Nieuwe bijentuin: Ruim baan voor bloesem!

Komend najaar starten we met het opnieuw aanplanten van dit stuk natuurtuin. Hier komt onderhoudsarme beplanting met inheemse struiken, bloeiende planten en bodembedekkers. Het liefst met groen waar de bijen nectar en stuifmeel kunnen halen.

Ook de buitenrand van de natuurtuin wordt veranderd. De slordige houtwal aan de voorkant en de noordkant wordt vervangen door een haag met Meidoorns, Sleedoorns, Hondsrozen en dergelijke.

Dit is een groot project waar wij een driejarenplan voor aan het maken zijn. Gelukkig krijgen wij hierbij steun van de gemeente Helmond.

schets nieuwe bijentuin

Omschrijving:

- De knotwilgjes die nu pal voor de bijenstal staan worden verplaatst in een rij langs de sloot tot ongeveer de zuidelijke poel (rij rode rondjes). Ze komen enkele meters uit elkaar. Zo groeien ze veel meer uit en de takken leveren dan meer pollen. Om de paar jaar worden ze gesnoeid en leveren   takken waarmee de houtwal aan de overkant van de sloot onderhouden wordt. Knotwilgjes die over zijn worden verplaatst naar het wilgenbosje en meegenomen in het onderhoud daarvan.

- Aan de andere kant van de bijentuin komt een strook inheemse boompjes en struiken die veel bloesem en vruchten maken. Deze strook buigt richting wilgenbosje  en loopt daar door in de rand. Deze strook loopt tot achter de bijenstal (donkergroene strook).

- Tegen deze houtige strook en bij de knotwilgen liggen twee stroken met vooral hoger groeiende twee- en meerjarige inheemse rijk bloeiende  planten (lichtgele strook).

- De middenstrook wordt beplant met een-, twee- en meerjarige inheemse rijk bloeiende planten die wat lager blijven (lichtgroene strook).

- Aan de oostelijke kant, tussen de tuin en het buurt-wandelpad, komt een haag van rijk bloeiende struiken als vervanging van de houtwal daar (rode strook).
Door dit beplantingsschema wordt optimaal gebruik gemaakt van de beperkte zoninstraling in dit stuk. Tegelijk hebben wandelaars een mooie inkijk tot aan de bijenstal

Aanplant en onderhoud:

De aanplant is verdeeld over drie jaren. Hierdoor is er experimenteerruimte om er achter te komen welke planten en struiken het beste werken.
De bijentuin moet uiteindelijk onderhoudsarm worden. Concreet betekent dit dat om de paar jaar de knotwilgen, de houtige strook en de buitenhaag gesnoeid zullen worden.
De stroken daartussen worden gedeeltelijk jaarlijks, tweejaarlijks of om de paar jaar gemaaid. Er kunnen (als onderdeel van controleerbaar beleid!) in de toekomst regelmatig inheemse planten bijgeplant of gezaaid worden


 
Stichting Natuurtuin Helmond

Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK