En, hoe was het?

Vogelwerkgroep IVN-Helmond:

De IVN Vogelwerkgroep heeft in Helmond veel nestkasten voor vogels opgehangen. Elk jaar worden die gecontroleerd en schoongemaakt. Ook in de natuurtuin hangen kasten van de Vogelwerkgroep. Hier hun bevindingen van de natuurtuin en omliggend gebied:

Van de 28 kasten die we in Binderen hebben schoon gemaakt waren er 3 leeg, 2 als slaapplek, 2 boomklever, 11 pimpelmees en 10 koolmees.

Waarschijnlijk voor het eerst dat de pimpelmezen een (nipte) eerste plaats hebben veroverd.

 

Will van Berkel 19 oktober 2019:

Groene schildwants en Vuurwants, ‘gekleurde’ gasten in ‘De Robbert’ natuurtuin.

VuurwantsGroene schildwants

 

 

 

 

 

 

 


Palomena prasina (Linnaeus, 1761)                                                 Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758)

 

RoodvlekkaartmotRegelmatig wordt de Natuurtuin gemonitord op wantsen. Afgelopen week regelmatig een regenbui. Het te kort aan water in plassen en omliggende sloten wordt aangevuld. Vanmorgen af en toe een lichte regenbui mede daardoor proberen we vandaag (schors)wantsen te zoeken onder boomschors, in vermolmd hout en op takkenrillen. De witte bak -van de ‘slootjesdag’- komt goed van pas. Op verschillende plekken zoeken en speuren we (Rinus en Will) in de natuurtuin. Nog steeds geen succes, dan proberen we de takkenril die ligt aan de Westzijde van de tuin. Kloppen en rommelen tussen de takken en planten vegetatie. Dan zie we tussen de gekleurde herfst blaadjes een groene- en een rode wants. Ook enkele microvlindertjes zijn in de ‘witte’bak beland o.a. de Roodvlekkaartmot (Agonopterix ocellana) is een vlinder uit de familie grasmineermotten (Elachistidae)


Tot de volgende (natuur)ontmoeting.                                                                  Roodvlekkaartmot (Agonopterix ocellana)

Met ‘gevederde’ Groet, WiLL
GROENE SCHILDWANTS;

De groene schildwants (Palomena prasina), ook welgroene stinkwants of groene wants, is een insect uit de onderorde wantsen en de familie schildwantsen (Pentatomidae).

Herkenning – 11,0-14,0 mm. Egaal groen of in het winterhalfjaar bruin gekleurde wants met een donkere vleugelmembraan, een schildje zonder lichte punt en segment vier en vijf van de antennen deels rood. De eveneens egaal groene zuidelijke groene schildwants Nezara viridula (p. 56) heeft een wittig of groenig vleu­gelmembraan. Zou verward kunnen worden met de bremschildwants Piezodorus lituratus (p. 59), maar deze heeft een brede geelgroene zoom aan de zijrand van het connexivum. Lijkt sterk op de vroeger in Nederland voorkomende P. viridissima, maar te onderscheiden van deze soort door de antennen, waarvan het tweede seg­ment slechts iets langer is als het derde (het tweede is duidelijk langer dan het derde bij P. viridissima) en doordat de voorrand van het halsschild licht hol is (iets bol bij P. viridissima).

Voorkomen – Komt in heel Nederland voor en is een van de algemeenste grote wantsen. Ook op de waddeneilanden.

Biotoop – Ruigtes, struwelen en bosranden, zowel in de stad, het agrarisch gebied en in natuur­gebieden algemeen.

Fenologie adult – Overwintert als adult en wordt door het hele jaar gevonden, maar de meeste waarnemingen komen uit de periode maart tot november met een piek in de maanden juli, au­gustus en september.


VUURWANTS;

Familie Pyrrhocoridae - vuurwantsen: Een opvallende eigenschap van vuurwantsen is het ontbreken van ocelli. Puntogen, waarvan veel wantsen (niet alle, zie blindwantsen) er twee of drie op de kop hebben.

Herkenning – 9-11.5 mm. Zwarte wants met felle rode tekening en doorgaans halflange, afgeknotte vleu­gels. Kan verward worden met kaneelglasvleugelwants Corizus hyoscyami (p. 16) of met prachtridderwantsen Lygaeus spec. (p. 69), maar deze hebben een deels rode kop en vleugels die altijd tot het eind van het achterlijf reiken.

Voorkomen – Warmte minnende soort, die de afgelo­pen jaren sterk vooruit is gegaan. Nu zeer algemeen op de binnenlandse zandgronden en in Zeeland, daarbui­ten schaars. Niet op de waddeneilanden.

Biotoop – Grotendeels beperkt tot steden, dorpen of anderszins sterk door de mens beïnvloede biotopen en vooral te vinden in de buurt van lindebomen en kaas­jeskruiden. De dieren bevinden zich voornamelijk op de grond en zijn vaak in hoge dichtheden aanwezig.

Fenologie adult – Heeft doorgaans één generatie per jaar, waarvan de volwassen dieren overwinteren. In warme jaren soms een partiële tweede generatie, waar­van ook de nimfen kunnen overwinteren. Wordt het hele jaar aangetroffen met een piek in het voorjaar (maart-mei) en de zomer (juli-oktober).

(Bron: EIS kenniscentrum insecten, wantsen).

 


Will van Berkel 12 oktober 2019:

Elzenpropjes- en Stippelblindwants, gasten in ‘De Robbert tuin’.

Elzenpropjeswants

Stippelblindwants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elzenpropjeswants Oxycarenus modestus ---------- Stippelblindwants Pantilius tunicatus 

Foto’s: © Will van Berkel


Regelmatig wordt de Natuurtuin gemonitord op wantsen. Vandaag -nu we midden in de herfst zitten zien we de bladverkleuringen en overtrekkende vogels- heb verschillende bomen afgezocht, met behulp van een vlindernet kloppen tegen; bladeren, takken en zaaddozen. Dit keer vind ik twee verschillende soorten op Elzenbomen; de Elzenpropjeswants, uit de familie bodemwantsen (Lygaeidae) -de volwassen dieren (imago’s) fourangeren in de geopende verhoute katjes (elzenproppen)- en de Stippelblindwants uit de familie van de blindwantsen (Miridae) de kleur van het lichaam is variabel, jonge dieren zijn groen, later worden ze bruinrood.  Tot de volgende keer.


Met ‘gevederde’ Groet, WiLL


ELZENPROPJESWANTS; Onderfamilie Oxycareninae, spitskopwantsen. Genus Oxycarenus.


Herkenning:Voorkomen: Gewoon in het midden en zuiden van Nederland. Europa (ontbreekt in Groot-Brittannie) en Azie. Biotoop: In de buurt van elzen. ** Ontwikkeling: Een nieuwe generatie volwassen wantsen verschijnt vanaf eind juni. E en generatie. Overwintering: Als volwassen wants. O.a. in de geopende verhouten katjes (elzenproppen). Voedsel: Zaadknoppen en zaden van els ( Alnus ) (zwarte els ( Alnus glutinosa ), witte els ( Alnus incana )), een enkele op berk ( Betula ).


STIPPELBLINDWANTS; Onderfamilie Mirinae. Tribus Mirini. Genus Pantilius.


Herkenning:Gelijkende soorten:


Er zijn geen soorten, waarmee hij verward kan worden. Voorkomen: Zeer algemeen in Nederland. Palaearctisch: Europa, Azie (tot in het Verre Oosten). (Kerzhner & Josifov 1999, Aukema et al. 2013). Biotoop: Bosranden, houtwallen, parken, tuinen op berk, els en hazelaar.


Ontwikkeling: Volwassen wantsen worden waargenomen van eind juli tot in december. E en generatie per jaar.


Overwintering: Als ei. (incidenteel overwinterende volwassen wantsen)


Voedsel: Fytofaag: Berk ( Betula sp.), els ( Alnus sp.) en hazelaar ( Corylus avellana ) **


(Bron: EIS kenniscentrum insecten, wantsen).

 

Will van Berkel 5 oktober 2019:

Blauwe schildwants, opvallende gast in ‘De Robbert tuin’.

Zicrona caerulea

Blauwe schildwants

Blauwe schildwantsen

 

 

 

 

 

 

 

 

Blauwe schildwants Foto’s: © Will van Berkel

Regelmatig wordt de Natuurtuin gemonitord op wantsen. Vandaag de bodemkruidlaag afgezocht, opzoek wantsensoorten die leven op de bodem van kruidenen planten. Dit keer vind ik 3 exemplaren van de Blauwe schildwants (Zicrona caerulea) een wants die Carl Linnaeus, in 1758 al registreerde in zijn systeem. Deze man is verantwoordelijk voor het wereldwijd gebruik van de dubbele naamgeving (nomenclatuur). In 1735 publiceerde Linnaeus de eerste druk van één van zijn belangrijkste werken: Systema Naturae.

Met ‘gevederde’ Groet, WiLL


Wantsen info: Herkenning: - 5,0-­7,5 mm. Onmiskenbaar en uniek onder de Nederlandse wantsen door de blauwgroene, glanzende metallic kleur maar let op met verwarring met Tritomegas.

Voorkomen - Open of deels beschaduwde lage vegetatie van kruiden en struiken op vochtige grond, vaak in heidegebieden.

Biotoop - Vrij algemeen en wijd verspreid op de zandgronden, algemeen in het binnenland, zeldzaam langs de kust en op de waddeneilanden alleen van Ameland bekend. Rover, niet aan bepaalde waardplanten gebonden.

Fenologie adult - Overwintert als adult en waargenomen van februari tot in november met een piek in juni en juli.

(Bron: EIS kenniscentrum insecten, wantsen).

 

Will van Berkel 21 september 2019: 

Gewone rookwants, algemene gast in ‘De Robbert tuin’.

Rhyparochromus vulgaris

Gewone rookwants 

Gewone rookwants Foto: © Will van Berkel

Regelmatig wordt de Natuurtuin gemonitord op wantsen. Insecten die leven op bomen, struiken en grassen. Ze zijn 2-18mm groot. In Nederland leven 655 wantsensoorten. Hun tekeningen zijn decoratief, gevarieerd en soms kleurrijk. Deze bodemwants vind ik in de aangebrachte takkenrillen die door de beheerder en zijn natuur geïnteresseerde medewerkers zijn aangebracht. Vele dieren maken gebruik van deze ‘takkenrillen’ vogels, zoogdieren en insecten.

Met ‘gevederde’ Groet, WiLL

Wantsen info: Herkenning:* 6,9-8,1 mm. Langvleugelig (macropteer).

* Zwarte antennen. Soms is het onderste gedeelte van segment 2 bruin en is de basis van segment 3 bruin.

* De kop, het schildje (scutellum) en het voorste deel van het halsschild (pronotum) zijn grijszwart. Het achterste deel van het halsschild is lichtgrijs met donkere stippels (gepuncteerd) met een donker midden en met aan de zijkant in het midden een witte vlek zonder stippels. Het schildje is naar de zijkant zwart.

* Opvallend getekende bruine voorvleugels met langs het schildje en vaak aan de zijkant een geelachtige streep. In het midden een zwarte vlek en bij de cuneus een witte vlek. Membraan (doorzichtige deel) is zwart met op het eind een wit vlekje.

* Lange zwarte poten. Bruine ‘knieën’. Schenen van de middelste en voorste poten zijn bij de mannetjes bruin met een donkere uiteinden.

Voedsel: Polyfaag; Zaden van vele plantensoorten, zoals aardbei (Fragariain), brandnetel (Urtica),

alsem (Artemisia annua), iep (Ulmus), populier (Populus).

Biotoop: Open halfschaduwrijke plekken zoals aan de rand van loofbossen, maar ook in bouwland.

(Bron: EIS kenniscentrum insecten, wantsen).


Basisschool Dierdonk groep 6B juni 2019

 

De robbertverslag van Iris


Wij gingen vrijdag 21 juni naar de robbert

daar hebben we een rondleiding gehad

ze legden uit wat voor planten er waren

we hebben ook allemaal waterdiertjes gevangen

dat was heel leuk

er waren ook best bijzonderen

zoals een watersalamander of kikkervisjes en een waterschorpioen

BS Dierdonk

Iris groep 6B BS Dierdonk
 

 


verslag van Lizede robbert

 

Het was supper leuk.

We hebben veel beestjes gevonden.

De natuurtuin was heel mooi en de bloemen ook.

We zagen veel beestjes vlinders, kikker en veel meer.

Ik vond wel dat we weinig tijd hadden.

Het was wel een mooie en leuke dag.

Lize groep 6B BS Dierdonk

Verslag van Mara en Vera

De Robbert

 

Wij waren vrijdag 21 juni naar de Robbert

we gingen waterbeestjes vangen in het water 

en we gingen buiten beestjes kijken

en we kregen buiten een rondleiding

en het was heel leuk.

Mara en Vera groep 6B BS Dierdonk

 

 

 

 

 

 

Basisschool de Toermalijn mei 2019:


basisschool de toermalijn op avontuur in de natuurtuinDe robbert


Mijn naam is Luc. Ik zit op SBO de Toermalijn.

Op 21 juni ben ik met mijn groep naar de Robbert geweest.

Bij de Robbert zijn er waterplassen. Je kunt er met een visnetje beestjes vangen.

Wij hebben er kikkervisjes, schorpioenen, bloedzuigers, waterslakken en andere beestjes gevangen.

We vonden het heel leuk!?


Groetjes Luc

 
Ons bezoek aan de robbertlibellenlarve


Het was super leuk in de Robbert.

Ik was er nog nooit geweest, maar nu vond ik het erg leuk.

Ik wil er nog wel een keer naar toe.

We hebben daar kikkervisjes uit het water geschept.

De mevrouw die mee was legde alles goed uit en was super lief.

Hopelijk gaan we nog een keertje!


Groetjes Romy

 

Basisschool Dierdonk mei 2018:

 

Een leuke middag

Afgelopen maandagmiddag gingen we naar natuurtuin de Robbert. We gingen in twee groepen rondlopen. Het leukste was om met schepnetjes waterbeestjes te vangen en die daarna in een bak te stoppen. Toen moesten we via een zoekkaart uitvinden wat het voor beestjes waren. We vonden zelfs twee salamanders. We kregen ook een rondleiding. Het was leuk maar warm. Gelukkig kregen we aan het eind een waterijsje.

Door Ryan en John groep 6B
Natuurtuin de Robbert

Wij zijn maandag 28 mei naar natuurtuin de Robbert geweest. We waren met de hele klas. De klas werd in twee groepen verdeeld. De ene groep kreeg een rondleiding en de andere groep ging met visnetten diertjes uit het water scheppen. Tijdens de rondleiding kon je kikkers en padden vinden. Je kon ze ook aanraken. Een meneer vertelde over de dieren die er zijn en over de natuurtuin zelf. We vonden het heel leuk!

Yora en Daantje groep 6B

  
Stichting Natuurtuin Helmond

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK