worden gebaggerd. Eerst worden er monsters genomen om te kijken of er geen rotzooi in de bagger zit. Goed nieuws dus.

Buitenhaagproject oktober/november 2017: De gemeente is akkoord gegaan met ons plan. Het eerste deel dat we aanleggen komt aan de voorkant van de natuurtuin, een stukje vóór de houtwal. Het zal van de zuidelijke punt van de tuin tot voorbij de poort lopen. Binnenkort meten we alles precies op en gaan we plantgoed (Meidoorn, Sleedoorn, Hondsroos) bestellen.


Insectentuin oktober/november 2017: Nu het maaiwerk af is kunnen we weer verder in de nieuwe insectentuin. Het eerste werk bestaat uit het opruimen van overbodige beplanting en heggetjes die efficiënt beheer in de weg staan. Wanneer dat klaar is maken we overzichtsfoto's en kunnen we de nieuwe insectentuin precies indelen.


Insectentuin/Insectenhotel oktober/november 2017: Ook bij dit project gaat het om natuurherstel. Hier met speciale aandacht voor (bloembezoekende) insecten. De namen bijentuin en bijenhotel wekten bij veel mensen verwarring. De imkerij vertrekt immers midden volgend jaar en de nieuwe tuin dient veel meer diersoorten dan alleen maar (honing)bijen. Vandaar dat we dit project hebben omgedoopt tot insectenhotel en insectentuin. Namen die de lading veel beter dekken. 

SmaragdlibelPoelenproject Augustus 2017:

We hebben wat tegenslag gehad met het weer. Door een serie regenachtige en koude zaterdagochtenden kon Roel een tijd geen libellen spotten. Gelukkig sloeg het weer eind augustus om en konden alsnog enkele laatvliegende soorten genoteerd worden. In totaal heeft Roel drie keer naar libellen gespeurd en dat heeft een lijst van maar liefst 21 verschillende libellensoorten opgeleverd.

Hier is een fotoalbum te bekijken van alle soorten die in 2017 in de natuurtuin zijn waargenomen. Deze mooie foto's zijn niet in de natuurtuin zelf gemaakt maar overgenomen uit het rapport Libellen en Dagvlinders van Helmond (klik op een foto en met de pijltjestoets naar links of rechts) De foto's zijn eigendom van Roel van de Heuvel.


 

Bijentuinproject juli/augustus 2017: We zijn begonnen met het weghalen van de hoge begroeiing aan de voorkant. Vanaf het wandelpad is straks vrij uitzicht over de hele bijentuin. Vooral voor het bestrijden van de Late guldenroede (een mooie tuinplant maar een woekeraar die je niet in een natuurgebied wil hebben) wordt de bijentuin dit seizoen een paar keer gemaaid, daar waar de maaimachine bij kan. De bijentuin staat vol heggetjes, boompjes e.d. die niet bijdragen aan de natuurontwikkeling en het maaibeheer in de weg staan. Stukje bij beetje ruimen we die op. Na het maaiwerk op de graslandjes (september/oktober) verplaatsen we een aantal boompjes en struiken. We verwachten voor het einde van het kalenderjaar klaar te zijn met de alle opruimwerkzaamheden.

 

SalamanderlarvePoelenproject Juni/juli 2017: Oorspronkelijk wilden wij alle drie poelen voor ongeveer de helft laten uitbaggeren. Na enkele gesprekken met mensen van de gemeente die zijn komen kijken is dat plan veranderd. De kleine noordelijke poel laten we niet uitbaggeren. Die ligt teveel in de schaduw en onder de bomen (bladafval) dat uitbaggeren niet veel zin heeft. Er is ons aangeraden om de zuidelijke poel eerst uit te laten baggeren en wanneer die zich van de operatie hersteld heeft de grote poel onder handen te nemen. Als voorbereiding houden we bij welke waterbeestjes er gevangen worden op de open dagen en tijdens de schoolexcursies in de tuin. Ook hebben we hulp gekregen van libellenkenner Roel. Hij komt een paar keer dit seizoen in de natuurtuin kijken welke libellensoorten er voorkomen.


Buitenhaagproject juni/juli 2017: We willen de haag in etappes aanleggen. Eerst het stuk aan de zuidkant van de poort. Het jaar daarna het stuk ten noorden van de poort. Het derde jaar het stuk langs de noordkant. Die verdeling hebben we gemaakt omdat we nog veel kap- en snoeiwerk moeten doen vlak langs de strook waar de haag moet komen. Dat zorgt ervoor dat we het werk niet in 1 jaar af krijgen.

Met hulp van mensen van de gemeente zijn we dit project aan het bekijken. We hopen dat we deze winter kunnen beginnen met het aanleggen van het eerste deel van de haag.

 

Hommel op Kleine ratelaarBijentuinproject juni/juli de eerste werkplannen: We gaan niet meer schoffelen, spitten, zaaien en wieden. Net als in de rest van de natuurtuin werken we hier met de natuur mee in plaats van er tegenin. We kijken wat er aan inheemse natuur is en proberen met zo min mogelijk werk de natuurlijke rijkdom (biodiversiteit) te vergroten. De bijentuin lijkt door zijn ligging nog het meest op een natuurlijke open plek in een bos. Er is nauwelijks wind en zodra de zon schijnt is het snel warm. Bovendien is dit stukje natuurtuin laaggelegen en moerassig. Goede basisomstandigheden voor allerlei bijzondere planten, insecten en andere dieren. Met de inrichting en het beheer houden wij dit in het achterhoofd.

Het midden van de bijentuin (het zonnigste deel) wordt verdeeld in stukken die 1 keer per jaar, 2 keer per jaar of eens in de twee tot drie jaar worden gemaaid. Aan de zijkanten (overgang naar de hoge bomen) komen stukjes met lage struiken en ruigtes. Zo ontstaat met weinig werk als vanzelf variatie aan plantensoorten en een grote variatie in structuur (laagblijvende planten, hoger groeiende planten, struiken en bomen).

Langs de sloot aan de zuidkant van de tuin komt een rij van 10 tot 15 knotwilgjes. Die staan nu nog dicht op elkaar voor de bijenstal. Langs de sloot kunnen ze een paar jaar goed uitgroeien en leveren de wilgenkatjes stuifmeel voor vroege insecten. Wanneer ze gesnoeid worden gebruiken we de takken om de houtwal aan de overkant van de sloot bij te werken.

Naast de planten die nu al in de bijentuin groeien komen er vanzelf soorten bij via natuurlijke verspreiding. Geselecteerde plantensoorten waarvan wij denken dat die het goed doen in de moerassige Bundertjes gaan we aanplanten. Dat gebeurt niet zomaar in het wilde weg. Het gaat niet om een zomaar veel planten bij elkaar te zetten maar om het opbouwen van een biologisch netwerk. De planten moeten door insecten gebruikt worden om nectar en stuifmeel te verzamelen. Maar ook om er eitjes op af te zetten, om opgegeten te worden, om er in te leven of als jachtterrein voor roofdiertjes. Hoe meer organismen zo'n plant kunnen gebruiken hoe beter. Nieuwe aanplant wordt uitgezocht, genoteerd en we houden bij hoe de planten het doen. Zo komen we te weten welke natuurmaatregel werkt en wat niet en hebben andere terreinbeheerders er ook wat aan.

Wanneer het meeste werk in de bijentuin achter de rug is, midden 2018, gaan we de bijenstal verbouwen tot bijenhotel. De tussenliggende tijd gebruiken we om met hulp van insectenkenners een ontwerp te maken, de educatieve mogelijkheden te bespreken met bijvoorbeeld het IVN en afspraken te maken voor het bijhouden van de ontwikkelingen in het bijenhotel (monitoring).

De eerste praktische stap is het opkrikken en waterpas zetten van de bijenstal. Misschien zelfs het verplaatsen er van.

Aan de voorkant van de bijenstal (onder het dak) wordt een raamwerk gebouwd waarin allerlei varianten van bijenhotels makkelijk kunnen worden ingezet en vervangen.

Waarschijnlijk is het een goed idee om extra gaas te spannen tegen hongerige koolmezen en spechten.

Een flink deel van het raamwerk wordt gevuld met goed uitgevoerde bijenhotels. Die vergelijken we met een aantal bijenhotels die slechter van kwaliteit zijn. Hiertussen kunnen we bijenhotels zetten die in de winkels te koop zijn. Wanneer we goed monitoren kunnen we geïnteresseerden informatie geven over wat werkt en wat niet. Bovendien kunnen ze dat zelf van dichtbij bekijken. 

 

 

 
Stichting Natuurtuin Helmond

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK