Verbeterprojecten

Bloemrijk grasland

Naast ons gewone groenonderhoud (zie hier) werken wij aan duurzame verbeter-projecten. Wij vertellen graag wat de bedoeling van die projecten is en hoe ze er voor staan.

Groot onderhoud aan de poelen:

De poelen in de natuurtuin zijn ruim 30 jaar geleden aangelegd. In die tijd heeft zich een rijk waterleven ontwikkeld. Om dat waterleven te behouden moeten poelen zo nu en dan worden uitgebaggerd. Dit is een forse ingreep die goed moet worden voorbereid. Meer over dit project

Bloeiende struiken als buitenhaag:

Aan twee kanten van de natuurtuin (langs de wandelpaden) gaan we een haag bloeiende en vruchtdragende struiken planten. Die haag komt er niet alleen voor de mooiigheid. Het is ook een verrijking van de natuur en een duurzame verbetering van de leefomgeving in de wijk. Kleine vogels kunnen in de haag nestelen en allerlei dieren profiteren van de bloemen en de vruchten. Bovendien kijken wandelaars straks niet meer op tegen een muur van hoge groene struiken maar kunnen vrij de natuurtuin in kijken.

Begin 2019: Het buitenhaagproject is klaar!

Er staat nu een dubbele haag aan de buitenkant van de natuurtuin langs hele voorkant. Aan de noordkant staat een haag van 25 meter lang tussen het berkenbosje en het bosje bij de noordelijke poel. Hier staat de haag aan de binnenkant van de tuin omdat er een sloot langs de noordkant loopt. De haag wordt een paar keer per seizoen bijgehouden om hem laag en compact te houden. In totaal zijn in twee winters ('17-'18 en '18-'19) ruim 900 struiken (meidoorn, sleedoorn en hodsroos) geplant. Aan de voorkant van de natuurtuin is vanaf de zuidpunt tot het berkenbosje de "groene muur" (een ondoordringbare strook kornoeljestruiken) weggehaald. De strook aan de binnenzijde van de haag wordt 1 of 2 keer per jaar gemaaid om het zicht open te houden en een gevarieerde begroeiing te stimuleren. De oude houtwal blijft gedeeltelijk in stand. Hij wordt bijgevuld wanneer vlakbij snoeiwerk wordt gedaan.

Insectentuin met educatief insectenhotel:

In de voormalige kruidentuin gaan we de natuur in de Bundertjes versterken. In de nieuwe insectentuin komt een educatief insectenhotel. Met een nieuwe insectentuin en insectenhotel krijgen de wilde bijen in de Bundertjes een flinke steun in de rug. Daarnaast biedt dit insectenhotel mogelijkheden voor natuureducatie en is het een uniek middel om het publiek bij natuurbeheer te betrekken. Het insectenhotel wordt zo gemaakt dat bezoekers zelf kunnen bekijken wanneer een insectenhotel werkt en wanneer niet.

Eind 2019: Het insectentuinproject is klaar!

De voormalige kruidentuin is opgeruimd. Gedeeltes zijn afgeplagd en met de vrijkomende grond zijn aan de randen hellingen gemaakt. Het grootste deel wordt 2 keer per jaar gemaaid. Langs de randen worden stukken om de paar jaar gemaaid. Hierdoor hebben we een stuk met veel structuur en gevarieerde begroeiing.

Het insectenhotel zit eind 2019 nog steeds in de voormalige bijenstal. Deze verkeert in slechte staat. We gaan deze stal afbreken en het materiaal hergerbuiken voor een nieuw en  beter insectenlab iets verderop.


Bezoekers bij de grote poelPoelenproject:                                                                  

We hebben drie poelen in de natuurtuin. Die zijn ruim 30 jaar geleden gegraven. In de loop der tijd heeft zich een rijk waterleven ontwikkeld. In die jaren groeiden er steeds meer bomen langs de poelen en elk jaar kwam een lading bladafval in het water terecht. Het water in de poelen stroomt niet dus alle afval zakt naar de bodem en rot daar weg. Die rottingsprocessen zijn niet goed voor het waterleven. Tegelijk zorgen de bomen voor veel schaduw wat voor de waterplanten ook niet gunstig is. Poelen die niet onderhouden worden slibben na vele jaren dicht en verdwijnen, inclusief alle waterleven. Het enige onderhoud dat wij zelf kunnen doen is zo nu en dan met het waadpak het water in en het overtollige riet wegsnijden.

Wanneer we de poelen gezond willen houden moeten we ze laten uitbaggeren. Dat moet goed voorbereid worden want als dat verkeerd gebeurt beschadigen we het waterleven teveel. Bovendien moeten we het baggeren overlaten aan professionals met grote machines.

Gelukkig hebben we hulp van mensen van de gemeente Helmond. Er zijn al een paar keer ambtenaren op bezoek geweest die ons hebben geholpen om een inschatting te maken van wat er allemaal bij komt kijken en wat het gaat kosten.

Hoe staat dit project er nu voor?

In de zomer van 2018 zijn bodemmonsters genomen van de poelen. Het slib uit de poelen zal worden afgevoerd. Daardoor hebben ook wij te maken met de PFAS problemen en is het baggeren uitgesteld. Hopelijk kan de gemeente in 2020 wel aan de slag.


 
Stichting Natuurtuin Helmond

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK