Verbeterprojecten

Bloemrijk grasland

Naast ons gewone groenonderhoud (zie hier) werken wij aan duurzame verbeter-projecten. Wij vertellen graag wat de bedoeling van die projecten is en hoe ze er voor staan.

Groot onderhoud aan de poelen:

De poelen in de natuurtuin zijn ruim 30 jaar geleden aangelegd. In die tijd heeft zich een rijk waterleven ontwikkeld. Om dat waterleven te behouden moeten poelen zo nu en dan worden uitgebaggerd. Dit is een forse ingreep die goed moet worden voorbereid. Meer over dit project

Bloeiende struiken als buitenhaag:

Aan twee kanten van de natuurtuin (langs de wandelpaden) gaan we een haag bloeiende en vruchtdragende struiken planten. Die haag komt er niet alleen voor de mooiigheid. Het is ook een verrijking van de natuur en een duurzame verbetering van de leefomgeving in de wijk. Kleine vogels kunnen in de haag nestelen en allerlei dieren profiteren van de bloemen en de vruchten. Bovendien kijken wandelaars straks niet meer op tegen een muur van hoge groene struiken maar kunnen vrij de natuurtuin in kijken. Meer over dit project

Insectentuin met educatief insectenhotel:

In het stuk tuin rond de bijenstal gaan we de natuur in de Bundertjes versterken. De bijenstal wordt naar een andere plek in Helmond verhuisd. In de nieuwe insectentuin komt een educatief insectenhotel. Met een nieuwe insectentuin en insectenhotel krijgen de wilde bijen in de Bundertjes een flinke steun in de rug. Daarnaast biedt dit insectenhotel mogelijkheden voor natuureducatie en is het een uniek middel om het publiek bij natuurbeheer te betrekken. Het insectenhotel wordt zo gemaakt dat bezoekers zelf kunnen bekijken wanneer een insectenhotel werkt en wanneer niet. Meer over dit project


Bezoekers bij de grote poelPoelenproject:                                                                  

We hebben drie poelen in de natuurtuin. Die zijn ruim 30 jaar geleden gegraven. In de loop der tijd heeft zich een rijk waterleven ontwikkeld. In die jaren groeiden er steeds meer bomen langs de poelen en elk jaar kwam een lading bladafval in het water terecht. Het water in de poelen stroomt niet dus alle afval zakt naar de bodem en rot daar weg. Die rottingsprocessen zijn niet goed voor het waterleven. Tegelijk zorgen de bomen voor veel schaduw wat voor de waterplanten ook niet gunstig is. Poelen die niet onderhouden worden slibben na vele jaren dicht en verdwijnen, inclusief alle waterleven. Het enige onderhoud dat wij zelf kunnen doen is zo nu en dan met het waadpak het water in en het overtollige riet wegsnijden.

Wanneer we de poelen gezond willen houden moeten we ze laten uitbaggeren. Dat moet goed voorbereid worden want als dat verkeerd gebeurt beschadigen we het waterleven teveel. Bovendien moeten we het baggeren overlaten aan professionals met grote machines.

Gelukkig hebben we hulp van mensen van de gemeente Helmond. Er zijn al een paar keer ambtenaren op bezoek geweest die ons hebben geholpen om een inschatting te maken van wat er allemaal bij komt kijken en wat het gaat kosten.

Hoe staat dit project er nu voor?

In de loop van 2018 zal de gemeente monsters nemen van de sliblaag op de bodem van de poelen. Dit om te kijken of er geen gevaarlijke stoffen in zitten. Als alles volgens plan verloopt zullen krijgen 2 va de 3 poelen eind 2018 een baggerbeurt.


Buitenhaagproject:                                                                                                      

Rondom de natuurtuin hebben wij een houtwal aangelegd. Daarin verwerken wij ons kap- en snoeiafval. Het hout in die wal wordt bevolkt door paddenstoelen en allerlei dieren. Konijnen graven er holen onder en kleine vogels bouwen nesten tussen de wirwar van takken. De houtwal houdt loslopende honden en wandelaars buiten zodat de tuin een natuurlijk rustgebied blijft.

Langs de noordkant en oostkant van de tuin (waar wandelpaden lopen) willen de houtwal vervangen door een haag inheemse struiken als meidoorn, sleedoorn en hondsrozen. Die leveren veel schuil- en nestgelegenheid. Maar ook bloesem in het voorjaar en de zomer en vruchten in het najaar. Wanneer de haag er eenmaal staat kost hij veel minder onderhoud dan de houtwal waar we elk jaar heel wat takken heen moeten slepen. Op stukken waar het te donker is voor een haag blijft de houtwal gewoon bestaan.

Aan de binnenrand van de tuin (vooral aan de voorkant) halen we de hoge begroeiing weg. Er ontstaat vanaf het pad vrij uitzicht de natuurtuin in. Dat levert, zeker samen met de haag, een mooi uitzicht op voor wandelaars die nu nog tegen een groene muur opkijken. Bovendien ontstaat wat meer sociale controle op wat er in de tuin gebeurt.

Hoe staat dit project er nu voor?

Het eerste deel van dit project is klaar. Er staat nu een dubbele haag aan de voorkabnt vanaf de zuidelijke punt tot aan de poort. Volgende winter wordt het tweed deel aangelegd. Vanaf de poort tot aan de noordelijke punt aan de voorkant en een stuk ban de noorkant van de natuurtuin.


Kleine vuurvlinderInsectenproject:                                 

In de natuurtuin staat al jaren een bijenstal waarin honingbijen worden gehouden met daar omheen een kruidentuin. In 2016 zijn we gestopt met de kruidentuin. Een kruidentuin voegt niets toe aan de vele mooie tuinen en tuintjes in Helmond Noord. Bovendien is een kruidentuin in strijd met het natuurherstelbeleid dat de gemeente in de Bundertjes uitvoert en waar wij met ons groenbeheer op aansluiten.

Honingbijen maken plaats voor wilde bestuivers:

In 2017 hebben wij de samenwerking met de imker beëindigd. Tijdens de evaluatie van deze kwestie hebben wij besloten geen nieuwe imker meer aan te trekken en te stoppen met het houden van honingbijen.

Imkeren sluit niet aan bij onze kernactiviteit: het versterken van de inheemse biodiversiteit. Inheemse planten hebben geen honingbijen nodig om bestoven te worden. Er zijn honderden soorten wilde insecten die dat doen. We maken ons zorgen dat onnatuurlijk grote aantallen honingbijen teveel nectar en stuifmeel wegkapen van de wilde insecten en zo natuurherstel in de weg staan. Daarnaast vormen de honingbijen al jaren een reëel veiligheidsrisico voor bezoekers en vrijwilligers.

Insectentuin, wat is de bedoeling?

De insectentuin is een door bomen en struiken omsloten, windluwe, moerassige open plek. Die eigenschappen gebruiken wij om de plaatselijke biodiversiteit te versterken.

Bij de inrichting en het beheer geven wij extra aandacht aan de bedreigde (bloembezoekende) insecten.

Na de ontwikkelperiode (2017 – 2019) bestaat het onderhoud uit gevarieerd maaibeheer. Dat wil zeggen stroken die 1, 2 of 3 keer per jaar en stukjes die om de 2 of 3 jaar gemaaid worden. Hierdoor ontstaat variatie in begroeiing en een fijnmazig netwerk van microklimaatjes met verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid. Maaisel wordt afgevoerd. Het hele plan draait om het opbouwen van een biologisch netwerk. De planten moeten door insecten gebruikt worden om nectar en stuifmeel te verzamelen. Maar ook om eitjes af te zetten, op te eten, te schuilen, overwinteren of als jachtterrein voor roofdiertjes. Hoe meer organismen zo'n plant kunnen gebruiken hoe beter. Het praktische verschil met de andere onderhoudszones (graslandjes, bosranden, bosjes, poelen) is dat de andere zones grootschaliger worden beheerd.

Hieronder links het ontwikkelplan t.m. 2019 voor de insectentuin. Rechts het beheerplan na 2019.

 ontwikkelplan insectentuinbeheerplan  insectentuin


 

 

 

 

 

 

 

 

Natuureducatie, vergelijkend warenonderzoek en publiek betrekken:

Aansluitend op de inrichting van de insectentuin bouwen we een educatief insectenhotel. Het wordt educatief omdat bezoekers van dichtbij (zonder gevaar om gestoken te worden) kunnen bekijken hoe wilde bijen en sluipwespen het insectenhotel gaan gebruiken.

Om de werking van insectenhotels duidelijk te maken bouwen we bewust een deel waarbij wij materiaal van mindere kwaliteit gebruiken. Daar komt nog een derde deel bij waar insectenhotels uit de winkels worden opgehangen. Zo combineren wij het natuurherstel met vergelijkend warenonderzoek.

De ontwikkeling van het insectenhotel wordt gemonitord en bezoekers kunnen met eigen ogen zien wat wel en niet werkt en waarom dat zo is. Dit educatieve insectenhotel biedt mooie mogelijkheden om het publiek te betrekken en kennis te laten maken met de insectenwereld.

Hoe staat dit project er nu voor?

In de zomer van 2017 is het eerste deel van dit project afgesloten. Dit was het verwijderen van alle exotische beplanting en de wirwar van overbodige heggetjes. In 2018 gaan we stukje bij beetje delen van de insectentuin afplaggen. Vanaf het voorjaar 2018 wordt de insectentuin afwisselend gemaaid.


 
Stichting Natuurtuin Helmond

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK